รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1513    ปักษ์ หลัง    เดือน สิงหาคม จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 6 ส.ค. 2561
1  กาญจนบุรี / สังขละบุรี  บรรเทาทุกข์  -
2  สมุทรสงคราม  สังคมสงเคราะห์  -
3  ขอนแก่น  สังคมสงเคราะห์  -
4  หนองบัวลำภู  บรรเทาทุกข์  -
5  ระยอง  บรรเทาทุกข์  -
6  เพชรบูรณ์ / หล่มสัก  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (54) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (271)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 3   1508, 1505, 1502
2   ท่าบ่อ/หนองคาย 1511 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 3   1511, 1507, 1504
3   พิจิตร 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 3   1506, 1504, 1502
4   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1513 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 3   1513, 1507, 1504
5   ทุ่งช้าง/น่าน 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 3   1509, 1506, 1502
6   เบตง/ยะลา 1511 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 3   1511, 1505, 1503
7   อุทัยธานี 1512 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1512, 1509
8   พะเยา 1512 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1512, 1508
9   เชียงราย 1511 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 2   1511, 1507
10   ร่องคำ/กาฬสินธุ์ 1512 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1512, 1506
11   อุดรธานี 1512 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1512, 1503
12   สัตหีบ/ชลบุรี 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 2   1508, 1503
13   ระยอง 1513 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1513
14   สอยดาว/จันทบุรี 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1509
15   ตราด 1511 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 1   1511
16   ปราจีนบุรี 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
17   สีคิ้ว/นครราชสีมา 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
18   นครราชสีมา 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
19   บุรีรัมย์ 1504 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1504
20   ชัยภูมิ 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
21   บึงกาฬ 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
22   หนองบัวลำภู 1513 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1513
23   เลย 1511 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 1   1511
24   มหาสารคาม 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
25   ขอนแก่น 1513 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1513
26   นนทบุรี 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
27   อ่างทอง 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
28   เพชรบูรณ์ 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1508
29   สังขละบุรี/กาญจนบุรี 1513 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1513
30   สุพรรณบุรี 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1508
31   สมุทรสงคราม 1513 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1513
32   เพชรบุรี 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
33   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
34   ประจวบคีรีขันธ์ 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
35   นครศรีธรรมราช 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1506
36   กระบี่ 1508 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1508
37   ภูเก็ต 1512 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1512
38   สุราษฎร์ธานี 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
39   ระนอง 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1509
40   นาทวี/สงขลา 1512 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1512
41   สงขลา 1507 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1507
42   ตรัง 1504 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1504
43   พัทลุง 1507 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1507
44   ปัตตานี 1507 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1507
45   กาฬสินธุ์ 1511 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 1   1511
46   สกลนคร 1503 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1503
47   มุกดาหาร 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
48   ลำพูน 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
49   แพร่ 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1509
50   นครสวรรค์ 1509 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1509
