รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1521    ปักษ์ แรก    เดือน ธันวาคม จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 2561
1  กำแพงเพชร  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
2  ชัยนาท  บรรเทาทุกข์  -
3  สงขลา  โลหิต ดวงตา อวัยวะ  -
4  ชลบุรี / สัตหีบ  บรรเทาทุกข์  -
5  เชียงราย  โลหิต ดวงตา อวัยวะ  -
6  สุรินทร์ / ปราสาท  บรรเทาทุกข์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (66) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (276)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1514 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 4   1514, 1508, 1505, 1502
2   อุดรธานี 1520 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 4   1520, 1515, 1512, 1503
3   ร่องคำ/กาฬสินธุ์ 1520 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 4   1520, 1515, 1512, 1506
4   ท่าบ่อ/หนองคาย 1516 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 4   1516, 1511, 1507, 1504
5   พิจิตร 1517 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 4   1517, 1506, 1504, 1502
6   เบตง/ยะลา 1517 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 4   1517, 1511, 1505, 1503
7   ทุ่งช้าง/น่าน 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 3   1509, 1506, 1502
8   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1513 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 3   1513, 1507, 1504
9   มหาสารคาม 1520 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 3   1520, 1514, 1503
10   เชียงราย 1521 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 3   1521, 1511, 1507
11   กาฬสินธุ์ 1519 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 3   1519, 1514, 1511
12   สัตหีบ/ชลบุรี 1521 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 3   1521, 1508, 1503
13   ชัยภูมิ 1519 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 3   1519, 1517, 1502
14   บึงกาฬ 1518 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 2   1518, 1503
15   หนองบัวลำภู 1519 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 2   1519, 1513
16   สุรินทร์ 1519 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 2   1519, 1515
17   บุรีรัมย์ 1516 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1516, 1504
18   อ่างทอง 1520 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 2   1520, 1501
19   สอยดาว/จันทบุรี 1516 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1516, 1509
20   เลย 1517 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 2   1517, 1511
21   ขอนแก่น 1518 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 2   1518, 1513
22   นครสวรรค์ 1516 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1516, 1509
23   อุทัยธานี 1512 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1512, 1509
24   มุกดาหาร 1515 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1515, 1502
25   เพชรบูรณ์ 1518 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 2   1518, 1508
26   นครศรีธรรมราช 1514 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1514, 1506
27   นาทวี/สงขลา 1517 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 2   1517, 1512
28   สงขลา 1521 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 2   1521, 1507
29   สตูล 1518 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 2   1518, 1517
30   ตรัง 1514 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1514, 1504
31   พัทลุง 1516 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1516, 1507
32   พะเยา 1512 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1512, 1508
33   ยะลา 1516 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1516, 1506
34   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย 1518 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 2   1518, 1515
35   นราธิวาส 1515 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1515, 1504
36   แว้ง/นราธิวาส 1519 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 1   1519
37   พาน/เชียงราย 1514 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1514
38   ปัตตานี 1507 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1507
39   กระบี่ 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1508
40   ภูเก็ต 1512 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1512
41   สุราษฎร์ธานี 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
42   ระนอง 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1509
43   สังขละบุรี/กาญจนบุรี 1513 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1513
44   สุพรรณบุรี 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1508
45   สมุทรสงคราม 1513 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1513
46   เพชรบุรี 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
47   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
48   ประจวบคีรีขันธ์ 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
49   ลำพูน 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
50   แพร่ 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1509
