รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1532    ปักษ์ หลัง    เดือน พฤษภาคม จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 23 พ.ค. 2562
1  ภูเก็ต  โลหิต ดวงตา อวัยวะ  -
2  ปทุมธานี  บรรเทาทุกข์  -
3  มุกดาหาร  บรรเทาทุกข์  -
4  ลพบุรี / ท่าวุ้ง  สังคมสงเคราะห์  -
5  พระนครศรีอยุธยา / นครหลวง  สังคมสงเคราะห์  -
6  นครศรีธรรมราช  สังคมสงเคราะห์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (49) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (309)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   อุดรธานี 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 3   1527, 1526, 1523
2   กาฬสินธุ์ 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1529, 1525
3   ปทุมธานี 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 2   1532, 1525
4   กระสัง/บุรีรัมย์ 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 2   1528, 1523
5   เชียงแสน/เชียงราย 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1529, 1526
6   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 2   1528, 1524
7   แพร่ 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1529, 1524
8   นครศรีธรรมราช 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 2   1532, 1524
9   นาทวี/สงขลา 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 2   1530, 1524
10   เบตง/ยะลา 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1529, 1525
11   ยะลา 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1528
12   นราธิวาส 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1528
13   สงขลา 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
14   สตูล 1524 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1524
15   ตรัง 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
16   พัทลุง 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
17   ปัตตานี 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
18   พังงา 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
19   ภูเก็ต 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
20   สุราษฎร์ธานี 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
21   พะเยา 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
22   เพ็ญ/อุดรธานี 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
23   เชียงราย 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
24   นครสวรรค์ 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1528
25   ตาก 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
26   พิจิตร 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1529
27   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
28   บ่อพลอย/กาญจนบุรี 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
29   สุพรรณบุรี 1524 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1524
30   สมุทรสงคราม 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
31   เพชรบุรี 1526 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1526
32   ประจวบคีรีขันธ์ 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
33   บุรีรัมย์ 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1529
34   ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
35   ชัยภูมิ 1526 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1526
36   อำนาจเจริญ 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
37   หนองบัวลำภู 1526 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1526
38   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
39   ท่าวุ้ง/ลพบุรี 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
40   ลพบุรี 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
41   ปราจีนบุรี 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1528
42   วานรนิวาส/สกลนคร 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
43   มุกดาหาร 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
44   ลำปาง 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
45   เลย 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
46   ท่าบ่อ/หนองคาย 1526 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1526
