รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1506    ปักษ์ หลัง    เดือน เมษายน จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 23 เม.ย. 2561
1  พิจิตร  โครงการเฉลิมพระเกียรติและอื่นๆ  -
2  ยะลา  โครงการเฉลิมพระเกียรติและอื่นๆ  -
3  นครศรีธรรมราช  สังคมสงเคราะห์  -
4  ตาก  สังคมสงเคราะห์  -
5  กาฬสินธุ์ / ร่องคำ  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
6  น่าน / ทุ่งช้าง  บรรเทาทุกข์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (31) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (293)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   พิจิตร 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 3   1506, 1504, 1502
2   ทุ่งช้าง/น่าน 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1506, 1502
3   เบตง/ยะลา 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 2   1505, 1503
4   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 2   1505, 1502
5   อุดรธานี 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
6   ท่าบ่อ/หนองคาย 1504 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1504
7   มหาสารคาม 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
8   ร่องคำ/กาฬสินธุ์ 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1506
9   สกลนคร 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
10   มุกดาหาร 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
11   ลำพูน 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
12   นนทบุรี 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
13   อ่างทอง 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
14   สัตหีบ/ชลบุรี 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
15   ปราจีนบุรี 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
16   สีคิ้ว/นครราชสีมา 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
17   นครราชสีมา 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
18   บุรีรัมย์ 1504 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1504
19   ชัยภูมิ 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
20   บึงกาฬ 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
21   ยะลา 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1506
22   นราธิวาส 1504 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1504
23   ตาก 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1506
24   พิษณุโลก 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
25   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1504 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1504
26   เพชรบุรี 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
27   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
28   ประจวบคีรีขันธ์ 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
29   นครศรีธรรมราช 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1506
30   สุราษฎร์ธานี 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
31   ตรัง 1504 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1504
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   แว้ง/นราธิวาส
2   ปัตตานี
3   พัทลุง
4   สตูล
5   สงขลา
6   สะเดา/สงขลา
7   รัตภูมิ/สงขลา
8   ระโนด/สงขลา
9   นาทวี/สงขลา
10   ชุมพร
11   หลังสวน/ชุมพร
12   ท่าแซะ/ชุมพร
13   ระนอง
14   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
15   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
16   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
17   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
18   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
19   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
20   ภูเก็ต
21   พังงา
22   กระบี่
23   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
24   สิชล/นครศรีธรรมราช
25   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
26   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
27   พิปูน/นครศรีธรรมราช
28   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
29   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
30   นาบอน/นครศรีธรรมราช
31   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
32   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
33   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
34   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
35   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
36   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
37   ขนอม/นครศรีธรรมราช
38   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
39   สมุทรสงคราม
40   สมุทรสาคร
41   นครปฐม
42   บางเลน/นครปฐม
43   สุพรรณบุรี
44   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
45   กาญจนบุรี
46   สังขละบุรี/กาญจนบุรี
47   บ่อพลอย/กาญจนบุรี
48   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
49   ราชบุรี
50   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
51   เพชรบูรณ์
52   หล่มเก่า/เพชรบูรณ์
53   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
54   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
55   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
56   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
57   ชนแดน/เพชรบูรณ์
58   สามง่าม/พิจิตร
59   สากเหล็ก/พิจิตร
60   วังทรายพูน/พิจิตร
61   โพทะเล/พิจิตร
62   บางมูลนาก/พิจิตร
63   ตะพานหิน/พิจิตร
64   วังทอง/พิษณุโลก
65   พรหมพิราม/พิษณุโลก
66   บางระกำ/พิษณุโลก
67   นครไทย/พิษณุโลก
68   สุโขทัย
69   สวรรคโลก/สุโขทัย
70   อุ้มผาง/ตาก
71   สามเงา/ตาก
72   แม่สอด/ตาก
73   แม่ระมาด/ตาก
74   พบพระ/ตาก
75   บ้านตาก/ตาก
76   ท่าสองยาง/ตาก
77   กำแพงเพชร
78   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
79   ไทรงาม/กำแพงเพชร
80   คลองขลุง/กำแพงเพชร
81   อุทัยธานี
82   ห้วยคต/อุทัยธานี
83   หนองฉาง/อุทัยธานี
84   นครสวรรค์
85   หนองบัว/นครสวรรค์
86   ลาดยาว/นครสวรรค์
87   ตาคลี/นครสวรรค์
88   ชุมแสง/นครสวรรค์
89   โกรกพระ/นครสวรรค์
90   แม่ฮ่องสอน
91   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
92   ปาย/แม่ฮ่องสอน
93   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
94   เชียงราย
95   เวียงแก่น/เชียงราย