51   กำแพงเพชร 1521 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 1   1521
52   ตาก 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1506
53   พิษณุโลก 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
54   วานรนิวาส/สกลนคร 1518 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 1   1518
55   สกลนคร 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
56   ตราด 1511 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 1   1511
57   ปราจีนบุรี 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
58   สีคิ้ว/นครราชสีมา 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
59   นครราชสีมา 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
60   กระสัง/บุรีรัมย์ 1520 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 1   1520
61   โคกเจริญ/ลพบุรี 1519 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 1   1519
62   ลพบุรี 1520 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 1   1520
63   ชัยนาท 1521 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 1   1521
64   ปราสาท/สุรินทร์ 1521 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 1   1521
65   ระยอง 1513 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1513
66   นนทบุรี 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   สะเดา/สงขลา
2   รัตภูมิ/สงขลา
3   ระโนด/สงขลา
4   ชุมพร
5   หลังสวน/ชุมพร
6   ท่าแซะ/ชุมพร
7   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
8   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
9   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
10   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
11   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
12   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
13   พังงา
14   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
15   สิชล/นครศรีธรรมราช
16   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
17   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
18   พิปูน/นครศรีธรรมราช
19   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
20   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
21   นาบอน/นครศรีธรรมราช
22   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
23   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
24   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
25   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
26   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
27   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
28   ขนอม/นครศรีธรรมราช
29   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
30   สมุทรสาคร
31   นครปฐม
32   บางเลน/นครปฐม
33   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
34   กาญจนบุรี
35   บ่อพลอย/กาญจนบุรี
36   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
37   ราชบุรี
38   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
39   หล่มเก่า/เพชรบูรณ์
40   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
41   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
42   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
43   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
44   ชนแดน/เพชรบูรณ์
45   สามง่าม/พิจิตร
46   สากเหล็ก/พิจิตร
47   วังทรายพูน/พิจิตร
48   โพทะเล/พิจิตร
49   บางมูลนาก/พิจิตร
50   ตะพานหิน/พิจิตร
51   วังทอง/พิษณุโลก
52   พรหมพิราม/พิษณุโลก
53   บางระกำ/พิษณุโลก
54   นครไทย/พิษณุโลก
55   สุโขทัย
56   สวรรคโลก/สุโขทัย
57   อุ้มผาง/ตาก
58   สามเงา/ตาก
59   แม่สอด/ตาก
60   แม่ระมาด/ตาก
61   พบพระ/ตาก
62   บ้านตาก/ตาก
63   ท่าสองยาง/ตาก
64   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
65   ไทรงาม/กำแพงเพชร
66   คลองขลุง/กำแพงเพชร
67   ห้วยคต/อุทัยธานี
68   หนองฉาง/อุทัยธานี
69   หนองบัว/นครสวรรค์
70   ลาดยาว/นครสวรรค์
71   ตาคลี/นครสวรรค์
72   ชุมแสง/นครสวรรค์
73   โกรกพระ/นครสวรรค์
74   แม่ฮ่องสอน
75   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
76   ปาย/แม่ฮ่องสอน
77   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
78   เวียงแก่น/เชียงราย
79   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
80   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
81   เวียงชัย/เชียงราย
82   แม่สาย/เชียงราย
83   แม่สรวย/เชียงราย
84   แม่ลาว/เชียงราย
85   แม่จัน/เชียงราย
86   พญาเม็งราย/เชียงราย
87   ป่าแดด/เชียงราย
88   เทิง/เชียงราย
89   ดอยหลวง/เชียงราย
90   เชียงแสน/เชียงราย
91   เชียงของ/เชียงราย
92   ขุนตาล/เชียงราย
93   แม่ใจ/พะเยา
94   ปง/พะเยา
95   ดอกคำใต้/พะเยา
96   เชียงม่วน/พะเยา
97   เชียงคำ/พะเยา
98   จุน/พะเยา
99   น่าน
100   ปัว/น่าน
101   นาน้อย/น่าน
102   ท่าวังผา/น่าน
103   เชียงกลาง/น่าน
104   หนองม่วงไข่/แพร่
105   สูงเม่น/แพร่
106   สอง/แพร่
107   วังชิ้น/แพร่
108   ลอง/แพร่
109   ร้องกวาง/แพร่
110   เด่นชัย/แพร่
111   อุตรดิตถ์
112   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
113   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
114   ลับแล/อุตรดิตถ์
115   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
116   พิชัย/อุตรดิตถ์
117   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