47   มหาสารคาม 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
48   สมเด็จ/กาฬสินธุ์ 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
49   ร่องคำ/กาฬสินธุ์ 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   แว้ง/นราธิวาส
2   สะเดา/สงขลา
3   รัตภูมิ/สงขลา
4   ระโนด/สงขลา
5   ชุมพร
6   หลังสวน/ชุมพร
7   ท่าแซะ/ชุมพร
8   ระนอง
9   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
10   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
11   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
12   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
13   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
14   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
15   กระบี่
16   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
17   สิชล/นครศรีธรรมราช
18   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
19   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
20   พิปูน/นครศรีธรรมราช
21   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
22   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
23   นาบอน/นครศรีธรรมราช
24   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
25   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
26   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
27   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
28   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
29   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
30   ขนอม/นครศรีธรรมราช
31   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์
32   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
33   สมุทรสาคร
34   นครปฐม
35   บางเลน/นครปฐม
36   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
37   กาญจนบุรี
38   สังขละบุรี/กาญจนบุรี
39   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
40   ราชบุรี
41   บ้านโป่ง/ราชบุรี
42   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
43   เพชรบูรณ์
44   หล่มเก่า/เพชรบูรณ์
45   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
46   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
47   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
48   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
49   ชนแดน/เพชรบูรณ์
50   สามง่าม/พิจิตร
51   สากเหล็ก/พิจิตร
52   วังทรายพูน/พิจิตร
53   โพทะเล/พิจิตร
54   บางมูลนาก/พิจิตร
55   ตะพานหิน/พิจิตร
56   พิษณุโลก
57   วังทอง/พิษณุโลก
58   พรหมพิราม/พิษณุโลก
59   บางระกำ/พิษณุโลก
60   นครไทย/พิษณุโลก
61   สุโขทัย
62   ทุ่งเสลี่ยม/สุโขทัย
63   ศรีสำโรง/สุโขทัย
64   ศรีสัชนาลัย/สุโขทัย
65   สวรรคโลก/สุโขทัย
66   อุ้มผาง/ตาก
67   สามเงา/ตาก
68   แม่สอด/ตาก
69   แม่ระมาด/ตาก
70   พบพระ/ตาก
71   บ้านตาก/ตาก
72   ท่าสองยาง/ตาก
73   กำแพงเพชร
74   ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร
75   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
76   ไทรงาม/กำแพงเพชร
77   คลองขลุง/กำแพงเพชร
78   อุทัยธานี
79   ลานสัก/อุทัยธานี
80   ห้วยคต/อุทัยธานี
81   หนองฉาง/อุทัยธานี
82   ท่าตะโก/นครสวรรค์
83   หนองบัว/นครสวรรค์
84   ลาดยาว/นครสวรรค์
85   ตาคลี/นครสวรรค์
86   ชุมแสง/นครสวรรค์
87   โกรกพระ/นครสวรรค์
88   แม่ฮ่องสอน
89   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
90   ปาย/แม่ฮ่องสอน
91   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
92   เวียงแก่น/เชียงราย
93   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
94   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
95   เวียงชัย/เชียงราย
96   แม่สาย/เชียงราย
97   แม่สรวย/เชียงราย
98   แม่ลาว/เชียงราย
99   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
100   แม่จัน/เชียงราย
101   พาน/เชียงราย
102   พญาเม็งราย/เชียงราย
103   ป่าแดด/เชียงราย
104   เทิง/เชียงราย
105   ดอยหลวง/เชียงราย
106   เชียงของ/เชียงราย
107   ขุนตาล/เชียงราย
108   แม่ใจ/พะเยา
109   ปง/พะเยา
110   ดอกคำใต้/พะเยา
111   เชียงม่วน/พะเยา
112   เชียงคำ/พะเยา
113   จุน/พะเยา
114   น่าน
115   ปัว/น่าน
116   นาน้อย/น่าน
117   ทุ่งช้าง/น่าน
118   ท่าวังผา/น่าน
119   เชียงกลาง/น่าน
120   หนองม่วงไข่/แพร่
121   สูงเม่น/แพร่
122   สอง/แพร่
123   วังชิ้น/แพร่
