รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1501    ปักษ์ แรก    เดือน กุมภาพันธ์ จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 2 ก.พ. 2561
1  นนทบุรี  บรรเทาทุกข์  -
2  อ่างทอง  สังคมสงเคราะห์  -
3  นครราชสีมา  สังคมสงเคราะห์  -
4  ปราจีนบุรี  สังคมสงเคราะห์  -
5  นครราชสีมา / สีคิ้ว  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
6  ประจวบคีรีขันธ์ / หัวหิน  สังคมสงเคราะห์  -
  ฉบับที่ 1502    ปักษ์ หลัง    เดือน กุมภาพันธ์ จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 2 ก.พ. 2561
1  ลำพูน  โลหิต ดวงตา อวัยวะ  -
2  ชัยภูมิ  บรรเทาทุกข์  -
3  พิจิตร  สังคมสงเคราะห์  -
4  มุกดาหาร  บรรเทาทุกข์  -
5  ขอนแก่น / บ้านไผ่  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
6  น่าน / ทุ่งช้าง  สังคมสงเคราะห์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (12) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (304)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   นนทบุรี 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
2   อ่างทอง 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
3   ปราจีนบุรี 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
4   สีคิ้ว/นครราชสีมา 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
5   นครราชสีมา 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
6   ชัยภูมิ 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
7   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
8   มุกดาหาร 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
9   ลำพูน 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
10   ทุ่งช้าง/น่าน 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
11   พิจิตร 1502 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1502
12   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ 1501 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1501
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   นราธิวาส
2   แว้ง/นราธิวาส
3   ยะลา
4   เบตง/ยะลา
5   ปัตตานี
6   พัทลุง
7   ตรัง
8   สตูล
9   สงขลา
10   สะเดา/สงขลา
11   รัตภูมิ/สงขลา
12   ระโนด/สงขลา
13   นาทวี/สงขลา
14   ชุมพร
15   หลังสวน/ชุมพร
16   ท่าแซะ/ชุมพร
17   ระนอง
18   สุราษฎร์ธานี
19   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
20   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
21   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
22   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
23   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
24   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
25   ภูเก็ต
26   พังงา
27   กระบี่
28   นครศรีธรรมราช
29   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
30   สิชล/นครศรีธรรมราช
31   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
32   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
33   พิปูน/นครศรีธรรมราช
34   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
35   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
36   นาบอน/นครศรีธรรมราช
37   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
38   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
39   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
40   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
41   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
42   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
43   ขนอม/นครศรีธรรมราช
44   ประจวบคีรีขันธ์
45   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
46   เพชรบุรี
47   สมุทรสงคราม
48   สมุทรสาคร
49   นครปฐม
50   บางเลน/นครปฐม
51   สุพรรณบุรี
52   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
53   กาญจนบุรี
54   บ่อพลอย/กาญจนบุรี
55   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
56   ราชบุรี
57   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
58   เพชรบูรณ์
59   หล่มสัก/เพชรบูรณ์
60   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
61   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
62   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
63   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
64   ชนแดน/เพชรบูรณ์
65   สามง่าม/พิจิตร
66   สากเหล็ก/พิจิตร
67   วังทรายพูน/พิจิตร
68   โพทะเล/พิจิตร
69   บางมูลนาก/พิจิตร
70   ตะพานหิน/พิจิตร
71   พิษณุโลก
72   วังทอง/พิษณุโลก
73   พรหมพิราม/พิษณุโลก
74   บางระกำ/พิษณุโลก
75   นครไทย/พิษณุโลก
76   สุโขทัย
77   สวรรคโลก/สุโขทัย
78   ตาก
79   อุ้มผาง/ตาก
80   สามเงา/ตาก
81   แม่สอด/ตาก
82   แม่ระมาด/ตาก
83   พบพระ/ตาก
84   บ้านตาก/ตาก
85   ท่าสองยาง/ตาก
86   กำแพงเพชร
87   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
88   ไทรงาม/กำแพงเพชร
89   คลองขลุง/กำแพงเพชร
90   อุทัยธานี
91   ห้วยคต/อุทัยธานี
92   หนองฉาง/อุทัยธานี
93   นครสวรรค์
94   หนองบัว/นครสวรรค์
95   ลาดยาว/นครสวรรค์
96   ตาคลี/นครสวรรค์
97   ชุมแสง/นครสวรรค์
98   โกรกพระ/นครสวรรค์
99   แม่ฮ่องสอน
100   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
101   ปาย/แม่ฮ่องสอน
102   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
103   เชียงราย
104   เวียงแก่น/เชียงราย
105   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
106   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
107   เวียงชัย/เชียงราย
108   แม่สาย/เชียงราย
109   แม่สรวย/เชียงราย
110   แม่ลาว/เชียงราย
111   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
112   แม่จัน/เชียงราย
113   พาน/เชียงราย
114   พญาเม็งราย/เชียงราย
115   ป่าแดด/เชียงราย
116   เทิง/เชียงราย
117   ดอยหลวง/เชียงราย
118   เชียงแสน/เชียงราย
119   เชียงของ/เชียงราย
120   ขุนตาล/เชียงราย
121   พะเยา
