รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1489    ปักษ์ หลัง    เดือน สิงหาคม จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 4 ส.ค. 2560
1  ประจวบคีรีขันธ์  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
2  ร้อยเอ็ด  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
3  สระแก้ว  สังคมสงเคราะห์  -
4  เพชรบุรี  สังคมสงเคราะห์  -
5  นราธิวาส  โครงการเฉลิมพระเกียรติและอื่นๆ  -
6  ระยอง  สังคมสงเคราะห์  -
7  เพชรบูรณ์ / หล่มสัก  สังคมสงเคราะห์  -
8  นครราชสีมา / สีคิ้ว  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
  ฉบับที่ 1490    ปักษ์ แรก    เดือน กันยายน จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 16 ส.ค. 2560
1  พิจิตร  สังคมสงเคราะห์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (84) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (232)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   พิจิตร 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 3   1490, 1487, 1478
2   เบตง/ยะลา 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 3   1487, 1485, 1483
3   ปัตตานี 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 2   1488, 1477
4   นราธิวาส 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1489, 1484
5   ตาก 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 2   1488, 1477
6   เพชรบุรี 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1489, 1478
7   มุกดาหาร 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 2   1488, 1482
8   ระยอง 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1489, 1483
9   อ่างทอง 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 2   1488, 1478
10   ลพบุรี 1484 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1484, 1479
11   สัตหีบ/ชลบุรี 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 2   1480, 1477
12   เลย 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 2   1488, 1477
13   ท่าบ่อ/หนองคาย 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1486, 1482
14   ร่องคำ/กาฬสินธุ์ 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 2   1488, 1484
15   กาฬสินธุ์ 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 2   1485, 1482
16   วานรนิวาส/สกลนคร 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 2   1485, 1482
17   สกลนคร 1484 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 1   1484
18   นครพนม 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
19   หนองคาย 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
20   มหาสารคาม 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
21   ร้อยเอ็ด 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
22   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์ 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
23   ชลบุรี 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
24   นนทบุรี 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1485
25   ปทุมธานี 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
26   พระนครศรีอยุธยา 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1488
27   สิงห์บุรี 1484 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 1   1484
28   ชัยนาท 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
29   สอยดาว/จันทบุรี 1484 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 1   1484
30   ตราด 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
31   ฉะเชิงเทรา 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
32   ปราจีนบุรี 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
33   สระแก้ว 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
34   สีคิ้ว/นครราชสีมา 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
35   นครราชสีมา 1477 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1477
36   บุรีรัมย์ 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1485
37   สุรินทร์ 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
38   ศรีสะเกษ 1482 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1482
39   อุบลราชธานี 1477 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1477
40   ชัยภูมิ 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
41   อำนาจเจริญ 1478 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1478
42   บึงกาฬ 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
43   หนองบัวลำภู 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
44   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1488
45   ขอนแก่น 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
46   อุดรธานี 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1485
47   อมก๋อย/เชียงใหม่ 1477 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1477
48   เชียงใหม่ 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
49   ลำพูน 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
50   ลำปาง 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
51   อุตรดิตถ์ 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
52   แพร่ 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1485
53   น่าน 1482 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1482