51   ตาก 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1506
52   พิษณุโลก 1505 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1505
53   ยะลา 1506 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1506
54   นราธิวาส 1504 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1504
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   แว้ง/นราธิวาส
2   สตูล
3   สะเดา/สงขลา
4   รัตภูมิ/สงขลา
5   ระโนด/สงขลา
6   ชุมพร
7   หลังสวน/ชุมพร
8   ท่าแซะ/ชุมพร
9   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
10   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
11   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
12   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
13   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
14   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
15   พังงา
16   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
17   สิชล/นครศรีธรรมราช
18   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
19   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
20   พิปูน/นครศรีธรรมราช
21   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
22   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
23   นาบอน/นครศรีธรรมราช
24   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
25   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
26   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
27   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
28   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
29   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
30   ขนอม/นครศรีธรรมราช
31   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
32   สมุทรสาคร
33   นครปฐม
34   บางเลน/นครปฐม
35   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
36   กาญจนบุรี
37   บ่อพลอย/กาญจนบุรี
38   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
39   ราชบุรี
40   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
41   หล่มเก่า/เพชรบูรณ์
42   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
43   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
44   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
45   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
46   ชนแดน/เพชรบูรณ์
47   สามง่าม/พิจิตร
48   สากเหล็ก/พิจิตร
49   วังทรายพูน/พิจิตร
50   โพทะเล/พิจิตร
51   บางมูลนาก/พิจิตร
52   ตะพานหิน/พิจิตร
53   วังทอง/พิษณุโลก
54   พรหมพิราม/พิษณุโลก
55   บางระกำ/พิษณุโลก
56   นครไทย/พิษณุโลก
57   สุโขทัย
58   สวรรคโลก/สุโขทัย
59   อุ้มผาง/ตาก
60   สามเงา/ตาก
61   แม่สอด/ตาก
62   แม่ระมาด/ตาก
63   พบพระ/ตาก
64   บ้านตาก/ตาก
65   ท่าสองยาง/ตาก
66   กำแพงเพชร
67   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
68   ไทรงาม/กำแพงเพชร
69   คลองขลุง/กำแพงเพชร
70   ห้วยคต/อุทัยธานี
71   หนองฉาง/อุทัยธานี
72   หนองบัว/นครสวรรค์
73   ลาดยาว/นครสวรรค์
74   ตาคลี/นครสวรรค์
75   ชุมแสง/นครสวรรค์
76   โกรกพระ/นครสวรรค์
77   แม่ฮ่องสอน
78   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
79   ปาย/แม่ฮ่องสอน
80   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
81   เวียงแก่น/เชียงราย
82   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
83   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
84   เวียงชัย/เชียงราย
85   แม่สาย/เชียงราย
86   แม่สรวย/เชียงราย
87   แม่ลาว/เชียงราย
88   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
89   แม่จัน/เชียงราย
90   พาน/เชียงราย
91   พญาเม็งราย/เชียงราย
92   ป่าแดด/เชียงราย
93   เทิง/เชียงราย
94   ดอยหลวง/เชียงราย
95   เชียงแสน/เชียงราย
96   เชียงของ/เชียงราย
97   ขุนตาล/เชียงราย
98   แม่ใจ/พะเยา
99   ปง/พะเยา
100   ดอกคำใต้/พะเยา
101   เชียงม่วน/พะเยา
102   เชียงคำ/พะเยา
103   จุน/พะเยา
104   น่าน
105   ปัว/น่าน
106   นาน้อย/น่าน
107   ท่าวังผา/น่าน
108   เชียงกลาง/น่าน
109   หนองม่วงไข่/แพร่
110   สูงเม่น/แพร่
111   สอง/แพร่
112   วังชิ้น/แพร่
113   ลอง/แพร่
114   ร้องกวาง/แพร่
115   เด่นชัย/แพร่
116   อุตรดิตถ์
117   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
118   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
119   ลับแล/อุตรดิตถ์
120   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
121   พิชัย/อุตรดิตถ์
122   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
123   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
124   ตรอน/อุตรดิตถ์
125   ลำปาง
126   ห้างฉัตร/ลำปาง
127   เสริมงาม/ลำปาง
128   สบปราบ/ลำปาง
129   วังเหนือ/ลำปาง
130   แม่เมาะ/ลำปาง
131   แม่พริก/ลำปาง
132   แม่ทะ/ลำปาง
133   เมืองปาน/ลำปาง
