รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1497    ปักษ์ แรก    เดือน ธันวาคม จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 28 พ.ย. 2560
1  ยะลา  บรรเทาทุกข์  -
2  กาฬสินธุ์  สังคมสงเคราะห์  -
3  ระยอง  สังคมสงเคราะห์  -
4  นนทบุรี  บรรเทาทุกข์  -
5  หนองคาย / ท่าบ่อ  โลหิต ดวงตา อวัยวะ  -
6  ประจวบคีรีขันธ์ / หัวหิน  สังคมสงเคราะห์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (89) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (227)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   สัตหีบ/ชลบุรี 1495 - ปักษ์แรก - พ.ย. 5   1495, 1493, 1490, 1480, 1477
2   ร่องคำ/กาฬสินธุ์ 1496 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 4   1496, 1491, 1488, 1484
3   กาฬสินธุ์ 1497 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 3   1497, 1485, 1482
4   วานรนิวาส/สกลนคร 1493 - ปักษ์แรก - ต.ค. 3   1493, 1485, 1482
5   มุกดาหาร 1492 - ปักษ์แรก - ต.ค. 3   1492, 1488, 1482
6   พิจิตร 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 3   1490, 1487, 1478
7   เพชรบุรี 1496 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 3   1496, 1489, 1478
8   บึงกาฬ 1493 - ปักษ์แรก - ต.ค. 3   1493, 1491, 1483
9   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1492 - ปักษ์แรก - ต.ค. 3   1492, 1490, 1488
10   เลย 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 3   1491, 1488, 1477
11   ท่าบ่อ/หนองคาย 1497 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 3   1497, 1486, 1482
12   มหาสารคาม 1495 - ปักษ์แรก - พ.ย. 3   1495, 1490, 1483
13   ลพบุรี 1495 - ปักษ์แรก - พ.ย. 3   1495, 1484, 1479
14   ระยอง 1497 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 3   1497, 1489, 1483
15   เบตง/ยะลา 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 3   1487, 1485, 1483
16   ยะลา 1497 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 3   1497, 1492, 1477
17   ตรัง 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1490, 1478
18   พัทลุง 1496 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 2   1496, 1480
19   ปัตตานี 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 2   1488, 1477
20   สุราษฎร์ธานี 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1491, 1487
21   สงขลา 1496 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 2   1496, 1481
22   สมุทรสงคราม 1492 - ปักษ์แรก - ต.ค. 2   1492, 1482
23   นราธิวาส 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1489, 1484
24   สอยดาว/จันทบุรี 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1491, 1484
25   นนทบุรี 1497 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 2   1497, 1485
26   อ่างทอง 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 2   1488, 1478
27   ท่าวุ้ง/ลพบุรี 1495 - ปักษ์แรก - พ.ย. 2   1495, 1492
28   อำนาจเจริญ 1495 - ปักษ์แรก - พ.ย. 2   1495, 1478
29   อุดรธานี 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1491, 1485
30   ชลบุรี 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1490, 1487
31   สุรินทร์ 1492 - ปักษ์แรก - ต.ค. 2   1492, 1479
32   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ 1497 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 2   1497, 1481
33   นครสวรรค์ 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1491, 1478
34   กำแพงเพชร 1496 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 2   1496, 1493
35   ตาก 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 2   1488, 1477
36   พิษณุโลก 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1490, 1479
37   เชียงราย 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1491, 1484
38   สกลนคร 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1490, 1484
39   เชียงใหม่ 1495 - ปักษ์แรก - พ.ย. 2   1495, 1486
40   ลำพูน 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
41   ลำปาง 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
42   อุตรดิตถ์ 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
43   แพร่ 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1485
44   น่าน 1482 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1482
45   พะเยา 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
46   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย 1496 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 1   1496
47   นครพนม 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
48   แม่ฮ่องสอน 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
49   ตาคลี/นครสวรรค์ 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
50   อมก๋อย/เชียงใหม่ 1477 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1477
51   บางมูลนาก/พิจิตร 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
52   สุโขทัย 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
53   ท่าสองยาง/ตาก 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
54   อุทัยธานี 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1485
55   ประจวบคีรีขันธ์ 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
56   นครศรีธรรมราช 1484 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 1   1484