122   แม่ใจ/พะเยา
123   ปง/พะเยา
124   ดอกคำใต้/พะเยา
125   เชียงม่วน/พะเยา
126   เชียงคำ/พะเยา
127   จุน/พะเยา
128   น่าน
129   ปัว/น่าน
130   นาน้อย/น่าน
131   ท่าวังผา/น่าน
132   เชียงกลาง/น่าน
133   แพร่
134   หนองม่วงไข่/แพร่
135   สูงเม่น/แพร่
136   สอง/แพร่
137   วังชิ้น/แพร่
138   ลอง/แพร่
139   ร้องกวาง/แพร่
140   เด่นชัย/แพร่
141   อุตรดิตถ์
142   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
143   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
144   ลับแล/อุตรดิตถ์
145   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
146   พิชัย/อุตรดิตถ์
147   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
148   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
149   ตรอน/อุตรดิตถ์
150   ลำปาง
151   ห้างฉัตร/ลำปาง
152   เสริมงาม/ลำปาง
153   สบปราบ/ลำปาง
154   วังเหนือ/ลำปาง
155   แม่เมาะ/ลำปาง
156   แม่พริก/ลำปาง
157   แม่ทะ/ลำปาง
158   เมืองปาน/ลำปาง
159   เถิน/ลำปาง
160   แจ้ห่ม/ลำปาง
161   งาว/ลำปาง
162   เกาะคา/ลำปาง
163   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
164   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
165   ลี้/ลำพูน
166   แม่ทา/ลำพูน
167   ป่าซาง/ลำพูน
168   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
169   เชียงใหม่
170   พร้าว/เชียงใหม่
171   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
172   เวียงแหง/เชียงใหม่
173   ฮอด/เชียงใหม่
174   อมก๋อย/เชียงใหม่
175   หางดง/เชียงใหม่
176   สารภี/เชียงใหม่
177   สันป่าตอง/เชียงใหม่
178   สันทราย/เชียงใหม่
179   สันกำแพง/เชียงใหม่
180   สะเมิง/เชียงใหม่
181   แม่อาย/เชียงใหม่
182   แม่วาง/เชียงใหม่
183   แม่ริม/เชียงใหม่
184   แม่แตง/เชียงใหม่
185   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
186   ฝาง/เชียงใหม่
187   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
188   ดอยเต่า/เชียงใหม่
189   ไชยปราการ/เชียงใหม่
190   เชียงดาว/เชียงใหม่
191   จอมทอง/เชียงใหม่
192   นครพนม
193   สกลนคร
194   วานรนิวาส/สกลนคร
195   กาฬสินธุ์
196   ร่องคำ/กาฬสินธุ์
197   สมเด็จ/กาฬสินธุ์
198   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
199   ร้อยเอ็ด
200   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
201   มหาสารคาม
202   หนองคาย
203   ท่าบ่อ/หนองคาย
204   เลย
205   อุดรธานี
206   หนองวัวซอ/อุดรธานี
207   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
208   บ้านดุง/อุดรธานี
209   ขอนแก่น
210   หนองเรือ/ขอนแก่น
211   ชุมแพ/ขอนแก่น
212   หนองบัวลำภู
213   บึงกาฬ
214   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
215   เซกา/บึงกาฬ
216   อำนาจเจริญ
217   ภูเขียว/ชัยภูมิ
218   คอนสาร/ชัยภูมิ
219   ยโสธร
220   มหาชนะชัย/ยโสธร
221   อุบลราชธานี
222   เดชอุดม/อุบลราชธานี
223   ศรีสะเกษ
224   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
225   สุรินทร์
226   รัตนบุรี/สุรินทร์
227   ปราสาท/สุรินทร์
228   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
229   บุรีรัมย์
230   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
231   ห้วยราช/บุรีรัมย์
232   สตึก/บุรีรัมย์
233   ละหานทราย/บุรีรัมย์
234   พุทไธสง/บุรีรัมย์
235   ปะคำ/บุรีรัมย์
236   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
237   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
238   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
239   นางรอง/บุรีรัมย์
240   กระสัง/บุรีรัมย์
241   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
242   สูงเนิน/นครราชสีมา
243   พิมาย/นครราชสีมา
244   ปากช่อง/นครราชสีมา
245   ปักธงชัย/นครราชสีมา
246   ประทาย/นครราชสีมา
247   บัวใหญ่/นครราชสีมา
248   โนนไทย/นครราชสีมา
249   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
250   ชุมพวง/นครราชสีมา
251   จักราช/นครราชสีมา
252   สระแก้ว
253   อรัญประเทศ/สระแก้ว
254   นครนายก
255   ฉะเชิงเทรา
256   ตราด
257   คลองใหญ่/ตราด
258   จันทบุรี
259   สอยดาว/จันทบุรี
260   ระยอง
261   แกลง/ระยอง
262   ชลบุรี
263   สัตหีบ/ชลบุรี
264   บางละมุง/ชลบุรี
265   สระบุรี
266   ชัยนาท
267   สิงห์บุรี
268   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
269   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
270   บางระจัน/สิงห์บุรี
271   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
272   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
273   ลพบุรี
274   หนองม่วง/ลพบุรี
275   พัฒนานิคม/ลพบุรี
276   บ้านหมี่/ลพบุรี
277   ท่าวุ้ง/ลพบุรี
278   ชัยบาดาล/ลพบุรี
279   โคกสำโรง/ลพบุรี
280   สามโก้/อ่างทอง
281   ป่าโมก/อ่างทอง
282   พระนครศรีอยุธยา
283   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
284   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
285   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
286   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
287   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
288   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
289   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
290   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
291   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
292   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
293   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
294   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
295   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา
296   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
297   ปทุมธานี
298   ปากเกร็ด/นนทบุรี
299   บางใหญ่/นนทบุรี
300   บางบัวทอง/นนทบุรี
301   บางกรวย/นนทบุรี
302   ไทรน้อย/นนทบุรี
303   สมุทรปราการ
304   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น ข่าว