หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เสร็จสิ้นโครงการ ยกเลิกโครงการ
**หากต้องการตรวจสอบหรือพิมพ์รายงานให้คลิกได้ที่ชื่อจังหวัด
ภาค 1
ภาค 2
ชัยนาท
ไตรมาส     
นครนายก
ไตรมาส     
ภาค 3
จันทบุรี (1) (13)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ฉะเชิงเทรา (6)
ไตรมาส     
ชลบุรี (1) (7)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ตราด
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ปราจีนบุรี (6)
ไตรมาส     
ภาค 4
เพชรบุรี
ไตรมาส     
สมุทรสงคราม
ไตรมาส     
สมุทรสาคร
ไตรมาส     
ภาค 5
มหาสารคาม
ไตรมาส     
ภาค 6
ขอนแก่น (5) (10)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
เลย
ไตรมาส     
หนองบัวลำภู
ไตรมาส     
ภาค 7
นครพนม
ไตรมาส     
มุกดาหาร
ไตรมาส     
อำนาจเจริญ (4)
ไตรมาส     
ภาค 8
ตาก
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สุโขทัย (2) (6)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 9
น่าน
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
พิจิตร (1)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
แพร่
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 10
พะเยา (2) (8)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 11
กระบี่
ไตรมาส     
พังงา
ไตรมาส     
ภูเก็ต
ไตรมาส     
ระนอง
ไตรมาส     
ภาค 12
ตรัง
ไตรมาส     
ปัตตานี
ไตรมาส     
พัทลุง (12)
ไตรมาส     
ยะลา (5)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สงขลา (1) (6)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สตูล
ไตรมาส