54   พะเยา 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
55   เชียงราย 1484 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 1   1484
56   แม่ฮ่องสอน 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
57   ตาคลี/นครสวรรค์ 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
58   นครสวรรค์ 1478 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1478
59   อุทัยธานี 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1485
60   ท่าสองยาง/ตาก 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
61   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
62   เพชรบูรณ์ 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
63   ราชบุรี 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
64   กาญจนบุรี 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
65   สุพรรณบุรี 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
66   นครปฐม 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
67   สมุทรสงคราม 1482 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1482
68   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
69   ประจวบคีรีขันธ์ 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
70   นครศรีธรรมราช 1484 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 1   1484
71   กระบี่ 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
72   พังงา 1482 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1482
73   สุราษฎร์ธานี 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
74   ระนอง 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
75   นาทวี/สงขลา 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
76   สงขลา 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
77   สตูล 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
78   ตรัง 1478 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1478
79   พัทลุง 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
80   สุโขทัย 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
81   พิษณุโลก 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
82   บางมูลนาก/พิจิตร 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
83   ยะลา 1477 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1477
84   แว้ง/นราธิวาส 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   สะเดา/สงขลา
2   รัตภูมิ/สงขลา
3   ระโนด/สงขลา
4   ชุมพร
5   หลังสวน/ชุมพร
6   ท่าแซะ/ชุมพร
7   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
8   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
9   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
10   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
11   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
12   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
13   ภูเก็ต
14   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
15   สิชล/นครศรีธรรมราช
16   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
17   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
18   พิปูน/นครศรีธรรมราช
19   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
20   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
21   นาบอน/นครศรีธรรมราช
22   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
23   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
24   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
25   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
26   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
27   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
28   ขนอม/นครศรีธรรมราช
29   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
30   สมุทรสาคร
31   บางเลน/นครปฐม
32   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
33   บ่อพลอย/กาญจนบุรี
34   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
35   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
36   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
37   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
38   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
39   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
40   ชนแดน/เพชรบูรณ์
41   สามง่าม/พิจิตร
42   สากเหล็ก/พิจิตร
43   วังทรายพูน/พิจิตร
44   โพทะเล/พิจิตร
45   ตะพานหิน/พิจิตร
46   วังทอง/พิษณุโลก
47   พรหมพิราม/พิษณุโลก
48   บางระกำ/พิษณุโลก
49   นครไทย/พิษณุโลก
50   สวรรคโลก/สุโขทัย
51   อุ้มผาง/ตาก
52   สามเงา/ตาก
53   แม่สอด/ตาก
54   แม่ระมาด/ตาก
55   พบพระ/ตาก
56   บ้านตาก/ตาก
57   กำแพงเพชร
58   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
59   ไทรงาม/กำแพงเพชร
60   คลองขลุง/กำแพงเพชร
61   ห้วยคต/อุทัยธานี
62   หนองฉาง/อุทัยธานี
63   หนองบัว/นครสวรรค์
64   ลาดยาว/นครสวรรค์
65   ชุมแสง/นครสวรรค์
66   โกรกพระ/นครสวรรค์
67   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
68   ปาย/แม่ฮ่องสอน
69   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
70   เวียงแก่น/เชียงราย
71   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
72   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
73   เวียงชัย/เชียงราย
74   แม่สาย/เชียงราย
75   แม่สรวย/เชียงราย
76   แม่ลาว/เชียงราย
77   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
