รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1492    ปักษ์ แรก    เดือน ตุลาคม จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 20 ก.ย. 2560
1  ยะลา  สังคมสงเคราะห์  -
2  สมุทรสงคราม  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
3  สุรินทร์  บรรเทาทุกข์  -
4  มุกดาหาร  โลหิต ดวงตา อวัยวะ  -
5  ขอนแก่น / บ้านไผ่  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
6  ลพบุรี / ท่าวุ้ง  สังคมสงเคราะห์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (85) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (231)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   สัตหีบ/ชลบุรี 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 3   1490, 1480, 1477
2   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1492 - ปักษ์แรก - ต.ค. 3   1492, 1490, 1488
3   เลย 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 3   1491, 1488, 1477
4   มุกดาหาร 1492 - ปักษ์แรก - ต.ค. 3   1492, 1488, 1482
5   ร่องคำ/กาฬสินธุ์ 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 3   1491, 1488, 1484
6   พิจิตร 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 3   1490, 1487, 1478
7   เบตง/ยะลา 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 3   1487, 1485, 1483
8   ยะลา 1492 - ปักษ์แรก - ต.ค. 2   1492, 1477
9   อุดรธานี 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1491, 1485
10   ปัตตานี 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 2   1488, 1477
11   พิษณุโลก 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1490, 1479
12   ตรัง 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1490, 1478
13   สมุทรสงคราม 1492 - ปักษ์แรก - ต.ค. 2   1492, 1482
14   เพชรบุรี 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1489, 1478
15   สุราษฎร์ธานี 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1491, 1487
16   นครสวรรค์ 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1491, 1478
17   ตาก 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 2   1488, 1477
18   กาฬสินธุ์ 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 2   1485, 1482
19   วานรนิวาส/สกลนคร 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 2   1485, 1482
20   สกลนคร 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1490, 1484
21   มหาสารคาม 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1490, 1483
22   เชียงราย 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1491, 1484
23   ท่าบ่อ/หนองคาย 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1486, 1482
24   ลพบุรี 1484 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1484, 1479
25   บึงกาฬ 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1491, 1483
26   ชลบุรี 1490 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1490, 1487
27   ระยอง 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1489, 1483
28   สอยดาว/จันทบุรี 1491 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1491, 1484
29   อ่างทอง 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 2   1488, 1478
30   สุรินทร์ 1492 - ปักษ์แรก - ต.ค. 2   1492, 1479
31   นราธิวาส 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1489, 1484
32   ศรีสะเกษ 1482 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1482
33   อุบลราชธานี 1477 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1477
34   ชัยภูมิ 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
35   อำนาจเจริญ 1478 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1478
36   ท่าวุ้ง/ลพบุรี 1492 - ปักษ์แรก - ต.ค. 1   1492
37   นนทบุรี 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1485
38   ปทุมธานี 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
39   พระนครศรีอยุธยา 1488 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1488
40   ตราด 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
41   ฉะเชิงเทรา 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
42   ปราจีนบุรี 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
43   สระแก้ว 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
44   สีคิ้ว/นครราชสีมา 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
45   นครราชสีมา 1477 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1477
46   บุรีรัมย์ 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1485
47   หนองบัวลำภู 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
48   สิงห์บุรี 1484 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 1   1484
49   ชัยนาท 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
50   หนองคาย 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
51   ขอนแก่น 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
52   อมก๋อย/เชียงใหม่ 1477 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1477
53   เชียงใหม่ 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
54   ลำพูน 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
55   ลำปาง 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
56   อุตรดิตถ์ 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
57   แพร่ 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1485
