สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19

อาคารบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
  (อีก 3 วัน จะถึงวันทำงาน)
location_on
1871  ถ.อังรีดูนังต์  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จ.กรุงเทพมหานคร  10330
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (เสี่ยงมากที่สุด)ภายนอกอาคารให้บริการ 500 ราย/วัน
access_time
20 - 28 ม.ค.  เวลา 08:00 - 16:30 น.
group
แพทย์ 1พยาบาล 4อาสาสมัครทั่วไป 15
เซ็นทรัล เวสเกตต์ ฮอลล์ จ.นนทบุรี
  (อีก 3 วัน จะถึงวันทำงาน)
location_on
199/199/1-2  ม.6  ถ.กาญจนาภิเษก  ต.เสาธงหิน  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี  11140
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (เสี่ยงมากที่สุด)ภายในอาคารให้บริการ 6,000 ราย/วัน
access_time
20 ม.ค.  เวลา 09:00 - 15:00 น.
group
แพทย์ 3พยาบาล 10อาสาสมัครทั่วไป 15