118   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
119   ตรอน/อุตรดิตถ์
120   ลำปาง
121   ห้างฉัตร/ลำปาง
122   เสริมงาม/ลำปาง
123   สบปราบ/ลำปาง
124   วังเหนือ/ลำปาง
125   แม่เมาะ/ลำปาง
126   แม่พริก/ลำปาง
127   แม่ทะ/ลำปาง
128   เมืองปาน/ลำปาง
129   เถิน/ลำปาง
130   แจ้ห่ม/ลำปาง
131   งาว/ลำปาง
132   เกาะคา/ลำปาง
133   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
134   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
135   ลี้/ลำพูน
136   แม่ทา/ลำพูน
137   ป่าซาง/ลำพูน
138   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
139   เชียงใหม่
140   พร้าว/เชียงใหม่
141   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
142   เวียงแหง/เชียงใหม่
143   ฮอด/เชียงใหม่
144   อมก๋อย/เชียงใหม่
145   หางดง/เชียงใหม่
146   สารภี/เชียงใหม่
147   สันป่าตอง/เชียงใหม่
148   สันทราย/เชียงใหม่
149   สันกำแพง/เชียงใหม่
150   สะเมิง/เชียงใหม่
151   แม่อาย/เชียงใหม่
152   แม่วาง/เชียงใหม่
153   แม่ริม/เชียงใหม่
154   แม่แตง/เชียงใหม่
155   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
156   ฝาง/เชียงใหม่
157   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
158   ดอยเต่า/เชียงใหม่
159   ไชยปราการ/เชียงใหม่
160   เชียงดาว/เชียงใหม่
161   จอมทอง/เชียงใหม่
162   นครพนม
163   วาริชภูมิ/สกลนคร
164   สว่างแดนดิน/สกลนคร
165   สมเด็จ/กาฬสินธุ์
166   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
167   ร้อยเอ็ด
168   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
169   หนองคาย
170   หนองวัวซอ/อุดรธานี
171   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
172   บ้านดุง/อุดรธานี
173   ซำสูง/ขอนแก่น
174   หนองสองห้อง/ขอนแก่น
175   เปือยน้อย/ขอนแก่น
176   อุบลรัตน์/ขอนแก่น
177   เขาสวนกวาง/ขอนแก่น
178   บ้านฝาง/ขอนแก่น
179   น้ำพอง/ขอนแก่น
180   กระนวน/ขอนแก่น
181   ภูเวียง/ขอนแก่น
182   พล/ขอนแก่น
183   หนองเรือ/ขอนแก่น
184   ชุมแพ/ขอนแก่น
185   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
186   เซกา/บึงกาฬ
187   อำนาจเจริญ
188   ภูเขียว/ชัยภูมิ
189   คอนสาร/ชัยภูมิ
190   ยโสธร
191   คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร
192   มหาชนะชัย/ยโสธร
193   อุบลราชธานี
194   เดชอุดม/อุบลราชธานี
195   ศรีสะเกษ
196   ขุขันธ์/ศรีสะเกษ
197   กันทรลักษณ์/ศรีสะเกษ
198   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
199   รัตนบุรี/สุรินทร์
200   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
201   แคนดง/บุรีรัมย์
202   หนองหงส์/บุรีรัมย์
203   บ้านกรวด/บุรีรัมย์
204   คูเมือง/บุรีรัมย์
205   หนองกี่/บุรีรัมย์
206   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
207   ห้วยราช/บุรีรัมย์
208   สตึก/บุรีรัมย์
209   ละหานทราย/บุรีรัมย์
210   พุทไธสง/บุรีรัมย์
211   ปะคำ/บุรีรัมย์
212   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
213   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
214   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
215   นางรอง/บุรีรัมย์
216   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
217   สูงเนิน/นครราชสีมา
218   พิมาย/นครราชสีมา
219   ปากช่อง/นครราชสีมา
220   ปักธงชัย/นครราชสีมา
221   ประทาย/นครราชสีมา
222   บัวใหญ่/นครราชสีมา
223   โนนไทย/นครราชสีมา
224   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
225   ชุมพวง/นครราชสีมา
226   จักราช/นครราชสีมา
227   สระแก้ว
228   อรัญประเทศ/สระแก้ว
229   นครนายก
230   ฉะเชิงเทรา
231   บางคล้า/ฉะเชิงเทรา
232   บางปะกง/ฉะเชิงเทรา
233   คลองใหญ่/ตราด
234   จันทบุรี
235   แกลง/ระยอง
236   ชลบุรี
237   ศรีราชา/ชลบุรี
238   บางละมุง/ชลบุรี
239   สระบุรี
240   สิงห์บุรี
241   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
242   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
243   บางระจัน/สิงห์บุรี
244   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
245   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
246   หนองม่วง/ลพบุรี
247   พัฒนานิคม/ลพบุรี
248   บ้านหมี่/ลพบุรี
249   ท่าวุ้ง/ลพบุรี
250   ชัยบาดาล/ลพบุรี
251   โคกสำโรง/ลพบุรี
252   สามโก้/อ่างทอง
253   ป่าโมก/อ่างทอง
254   พระนครศรีอยุธยา
255   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
256   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
257   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
258   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
259   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
260   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
261   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
262   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
263   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
264   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
265   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
266   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
267   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา
268   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
269   ปทุมธานี
270   ปากเกร็ด/นนทบุรี
271   บางใหญ่/นนทบุรี
272   บางบัวทอง/นนทบุรี
273   บางกรวย/นนทบุรี
274   ไทรน้อย/นนทบุรี
275   สมุทรปราการ
276   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 114 ข่าว