สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19

อาคารบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
  (อีก 7 วัน จะถึงวันทำงาน)
location_on
1871  ถ.อังรีดูนังต์  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จ.กรุงเทพมหานคร  10330
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (เสี่ยงมากที่สุด)ภายนอกอาคารให้บริการ 1,000 ราย/วัน
access_time
1 - 13 พ.ย.  เวลา 08:00 - 16:30 น.
group
แพทย์ 1พยาบาล 8อาสาสมัครทั่วไป 25
วัดนินสุขาราม กรุงเทพมหานคร
  (อีก 4 วัน จะถึงวันทำงาน)
location_on
5  แขวงบางบอนเหนือ  เขตบางบอน  จ.กรุงเทพมหานคร  10150
พื้นที่ควบคุม (เสี่ยงมาก)ภายในอาคารให้บริการ 1,000 ราย/วัน
access_time
29 ต.ค.  เวลา 00:00 - 00:00 น.
group
พยาบาล 4อาสาสมัครทั่วไป 25
โกดังสเตเดียมท่าเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  (อีก 3 วัน จะถึงวันทำงาน)
location_on
44  ถ.เกษมราษฎร์  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จ.กรุงเทพมหานคร  10110
พื้นที่ควบคุม (เสี่ยงมาก)ภายในอาคารให้บริการ 1,000 ราย/วัน
access_time
28 ต.ค.  เวลา 08:00 - 17:00 น.
group
พยาบาล 4อาสาสมัครทั่วไป 25
เซ็นทรัล เวสเกตต์ ฮอลล์ จ.นนทบุรี
  (อีก 4 วัน จะถึงวันทำงาน)
location_on
199/199/1-2  ม.6  ถ.กาญจนาภิเษก  ต.เสาธงหิน  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี  11140
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (เสี่ยงมากที่สุด)ภายในอาคารให้บริการ 6,000 ราย/วัน
access_time
29 ต.ค. - 23 พ.ย.  เวลา 09:00 - 15:00 น.
group
แพทย์ 3พยาบาล 10อาสาสมัครทั่วไป 15