รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1509    ปักษ์ หลัง    เดือน มิถุนายน จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2561
1  ระนอง  สังคมสงเคราะห์  -
2  อุทัยธานี  บรรเทาทุกข์  -
3  นครสวรรค์  โครงการเฉลิมพระเกียรติและอื่นๆ  -
4  แพร่  โลหิต ดวงตา อวัยวะ  -
5  น่าน / ทุ่งช้าง  สังคมสงเคราะห์  -
6  จันทบุรี / สอยดาว  สังคมสงเคราะห์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (44) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (280)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 3   1508, 1505, 1502
2   พิจิตร 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 3   1506, 1504, 1502
3   ทุ่งช้าง/น่าน 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 3   1509, 1506, 1502
4   เบตง/ยะลา 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 2   1505, 1503
5   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1507 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 2   1507, 1504
6   ท่าบ่อ/หนองคาย 1507 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 2   1507, 1504
7   สัตหีบ/ชลบุรี 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 2   1508, 1503
8   สอยดาว/จันทบุรี 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1509
9   ปราจีนบุรี 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
10   สีคิ้ว/นครราชสีมา 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
11   นครราชสีมา 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
12   บุรีรัมย์ 1504 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1504
13   ชัยภูมิ 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
14   บึงกาฬ 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
15   มหาสารคาม 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
16   ร่องคำ/กาฬสินธุ์ 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1506
17   สกลนคร 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
18   มุกดาหาร 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
19   ลำพูน 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
20   แพร่ 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1509
21   อุดรธานี 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
22   นนทบุรี 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
23   อ่างทอง 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
24   เพชรบูรณ์ 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1508
25   สุพรรณบุรี 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1508
26   เพชรบุรี 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
27   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
28   ประจวบคีรีขันธ์ 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
29   นครศรีธรรมราช 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1506
30   กระบี่ 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1508
31   สุราษฎร์ธานี 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
32   ระนอง 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1509
33   สงขลา 1507 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1507
34   ตรัง 1504 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1504
35   พัทลุง 1507 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1507
36   ปัตตานี 1507 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1507
37   ยะลา 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1506
38   นราธิวาส 1504 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1504
39   พะเยา 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1508
40   เชียงราย 1507 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1507
41   นครสวรรค์ 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1509
42   อุทัยธานี 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1509
43   ตาก 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1506
44   พิษณุโลก 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   แว้ง/นราธิวาส
2   สตูล
3   สะเดา/สงขลา
4   รัตภูมิ/สงขลา
5   ระโนด/สงขลา
6   นาทวี/สงขลา
7   ชุมพร
8   หลังสวน/ชุมพร
9   ท่าแซะ/ชุมพร
10   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
11   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
12   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
13   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
14   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
15   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
16   ภูเก็ต
17   พังงา
18   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
19   สิชล/นครศรีธรรมราช
20   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
21   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
22   พิปูน/นครศรีธรรมราช
23   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
24   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
25   นาบอน/นครศรีธรรมราช
26   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
27   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
28   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
29   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
30   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
31   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
32   ขนอม/นครศรีธรรมราช
33   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
34   สมุทรสงคราม
35   สมุทรสาคร
36   นครปฐม
37   บางเลน/นครปฐม
38   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
39   กาญจนบุรี
40   สังขละบุรี/กาญจนบุรี
41   บ่อพลอย/กาญจนบุรี
42   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
43   ราชบุรี
44   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
45   หล่มเก่า/เพชรบูรณ์
46   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
47   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
48   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
49   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
50   ชนแดน/เพชรบูรณ์
51   สามง่าม/พิจิตร
52   สากเหล็ก/พิจิตร
53   วังทรายพูน/พิจิตร
54   โพทะเล/พิจิตร
55   บางมูลนาก/พิจิตร
56   ตะพานหิน/พิจิตร
57   วังทอง/พิษณุโลก
58   พรหมพิราม/พิษณุโลก
59   บางระกำ/พิษณุโลก
60   นครไทย/พิษณุโลก
61   สุโขทัย
62   สวรรคโลก/สุโขทัย
63   อุ้มผาง/ตาก
64   สามเงา/ตาก
65   แม่สอด/ตาก
66   แม่ระมาด/ตาก
67   พบพระ/ตาก
68   บ้านตาก/ตาก
69   ท่าสองยาง/ตาก
70   กำแพงเพชร
71   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