58   น่าน 1482 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1482
59   พะเยา 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
60   แม่ฮ่องสอน 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
61   ตาคลี/นครสวรรค์ 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
62   ร้อยเอ็ด 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
63   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์ 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
64   นครพนม 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
65   สุโขทัย 1483 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1483
66   อุทัยธานี 1485 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1485
67   ท่าสองยาง/ตาก 1487 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1487
68   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
69   เพชรบูรณ์ 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
70   ราชบุรี 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
71   กาญจนบุรี 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
72   สุพรรณบุรี 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
73   นครปฐม 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
74   ระนอง 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
75   นาทวี/สงขลา 1486 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1486
76   สงขลา 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
77   สตูล 1479 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1479
78   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
79   ประจวบคีรีขันธ์ 1489 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1489
80   นครศรีธรรมราช 1484 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 1   1484
81   กระบี่ 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
82   พังงา 1482 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1482
83   พัทลุง 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
84   บางมูลนาก/พิจิตร 1481 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1481
85   แว้ง/นราธิวาส 1480 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1480
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   สะเดา/สงขลา
2   รัตภูมิ/สงขลา
3   ระโนด/สงขลา
4   ชุมพร
5   หลังสวน/ชุมพร
6   ท่าแซะ/ชุมพร
7   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
8   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
9   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
10   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
11   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
12   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
13   ภูเก็ต
14   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
15   สิชล/นครศรีธรรมราช
16   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
17   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
18   พิปูน/นครศรีธรรมราช
19   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
20   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
21   นาบอน/นครศรีธรรมราช
22   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
23   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
24   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
25   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
26   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
27   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
28   ขนอม/นครศรีธรรมราช
29   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
30   สมุทรสาคร
31   บางเลน/นครปฐม
32   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
33   บ่อพลอย/กาญจนบุรี
34   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
35   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
36   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
37   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
38   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
39   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
40   ชนแดน/เพชรบูรณ์
41   สามง่าม/พิจิตร
42   สากเหล็ก/พิจิตร
43   วังทรายพูน/พิจิตร
44   โพทะเล/พิจิตร
45   ตะพานหิน/พิจิตร
46   วังทอง/พิษณุโลก
47   พรหมพิราม/พิษณุโลก
48   บางระกำ/พิษณุโลก
49   นครไทย/พิษณุโลก
50   สวรรคโลก/สุโขทัย
51   อุ้มผาง/ตาก
52   สามเงา/ตาก
53   แม่สอด/ตาก
54   แม่ระมาด/ตาก
55   พบพระ/ตาก
56   บ้านตาก/ตาก
57   กำแพงเพชร
58   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
59   ไทรงาม/กำแพงเพชร
60   คลองขลุง/กำแพงเพชร
61   ห้วยคต/อุทัยธานี
62   หนองฉาง/อุทัยธานี
63   หนองบัว/นครสวรรค์
64   ลาดยาว/นครสวรรค์
65   ชุมแสง/นครสวรรค์
66   โกรกพระ/นครสวรรค์
67   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
68   ปาย/แม่ฮ่องสอน
69   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
70   เวียงแก่น/เชียงราย
71   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
72   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
73   เวียงชัย/เชียงราย
74   แม่สาย/เชียงราย
75   แม่สรวย/เชียงราย
76   แม่ลาว/เชียงราย
77   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
