เหล่ากาชาดจังหวัด 12 ภาค

ที่ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 ภาค 8 ภาค 9 ภาค 10 ภาค 11 ภาค 12

1

2

3

4

5

6

7


สมุทรปราการ

นนทบุรี

พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี

อ่างทอง


ลพบุรี

ชัยนาท

นครนายก

สระบุรี

สิงห์บุรี

สุพรรณบุรี


ระยอง

จันทบุรี

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

ตราด

ปราจีนบุรี

สระแก้ว


ประจวบคีรีขันธ์

กาญจนบุรี

นครปฐม

เพชรบุรี

ราชบุรี

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร


ชัยภูมิ

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

มหาสารคาม

ศรีสะเกษ

สุรินทร์


หนองบัวลำภู

บึงกาฬ

เลย

ขอนแก่น

สกลนคร

หนองคาย

อุดรธานี


อุบลราชธานี

กาฬสินธุ์

ร้อยเอ็ด

นครพนม

มุกดาหาร

ยโสธร

อำนาจเจริญ


ตาก

กำแพงเพชร

นครสวรรค์

สุโขทัย

อุทัยธานี


แพร่

เพชรบูรณ์

พิษณุโลก

น่าน

พิจิตร

อุตรดิตถ์


พะเยา

ลำปาง

เชียงใหม่

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

ลำพูน


ภูเก็ต

กระบี่

ชุมพร

นครศรีธรรมราช

พังงา

ระนอง

สุราษฎร์ธานี


ปัตตานี

พัทลุง

สตูล

ตรัง

นราธิวาส

ยะลา

สงขลา

รวม
จังหวัด
5
6
7
7
6
7
7
5
6
6
7
7
รวมกิ่ง
กาชาด
22
13
9
8
43
23
8
24
37
66
23
6

จังหวัดในลำดับแรก เป็นผู้แทนภาคของแต่ละภาค