72   ไทรงาม/กำแพงเพชร
73   คลองขลุง/กำแพงเพชร
74   ห้วยคต/อุทัยธานี
75   หนองฉาง/อุทัยธานี
76   หนองบัว/นครสวรรค์
77   ลาดยาว/นครสวรรค์
78   ตาคลี/นครสวรรค์
79   ชุมแสง/นครสวรรค์
80   โกรกพระ/นครสวรรค์
81   แม่ฮ่องสอน
82   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
83   ปาย/แม่ฮ่องสอน
84   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
85   เวียงแก่น/เชียงราย
86   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
87   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
88   เวียงชัย/เชียงราย
89   แม่สาย/เชียงราย
90   แม่สรวย/เชียงราย
91   แม่ลาว/เชียงราย
92   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
93   แม่จัน/เชียงราย
94   พาน/เชียงราย
95   พญาเม็งราย/เชียงราย
96   ป่าแดด/เชียงราย
97   เทิง/เชียงราย
98   ดอยหลวง/เชียงราย
99   เชียงแสน/เชียงราย
100   เชียงของ/เชียงราย
101   ขุนตาล/เชียงราย
102   แม่ใจ/พะเยา
103   ปง/พะเยา
104   ดอกคำใต้/พะเยา
105   เชียงม่วน/พะเยา
106   เชียงคำ/พะเยา
107   จุน/พะเยา
108   น่าน
109   ปัว/น่าน
110   นาน้อย/น่าน
111   ท่าวังผา/น่าน
112   เชียงกลาง/น่าน
113   หนองม่วงไข่/แพร่
114   สูงเม่น/แพร่
115   สอง/แพร่
116   วังชิ้น/แพร่
117   ลอง/แพร่
118   ร้องกวาง/แพร่
119   เด่นชัย/แพร่
120   อุตรดิตถ์
121   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
122   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
123   ลับแล/อุตรดิตถ์
124   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
125   พิชัย/อุตรดิตถ์
126   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
127   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
128   ตรอน/อุตรดิตถ์
129   ลำปาง
130   ห้างฉัตร/ลำปาง
131   เสริมงาม/ลำปาง
132   สบปราบ/ลำปาง
133   วังเหนือ/ลำปาง
134   แม่เมาะ/ลำปาง
135   แม่พริก/ลำปาง
136   แม่ทะ/ลำปาง
137   เมืองปาน/ลำปาง
138   เถิน/ลำปาง
139   แจ้ห่ม/ลำปาง
140   งาว/ลำปาง
141   เกาะคา/ลำปาง
142   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
143   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
144   ลี้/ลำพูน
145   แม่ทา/ลำพูน
146   ป่าซาง/ลำพูน
147   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
148   เชียงใหม่
149   พร้าว/เชียงใหม่
150   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
151   เวียงแหง/เชียงใหม่
152   ฮอด/เชียงใหม่
153   อมก๋อย/เชียงใหม่
154   หางดง/เชียงใหม่
155   สารภี/เชียงใหม่
156   สันป่าตอง/เชียงใหม่
157   สันทราย/เชียงใหม่
158   สันกำแพง/เชียงใหม่
159   สะเมิง/เชียงใหม่
160   แม่อาย/เชียงใหม่
161   แม่วาง/เชียงใหม่
162   แม่ริม/เชียงใหม่
163   แม่แตง/เชียงใหม่
164   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
165   ฝาง/เชียงใหม่
166   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
167   ดอยเต่า/เชียงใหม่
168   ไชยปราการ/เชียงใหม่
169   เชียงดาว/เชียงใหม่
170   จอมทอง/เชียงใหม่
171   นครพนม
172   วานรนิวาส/สกลนคร
173   กาฬสินธุ์
174   สมเด็จ/กาฬสินธุ์
175   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
176   ร้อยเอ็ด
177   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
178   หนองคาย
179   เลย
180   หนองวัวซอ/อุดรธานี
181   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
182   บ้านดุง/อุดรธานี
183   ขอนแก่น
184   หนองเรือ/ขอนแก่น
185   ชุมแพ/ขอนแก่น
186   หนองบัวลำภู
187   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
188   เซกา/บึงกาฬ
189   อำนาจเจริญ
190   ภูเขียว/ชัยภูมิ
191   คอนสาร/ชัยภูมิ
192   ยโสธร
193   มหาชนะชัย/ยโสธร
194   อุบลราชธานี
195   เดชอุดม/อุบลราชธานี
196   ศรีสะเกษ
197   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
198   สุรินทร์
199   รัตนบุรี/สุรินทร์
200   ปราสาท/สุรินทร์
201   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
202   แคนดง/บุรีรัมย์
203   หนองหงส์/บุรีรัมย์
204   บ้านกรวด/บุรีรัมย์
205   คูเมือง/บุรีรัมย์
206   หนองกี่/บุรีรัมย์
207   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
208   ห้วยราช/บุรีรัมย์
209   สตึก/บุรีรัมย์
210   ละหานทราย/บุรีรัมย์
211   พุทไธสง/บุรีรัมย์
212   ปะคำ/บุรีรัมย์
213   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
214   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
215   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
216   นางรอง/บุรีรัมย์
217   กระสัง/บุรีรัมย์
218   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
219   สูงเนิน/นครราชสีมา
220   พิมาย/นครราชสีมา
221   ปากช่อง/นครราชสีมา
222   ปักธงชัย/นครราชสีมา
223   ประทาย/นครราชสีมา
224   บัวใหญ่/นครราชสีมา
225   โนนไทย/นครราชสีมา
226   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
227   ชุมพวง/นครราชสีมา
228   จักราช/นครราชสีมา
229   สระแก้ว
230   อรัญประเทศ/สระแก้ว
231   นครนายก
232   ฉะเชิงเทรา
233   ตราด
234   คลองใหญ่/ตราด
235   จันทบุรี
236   ระยอง
237   แกลง/ระยอง
238   ชลบุรี
239   ศรีราชา/ชลบุรี
240   บางละมุง/ชลบุรี
241   สระบุรี
242   ชัยนาท
243   สิงห์บุรี
244   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
245   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
246   บางระจัน/สิงห์บุรี
247   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
248   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
249   ลพบุรี
250   หนองม่วง/ลพบุรี
251   พัฒนานิคม/ลพบุรี
252   บ้านหมี่/ลพบุรี
253   ท่าวุ้ง/ลพบุรี
254   ชัยบาดาล/ลพบุรี
255   โคกสำโรง/ลพบุรี
256   สามโก้/อ่างทอง
257   ป่าโมก/อ่างทอง
258   พระนครศรีอยุธยา
259   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
260   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
261   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
262   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
263   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
264   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
265   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
266   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
267   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
268   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
269   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
270   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
271   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา
272   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
273   ปทุมธานี
274   ปากเกร็ด/นนทบุรี
275   บางใหญ่/นนทบุรี
276   บางบัวทอง/นนทบุรี
277   บางกรวย/นนทบุรี
278   ไทรน้อย/นนทบุรี
279   สมุทรปราการ
280   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 48 ข่าว