96   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
97   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
98   เวียงชัย/เชียงราย
99   แม่สาย/เชียงราย
100   แม่สรวย/เชียงราย
101   แม่ลาว/เชียงราย
102   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
103   แม่จัน/เชียงราย
104   พาน/เชียงราย
105   พญาเม็งราย/เชียงราย
106   ป่าแดด/เชียงราย
107   เทิง/เชียงราย
108   ดอยหลวง/เชียงราย
109   เชียงแสน/เชียงราย
110   เชียงของ/เชียงราย
111   ขุนตาล/เชียงราย
112   พะเยา
113   แม่ใจ/พะเยา
114   ปง/พะเยา
115   ดอกคำใต้/พะเยา
116   เชียงม่วน/พะเยา
117   เชียงคำ/พะเยา
118   จุน/พะเยา
119   น่าน
120   ปัว/น่าน
121   นาน้อย/น่าน
122   ท่าวังผา/น่าน
123   เชียงกลาง/น่าน
124   แพร่
125   หนองม่วงไข่/แพร่
126   สูงเม่น/แพร่
127   สอง/แพร่
128   วังชิ้น/แพร่
129   ลอง/แพร่
130   ร้องกวาง/แพร่
131   เด่นชัย/แพร่
132   อุตรดิตถ์
133   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
134   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
135   ลับแล/อุตรดิตถ์
136   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
137   พิชัย/อุตรดิตถ์
138   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
139   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
140   ตรอน/อุตรดิตถ์
141   ลำปาง
142   ห้างฉัตร/ลำปาง
143   เสริมงาม/ลำปาง
144   สบปราบ/ลำปาง
145   วังเหนือ/ลำปาง
146   แม่เมาะ/ลำปาง
147   แม่พริก/ลำปาง
148   แม่ทะ/ลำปาง
149   เมืองปาน/ลำปาง
150   เถิน/ลำปาง
151   แจ้ห่ม/ลำปาง
152   งาว/ลำปาง
153   เกาะคา/ลำปาง
154   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
155   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
156   ลี้/ลำพูน
157   แม่ทา/ลำพูน
158   ป่าซาง/ลำพูน
159   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
160   เชียงใหม่
161   พร้าว/เชียงใหม่
162   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
163   เวียงแหง/เชียงใหม่
164   ฮอด/เชียงใหม่
165   อมก๋อย/เชียงใหม่
166   หางดง/เชียงใหม่
167   สารภี/เชียงใหม่
168   สันป่าตอง/เชียงใหม่
169   สันทราย/เชียงใหม่
170   สันกำแพง/เชียงใหม่
171   สะเมิง/เชียงใหม่
172   แม่อาย/เชียงใหม่
173   แม่วาง/เชียงใหม่
174   แม่ริม/เชียงใหม่
175   แม่แตง/เชียงใหม่
176   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
177   ฝาง/เชียงใหม่
178   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
179   ดอยเต่า/เชียงใหม่
180   ไชยปราการ/เชียงใหม่
181   เชียงดาว/เชียงใหม่
182   จอมทอง/เชียงใหม่
183   นครพนม
184   วานรนิวาส/สกลนคร
185   กาฬสินธุ์
186   สมเด็จ/กาฬสินธุ์
187   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
188   ร้อยเอ็ด
189   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
190   หนองคาย
191   เลย
192   หนองวัวซอ/อุดรธานี
193   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
194   บ้านดุง/อุดรธานี
195   ขอนแก่น
196   หนองเรือ/ขอนแก่น
197   ชุมแพ/ขอนแก่น
198   หนองบัวลำภู
199   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
200   เซกา/บึงกาฬ
201   อำนาจเจริญ
202   ภูเขียว/ชัยภูมิ
203   คอนสาร/ชัยภูมิ
204   ยโสธร
205   มหาชนะชัย/ยโสธร
206   อุบลราชธานี
207   เดชอุดม/อุบลราชธานี
208   ศรีสะเกษ
209   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
210   สุรินทร์
211   รัตนบุรี/สุรินทร์
212   ปราสาท/สุรินทร์
213   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
214   แคนดง/บุรีรัมย์
215   หนองหงส์/บุรีรัมย์
216   บ้านกรวด/บุรีรัมย์
217   คูเมือง/บุรีรัมย์
218   หนองกี่/บุรีรัมย์
219   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
220   ห้วยราช/บุรีรัมย์
221   สตึก/บุรีรัมย์
222   ละหานทราย/บุรีรัมย์
223   พุทไธสง/บุรีรัมย์
224   ปะคำ/บุรีรัมย์
225   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
226   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
227   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
228   นางรอง/บุรีรัมย์
229   กระสัง/บุรีรัมย์
230   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
231   สูงเนิน/นครราชสีมา
232   พิมาย/นครราชสีมา
233   ปากช่อง/นครราชสีมา
234   ปักธงชัย/นครราชสีมา
235   ประทาย/นครราชสีมา
236   บัวใหญ่/นครราชสีมา
237   โนนไทย/นครราชสีมา
238   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
239   ชุมพวง/นครราชสีมา
240   จักราช/นครราชสีมา
241   สระแก้ว
242   อรัญประเทศ/สระแก้ว
243   นครนายก
244   ฉะเชิงเทรา
245   ตราด
246   คลองใหญ่/ตราด
247   จันทบุรี
248   สอยดาว/จันทบุรี
249   ระยอง
250   แกลง/ระยอง
251   ชลบุรี
252   ศรีราชา/ชลบุรี
253   บางละมุง/ชลบุรี
254   สระบุรี
255   ชัยนาท
256   สิงห์บุรี
257   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
258   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
259   บางระจัน/สิงห์บุรี
260   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
261   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
262   ลพบุรี
263   หนองม่วง/ลพบุรี
264   พัฒนานิคม/ลพบุรี
265   บ้านหมี่/ลพบุรี
266   ท่าวุ้ง/ลพบุรี
267   ชัยบาดาล/ลพบุรี
268   โคกสำโรง/ลพบุรี
269   สามโก้/อ่างทอง
270   ป่าโมก/อ่างทอง
271   พระนครศรีอยุธยา
272   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
273   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
274   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
275   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
276   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
277   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
278   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
279   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
280   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
281   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
282   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
283   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
284   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา
285   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
286   ปทุมธานี
287   ปากเกร็ด/นนทบุรี
288   บางใหญ่/นนทบุรี
289   บางบัวทอง/นนทบุรี
290   บางกรวย/นนทบุรี
291   ไทรน้อย/นนทบุรี
292   สมุทรปราการ
293   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 30 ข่าว