134   เถิน/ลำปาง
135   แจ้ห่ม/ลำปาง
136   งาว/ลำปาง
137   เกาะคา/ลำปาง
138   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
139   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
140   ลี้/ลำพูน
141   แม่ทา/ลำพูน
142   ป่าซาง/ลำพูน
143   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
144   เชียงใหม่
145   พร้าว/เชียงใหม่
146   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
147   เวียงแหง/เชียงใหม่
148   ฮอด/เชียงใหม่
149   อมก๋อย/เชียงใหม่
150   หางดง/เชียงใหม่
151   สารภี/เชียงใหม่
152   สันป่าตอง/เชียงใหม่
153   สันทราย/เชียงใหม่
154   สันกำแพง/เชียงใหม่
155   สะเมิง/เชียงใหม่
156   แม่อาย/เชียงใหม่
157   แม่วาง/เชียงใหม่
158   แม่ริม/เชียงใหม่
159   แม่แตง/เชียงใหม่
160   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
161   ฝาง/เชียงใหม่
162   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
163   ดอยเต่า/เชียงใหม่
164   ไชยปราการ/เชียงใหม่
165   เชียงดาว/เชียงใหม่
166   จอมทอง/เชียงใหม่
167   นครพนม
168   วานรนิวาส/สกลนคร
169   สมเด็จ/กาฬสินธุ์
170   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
171   ร้อยเอ็ด
172   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
173   หนองคาย
174   หนองวัวซอ/อุดรธานี
175   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
176   บ้านดุง/อุดรธานี
177   หนองเรือ/ขอนแก่น
178   ชุมแพ/ขอนแก่น
179   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
180   เซกา/บึงกาฬ
181   อำนาจเจริญ
182   ภูเขียว/ชัยภูมิ
183   คอนสาร/ชัยภูมิ
184   ยโสธร
185   มหาชนะชัย/ยโสธร
186   อุบลราชธานี
187   เดชอุดม/อุบลราชธานี
188   ศรีสะเกษ
189   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
190   สุรินทร์
191   รัตนบุรี/สุรินทร์
192   ปราสาท/สุรินทร์
193   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
194   แคนดง/บุรีรัมย์
195   หนองหงส์/บุรีรัมย์
196   บ้านกรวด/บุรีรัมย์
197   คูเมือง/บุรีรัมย์
198   หนองกี่/บุรีรัมย์
199   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
200   ห้วยราช/บุรีรัมย์
201   สตึก/บุรีรัมย์
202   ละหานทราย/บุรีรัมย์
203   พุทไธสง/บุรีรัมย์
204   ปะคำ/บุรีรัมย์
205   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
206   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
207   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
208   นางรอง/บุรีรัมย์
209   กระสัง/บุรีรัมย์
210   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
211   สูงเนิน/นครราชสีมา
212   พิมาย/นครราชสีมา
213   ปากช่อง/นครราชสีมา
214   ปักธงชัย/นครราชสีมา
215   ประทาย/นครราชสีมา
216   บัวใหญ่/นครราชสีมา
217   โนนไทย/นครราชสีมา
218   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
219   ชุมพวง/นครราชสีมา
220   จักราช/นครราชสีมา
221   สระแก้ว
222   อรัญประเทศ/สระแก้ว
223   นครนายก
224   ฉะเชิงเทรา
225   คลองใหญ่/ตราด
226   จันทบุรี
227   แกลง/ระยอง
228   ชลบุรี
229   ศรีราชา/ชลบุรี
230   บางละมุง/ชลบุรี
231   สระบุรี
232   ชัยนาท
233   สิงห์บุรี
234   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
235   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
236   บางระจัน/สิงห์บุรี
237   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
238   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
239   ลพบุรี
240   โคกเจริญ/ลพบุรี
241   หนองม่วง/ลพบุรี
242   พัฒนานิคม/ลพบุรี
243   บ้านหมี่/ลพบุรี
244   ท่าวุ้ง/ลพบุรี
245   ชัยบาดาล/ลพบุรี
246   โคกสำโรง/ลพบุรี
247   สามโก้/อ่างทอง
248   ป่าโมก/อ่างทอง
249   พระนครศรีอยุธยา
250   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
251   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
252   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
253   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
254   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
255   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
256   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
257   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
258   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
259   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
260   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
261   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
262   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา
263   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
264   ปทุมธานี
265   ปากเกร็ด/นนทบุรี
266   บางใหญ่/นนทบุรี
267   บางบัวทอง/นนทบุรี
268   บางกรวย/นนทบุรี
269   ไทรน้อย/นนทบุรี
270   สมุทรปราการ
271   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 66 ข่าว