57   กระบี่ 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
58   พังงา 1482 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1482
59   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
60   เพชรบูรณ์ 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
61   ราชบุรี 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
62   กาญจนบุรี 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
63   สุพรรณบุรี 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
64   นครปฐม 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
65   ศรีสะเกษ 1482 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1482
66   อุบลราชธานี 1477 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1477
67   ชัยภูมิ 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
68   หนองบัวลำภู 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
69   ขอนแก่น 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
70   ร้อยเอ็ด 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
71   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์ 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
72   หนองคาย 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
73   ปทุมธานี 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
74   พระนครศรีอยุธยา 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1488
75   สิงห์บุรี 1484 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 1   1484
76   ชัยนาท 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
77   สระบุรี 1493 - ปักษ์แรก - ต.ค. 1   1493
78   ตราด 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
79   ฉะเชิงเทรา 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
80   ปราจีนบุรี 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
81   นครนายก 1493 - ปักษ์แรก - ต.ค. 1   1493
82   สระแก้ว 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
83   สีคิ้ว/นครราชสีมา 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
84   นครราชสีมา 1477 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1477
85   บุรีรัมย์ 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1485
86   สตูล 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
87   ระนอง 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
88   นาทวี/สงขลา 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
89   แว้ง/นราธิวาส 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   สะเดา/สงขลา
2   รัตภูมิ/สงขลา
3   ระโนด/สงขลา
4   ชุมพร
5   หลังสวน/ชุมพร
6   ท่าแซะ/ชุมพร
7   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
8   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
9   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
10   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
11   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
12   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
13   ภูเก็ต
14   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
15   สิชล/นครศรีธรรมราช
16   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
17   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
18   พิปูน/นครศรีธรรมราช
19   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
20   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
21   นาบอน/นครศรีธรรมราช
22   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
23   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
24   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
25   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
26   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
27   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
28   ขนอม/นครศรีธรรมราช
29   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
30   สมุทรสาคร
31   บางเลน/นครปฐม
32   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
33   บ่อพลอย/กาญจนบุรี
34   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
35   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
36   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
37   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
38   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
39   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
40   ชนแดน/เพชรบูรณ์
41   สามง่าม/พิจิตร
42   สากเหล็ก/พิจิตร
43   วังทรายพูน/พิจิตร
44   โพทะเล/พิจิตร
45   ตะพานหิน/พิจิตร
46   วังทอง/พิษณุโลก
47   พรหมพิราม/พิษณุโลก
48   บางระกำ/พิษณุโลก
49   นครไทย/พิษณุโลก
50   สวรรคโลก/สุโขทัย
51   อุ้มผาง/ตาก
52   สามเงา/ตาก
53   แม่สอด/ตาก
54   แม่ระมาด/ตาก
55   พบพระ/ตาก
56   บ้านตาก/ตาก
57   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
58   ไทรงาม/กำแพงเพชร
59   คลองขลุง/กำแพงเพชร
60   ห้วยคต/อุทัยธานี
61   หนองฉาง/อุทัยธานี
62   หนองบัว/นครสวรรค์
63   ลาดยาว/นครสวรรค์
64   ชุมแสง/นครสวรรค์
65   โกรกพระ/นครสวรรค์
66   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
67   ปาย/แม่ฮ่องสอน
68   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
69   เวียงแก่น/เชียงราย
70   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
71   เวียงชัย/เชียงราย
72   แม่สาย/เชียงราย
73   แม่สรวย/เชียงราย