78   แม่จัน/เชียงราย
79   พาน/เชียงราย
80   พญาเม็งราย/เชียงราย
81   ป่าแดด/เชียงราย
82   เทิง/เชียงราย
83   ดอยหลวง/เชียงราย
84   เชียงแสน/เชียงราย
85   เชียงของ/เชียงราย
86   ขุนตาล/เชียงราย
87   แม่ใจ/พะเยา
88   ปง/พะเยา
89   ดอกคำใต้/พะเยา
90   เชียงม่วน/พะเยา
91   เชียงคำ/พะเยา
92   จุน/พะเยา
93   ปัว/น่าน
94   นาน้อย/น่าน
95   ทุ่งช้าง/น่าน
96   ท่าวังผา/น่าน
97   เชียงกลาง/น่าน
98   หนองม่วงไข่/แพร่
99   สูงเม่น/แพร่
100   สอง/แพร่
101   วังชิ้น/แพร่
102   ลอง/แพร่
103   ร้องกวาง/แพร่
104   เด่นชัย/แพร่
105   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
106   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
107   ลับแล/อุตรดิตถ์
108   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
109   พิชัย/อุตรดิตถ์
110   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
111   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
112   ตรอน/อุตรดิตถ์
113   ห้างฉัตร/ลำปาง
114   เสริมงาม/ลำปาง
115   สบปราบ/ลำปาง
116   วังเหนือ/ลำปาง
117   แม่เมาะ/ลำปาง
118   แม่พริก/ลำปาง
119   แม่ทะ/ลำปาง
120   เมืองปาน/ลำปาง
121   เถิน/ลำปาง
122   แจ้ห่ม/ลำปาง
123   งาว/ลำปาง
124   เกาะคา/ลำปาง
125   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
126   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
127   ลี้/ลำพูน
128   แม่ทา/ลำพูน
129   ป่าซาง/ลำพูน
130   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
131   พร้าว/เชียงใหม่
132   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
133   เวียงแหง/เชียงใหม่
134   ฮอด/เชียงใหม่
135   หางดง/เชียงใหม่
136   สารภี/เชียงใหม่
137   สันป่าตอง/เชียงใหม่
138   สันทราย/เชียงใหม่
139   สันกำแพง/เชียงใหม่
140   สะเมิง/เชียงใหม่
141   แม่อาย/เชียงใหม่
142   แม่วาง/เชียงใหม่
143   แม่ริม/เชียงใหม่
144   แม่แตง/เชียงใหม่
145   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
146   ฝาง/เชียงใหม่
147   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
148   ดอยเต่า/เชียงใหม่
149   ไชยปราการ/เชียงใหม่
150   เชียงดาว/เชียงใหม่
151   จอมทอง/เชียงใหม่
152   สมเด็จ/กาฬสินธุ์
153   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
154   หนองวัวซอ/อุดรธานี
155   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
156   บ้านดุง/อุดรธานี
157   หนองเรือ/ขอนแก่น
158   ชุมแพ/ขอนแก่น
159   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
160   เซกา/บึงกาฬ
161   ภูเขียว/ชัยภูมิ
162   คอนสาร/ชัยภูมิ
163   ยโสธร
164   มหาชนะชัย/ยโสธร
165   เดชอุดม/อุบลราชธานี
166   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
167   รัตนบุรี/สุรินทร์
168   ปราสาท/สุรินทร์
169   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
170   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
171   ห้วยราช/บุรีรัมย์
172   สตึก/บุรีรัมย์
173   ละหานทราย/บุรีรัมย์
174   พุทไธสง/บุรีรัมย์
175   ปะคำ/บุรีรัมย์
176   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
177   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
178   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
179   นางรอง/บุรีรัมย์
180   กระสัง/บุรีรัมย์
181   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
182   สูงเนิน/นครราชสีมา
183   พิมาย/นครราชสีมา
184   ปากช่อง/นครราชสีมา
185   ปักธงชัย/นครราชสีมา
186   ประทาย/นครราชสีมา
187   บัวใหญ่/นครราชสีมา
188   โนนไทย/นครราชสีมา
189   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
190   ชุมพวง/นครราชสีมา
191   จักราช/นครราชสีมา
192   อรัญประเทศ/สระแก้ว
193   นครนายก
194   คลองใหญ่/ตราด
195   จันทบุรี
196   แกลง/ระยอง
197   บางละมุง/ชลบุรี
198   สระบุรี
199   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
200   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
201   บางระจัน/สิงห์บุรี
202   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
203   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
204   หนองม่วง/ลพบุรี
205   พัฒนานิคม/ลพบุรี
206   บ้านหมี่/ลพบุรี
207   ชัยบาดาล/ลพบุรี
208   โคกสำโรง/ลพบุรี
209   สามโก้/อ่างทอง
210   ป่าโมก/อ่างทอง
211   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
212   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
213   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
214   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
215   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
216   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
217   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
218   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
219   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
220   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
221   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
222   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
223   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา
224   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
225   ปากเกร็ด/นนทบุรี
226   บางใหญ่/นนทบุรี
227   บางบัวทอง/นนทบุรี
228   บางกรวย/นนทบุรี
229   ไทรน้อย/นนทบุรี
230   สมุทรปราการ
231   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 117 ข่าว