เหล่ากาชาดจังหวัด 12 ภาค

ที่ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 ภาค 8 ภาค 9 ภาค 10 ภาค 11 ภาค 12

1

2

3

4

5

6

7


นนทบุรี

พระนครศรีอยุธยา

สมุทรปราการ

ปทุมธานี

อ่างทอง


นครนายก

ลพบุรี

สุพรรณบุรี

ชัยนาท

สระบุรี

สิงห์บุรี


จันทบุรี

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

ตราด

ปราจีนบุรี

สระแก้ว


นครปฐม

ประจวบคีรีขันธ์

กาญจนบุรี

เพชรบุรี

ราชบุรี

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร


ชัยภูมิ

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

มหาสารคาม

ศรีสะเกษ

สุรินทร์


เลย

หนองบัวลำภู

อุดรธานี

ขอนแก่น

บึงกาฬ

สกลนคร

หนองคาย


กาฬสินธุ์

ร้อยเอ็ด

อุบลราชธานี

นครพนม

มุกดาหาร

ยโสธร

อำนาจเจริญ


ตาก

นครสวรรค์

กำแพงเพชร

สุโขทัย

อุทัยธานี


พิจิตร

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

น่าน

แพร่

อุตรดิตถ์


เชียงราย

เชียงใหม่

ลำปาง

พะเยา

แม่ฮ่องสอน

ลำพูน


ชุมพร

ภูเก็ต

ระนอง

กระบี่

นครศรีธรรมราช

พังงา

สุราษฎร์ธานี


ปัตตานี

พัทลุง

สงขลา

ตรัง

นราธิวาส

ยะลา

สตูล

รวม
จังหวัด
5
6
7
7
6
7
7
5
6
6
7
7
รวมกิ่ง
กาชาด
22
13
9
8
43
23
8
24
37
66
23
6

จังหวัดในลำดับแรก เป็นผู้แทนภาคของแต่ละภาค