74   แม่ลาว/เชียงราย
75   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
76   แม่จัน/เชียงราย
77   พาน/เชียงราย
78   พญาเม็งราย/เชียงราย
79   ป่าแดด/เชียงราย
80   เทิง/เชียงราย
81   ดอยหลวง/เชียงราย
82   เชียงแสน/เชียงราย
83   เชียงของ/เชียงราย
84   ขุนตาล/เชียงราย
85   แม่ใจ/พะเยา
86   ปง/พะเยา
87   ดอกคำใต้/พะเยา
88   เชียงม่วน/พะเยา
89   เชียงคำ/พะเยา
90   จุน/พะเยา
91   ปัว/น่าน
92   นาน้อย/น่าน
93   ทุ่งช้าง/น่าน
94   ท่าวังผา/น่าน
95   เชียงกลาง/น่าน
96   หนองม่วงไข่/แพร่
97   สูงเม่น/แพร่
98   สอง/แพร่
99   วังชิ้น/แพร่
100   ลอง/แพร่
101   ร้องกวาง/แพร่
102   เด่นชัย/แพร่
103   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
104   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
105   ลับแล/อุตรดิตถ์
106   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
107   พิชัย/อุตรดิตถ์
108   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
109   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
110   ตรอน/อุตรดิตถ์
111   ห้างฉัตร/ลำปาง
112   เสริมงาม/ลำปาง
113   สบปราบ/ลำปาง
114   วังเหนือ/ลำปาง
115   แม่เมาะ/ลำปาง
116   แม่พริก/ลำปาง
117   แม่ทะ/ลำปาง
118   เมืองปาน/ลำปาง
119   เถิน/ลำปาง
120   แจ้ห่ม/ลำปาง
121   งาว/ลำปาง
122   เกาะคา/ลำปาง
123   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
124   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
125   ลี้/ลำพูน
126   แม่ทา/ลำพูน
127   ป่าซาง/ลำพูน
128   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
129   พร้าว/เชียงใหม่
130   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
131   เวียงแหง/เชียงใหม่
132   ฮอด/เชียงใหม่
133   หางดง/เชียงใหม่
134   สารภี/เชียงใหม่
135   สันป่าตอง/เชียงใหม่
136   สันทราย/เชียงใหม่
137   สันกำแพง/เชียงใหม่
138   สะเมิง/เชียงใหม่
139   แม่อาย/เชียงใหม่
140   แม่วาง/เชียงใหม่
141   แม่ริม/เชียงใหม่
142   แม่แตง/เชียงใหม่
143   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
144   ฝาง/เชียงใหม่
145   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
146   ดอยเต่า/เชียงใหม่
147   ไชยปราการ/เชียงใหม่
148   เชียงดาว/เชียงใหม่
149   จอมทอง/เชียงใหม่
150   สมเด็จ/กาฬสินธุ์
151   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
152   หนองวัวซอ/อุดรธานี
153   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
154   บ้านดุง/อุดรธานี
155   หนองเรือ/ขอนแก่น
156   ชุมแพ/ขอนแก่น
157   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
158   เซกา/บึงกาฬ
159   ภูเขียว/ชัยภูมิ
160   คอนสาร/ชัยภูมิ
161   ยโสธร
162   มหาชนะชัย/ยโสธร
163   เดชอุดม/อุบลราชธานี
164   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
165   รัตนบุรี/สุรินทร์
166   ปราสาท/สุรินทร์
167   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
168   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
169   ห้วยราช/บุรีรัมย์
170   สตึก/บุรีรัมย์
171   ละหานทราย/บุรีรัมย์
172   พุทไธสง/บุรีรัมย์
173   ปะคำ/บุรีรัมย์
174   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
175   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
176   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
177   นางรอง/บุรีรัมย์
178   กระสัง/บุรีรัมย์
179   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
180   สูงเนิน/นครราชสีมา
181   พิมาย/นครราชสีมา
182   ปากช่อง/นครราชสีมา
183   ปักธงชัย/นครราชสีมา
184   ประทาย/นครราชสีมา
185   บัวใหญ่/นครราชสีมา
186   โนนไทย/นครราชสีมา
187   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
188   ชุมพวง/นครราชสีมา
189   จักราช/นครราชสีมา
190   อรัญประเทศ/สระแก้ว
191   คลองใหญ่/ตราด
192   จันทบุรี
193   แกลง/ระยอง
194   บางละมุง/ชลบุรี
195   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
196   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
197   บางระจัน/สิงห์บุรี
198   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
199   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
200   หนองม่วง/ลพบุรี
201   พัฒนานิคม/ลพบุรี
202   บ้านหมี่/ลพบุรี
203   ชัยบาดาล/ลพบุรี
204   โคกสำโรง/ลพบุรี
205   สามโก้/อ่างทอง
206   ป่าโมก/อ่างทอง
207   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
208   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
209   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
210   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
211   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
212   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
213   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
214   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
215   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
216   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
217   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
218   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
219   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา
220   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
221   ปากเกร็ด/นนทบุรี
222   บางใหญ่/นนทบุรี
223   บางบัวทอง/นนทบุรี
224   บางกรวย/นนทบุรี
225   ไทรน้อย/นนทบุรี
226   สมุทรปราการ
227   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 141 ข่าว