78   แม่จัน/เชียงราย
79   พาน/เชียงราย
80   พญาเม็งราย/เชียงราย
81   ป่าแดด/เชียงราย
82   เทิง/เชียงราย
83   ดอยหลวง/เชียงราย
84   เชียงแสน/เชียงราย
85   เชียงของ/เชียงราย
86   ขุนตาล/เชียงราย
87   แม่ใจ/พะเยา
88   ปง/พะเยา
89   ดอกคำใต้/พะเยา
90   เชียงม่วน/พะเยา
91   เชียงคำ/พะเยา
92   จุน/พะเยา
93   ปัว/น่าน
94   นาน้อย/น่าน
95   ทุ่งช้าง/น่าน
96   ท่าวังผา/น่าน
97   เชียงกลาง/น่าน
98   หนองม่วงไข่/แพร่
99   สูงเม่น/แพร่
100   สอง/แพร่
101   วังชิ้น/แพร่
102   ลอง/แพร่
103   ร้องกวาง/แพร่
104   เด่นชัย/แพร่
105   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
106   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
107   ลับแล/อุตรดิตถ์
108   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
109   พิชัย/อุตรดิตถ์
110   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
111   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
112   ตรอน/อุตรดิตถ์
113   ห้างฉัตร/ลำปาง
114   เสริมงาม/ลำปาง
115   สบปราบ/ลำปาง
116   วังเหนือ/ลำปาง
117   แม่เมาะ/ลำปาง
118   แม่พริก/ลำปาง
119   แม่ทะ/ลำปาง
120   เมืองปาน/ลำปาง
121   เถิน/ลำปาง
122   แจ้ห่ม/ลำปาง
123   งาว/ลำปาง
124   เกาะคา/ลำปาง
125   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
126   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
127   ลี้/ลำพูน
128   แม่ทา/ลำพูน
129   ป่าซาง/ลำพูน
130   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
131   พร้าว/เชียงใหม่
132   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
133   เวียงแหง/เชียงใหม่
134   ฮอด/เชียงใหม่
135   หางดง/เชียงใหม่
136   สารภี/เชียงใหม่
137   สันป่าตอง/เชียงใหม่
138   สันทราย/เชียงใหม่
139   สันกำแพง/เชียงใหม่
140   สะเมิง/เชียงใหม่
141   แม่อาย/เชียงใหม่
142   แม่วาง/เชียงใหม่
143   แม่ริม/เชียงใหม่
144   แม่แตง/เชียงใหม่
145   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
146   ฝาง/เชียงใหม่
147   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
148   ดอยเต่า/เชียงใหม่
149   ไชยปราการ/เชียงใหม่
150   เชียงดาว/เชียงใหม่
151   จอมทอง/เชียงใหม่
152   สมเด็จ/กาฬสินธุ์
153   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
154   หนองวัวซอ/อุดรธานี
155   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
156   บ้านดุง/อุดรธานี
157   หนองเรือ/ขอนแก่น
158   ชุมแพ/ขอนแก่น
159   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
160   เซกา/บึงกาฬ
161   ภูเขียว/ชัยภูมิ
162   คอนสาร/ชัยภูมิ
163   ยโสธร
164   มหาชนะชัย/ยโสธร
165   เดชอุดม/อุบลราชธานี
166   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
167   รัตนบุรี/สุรินทร์
168   ปราสาท/สุรินทร์
169   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
170   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
171   ห้วยราช/บุรีรัมย์
172   สตึก/บุรีรัมย์
173   ละหานทราย/บุรีรัมย์
174   พุทไธสง/บุรีรัมย์
175   ปะคำ/บุรีรัมย์
176   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
177   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
178   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
179   นางรอง/บุรีรัมย์
180   กระสัง/บุรีรัมย์
181   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
182   สูงเนิน/นครราชสีมา
183   พิมาย/นครราชสีมา
184   ปากช่อง/นครราชสีมา
185   ปักธงชัย/นครราชสีมา
186   ประทาย/นครราชสีมา
187   บัวใหญ่/นครราชสีมา
188   โนนไทย/นครราชสีมา
189   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
190   ชุมพวง/นครราชสีมา
191   จักราช/นครราชสีมา
192   อรัญประเทศ/สระแก้ว
193   นครนายก
194   คลองใหญ่/ตราด
195   จันทบุรี
196   แกลง/ระยอง
197   บางละมุง/ชลบุรี
198   สระบุรี
199   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
200   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
201   บางระจัน/สิงห์บุรี
202   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
203   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
204   หนองม่วง/ลพบุรี
205   พัฒนานิคม/ลพบุรี
206   บ้านหมี่/ลพบุรี
207   ท่าวุ้ง/ลพบุรี
208   ชัยบาดาล/ลพบุรี
209   โคกสำโรง/ลพบุรี
210   สามโก้/อ่างทอง
211   ป่าโมก/อ่างทอง
212   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
213   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
214   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
215   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
216   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
217   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
218   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
219   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
220   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
221   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
222   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
223   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
224   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา
225   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
226   ปากเกร็ด/นนทบุรี
227   บางใหญ่/นนทบุรี
228   บางบัวทอง/นนทบุรี
229   บางกรวย/นนทบุรี
230   ไทรน้อย/นนทบุรี
231   สมุทรปราการ
232   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 93 ข่าว