124   ลอง/แพร่
125   ร้องกวาง/แพร่
126   เด่นชัย/แพร่
127   อุตรดิตถ์
128   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
129   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
130   ลับแล/อุตรดิตถ์
131   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
132   พิชัย/อุตรดิตถ์
133   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
134   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
135   ตรอน/อุตรดิตถ์
136   ห้างฉัตร/ลำปาง
137   เสริมงาม/ลำปาง
138   สบปราบ/ลำปาง
139   วังเหนือ/ลำปาง
140   แม่เมาะ/ลำปาง
141   แม่พริก/ลำปาง
142   แม่ทะ/ลำปาง
143   เมืองปาน/ลำปาง
144   เถิน/ลำปาง
145   แจ้ห่ม/ลำปาง
146   งาว/ลำปาง
147   เกาะคา/ลำปาง
148   ลำพูน
149   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
150   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
151   ลี้/ลำพูน
152   แม่ทา/ลำพูน
153   ป่าซาง/ลำพูน
154   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
155   เชียงใหม่
156   พร้าว/เชียงใหม่
157   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
158   เวียงแหง/เชียงใหม่
159   ฮอด/เชียงใหม่
160   อมก๋อย/เชียงใหม่
161   หางดง/เชียงใหม่
162   สารภี/เชียงใหม่
163   สันป่าตอง/เชียงใหม่
164   สันทราย/เชียงใหม่
165   สันกำแพง/เชียงใหม่
166   สะเมิง/เชียงใหม่
167   แม่อาย/เชียงใหม่
168   แม่วาง/เชียงใหม่
169   แม่ริม/เชียงใหม่
170   แม่แตง/เชียงใหม่
171   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
172   ฝาง/เชียงใหม่
173   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
174   ดอยเต่า/เชียงใหม่
175   ไชยปราการ/เชียงใหม่
176   เชียงดาว/เชียงใหม่
177   จอมทอง/เชียงใหม่
178   นครพนม
179   สกลนคร
180   วาริชภูมิ/สกลนคร
181   สว่างแดนดิน/สกลนคร
182   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
183   ร้อยเอ็ด
184   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
185   หนองคาย
186   หนองวัวซอ/อุดรธานี
187   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
188   บ้านดุง/อุดรธานี
189   ขอนแก่น
190   ซำสูง/ขอนแก่น
191   หนองสองห้อง/ขอนแก่น
192   เปือยน้อย/ขอนแก่น
193   อุบลรัตน์/ขอนแก่น
194   เขาสวนกวาง/ขอนแก่น
195   บ้านฝาง/ขอนแก่น
196   น้ำพอง/ขอนแก่น
197   กระนวน/ขอนแก่น
198   ภูเวียง/ขอนแก่น
199   พล/ขอนแก่น
200   หนองเรือ/ขอนแก่น
201   ชุมแพ/ขอนแก่น
202   บึงกาฬ
203   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
204   เซกา/บึงกาฬ
205   ภูเขียว/ชัยภูมิ
206   คอนสาร/ชัยภูมิ
207   ยโสธร
208   คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร
209   มหาชนะชัย/ยโสธร
210   อุบลราชธานี
211   เดชอุดม/อุบลราชธานี
212   ศรีสะเกษ
213   ขุขันธ์/ศรีสะเกษ
214   กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ
215   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
216   สุรินทร์
217   สนม/สุรินทร์
218   กาบเชิง/สุรินทร์
219   สำโรงทาบ/สุรินทร์
220   รัตนบุรี/สุรินทร์
221   ปราสาท/สุรินทร์
222   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
223   แคนดง/บุรีรัมย์
224   หนองหงส์/บุรีรัมย์
225   บ้านกรวด/บุรีรัมย์
226   คูเมือง/บุรีรัมย์
227   หนองกี่/บุรีรัมย์
228   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
229   ห้วยราช/บุรีรัมย์
230   สตึก/บุรีรัมย์
231   ละหานทราย/บุรีรัมย์
232   พุทไธสง/บุรีรัมย์
233   ปะคำ/บุรีรัมย์
234   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
235   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
236   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
237   นางรอง/บุรีรัมย์
238   นครราชสีมา
239   เสิงสาง/นครราชสีมา
240   บัวลาย/นครราชสีมา
241   หนองบุญมาก/นครราชสีมา
242   บ้านเหลื่อม/นครราชสีมา
243   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
244   สูงเนิน/นครราชสีมา
245   สีคิ้ว/นครราชสีมา
246   พิมาย/นครราชสีมา
247   ปากช่อง/นครราชสีมา
248   ปักธงชัย/นครราชสีมา
249   ประทาย/นครราชสีมา
250   บัวใหญ่/นครราชสีมา
251   โนนไทย/นครราชสีมา
252   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
253   ชุมพวง/นครราชสีมา
254   จักราช/นครราชสีมา
255   สระแก้ว
256   อรัญประเทศ/สระแก้ว
257   นครนายก
258   ฉะเชิงเทรา
259   บางคล้า/ฉะเชิงเทรา
260   บางปะกง/ฉะเชิงเทรา
261   ตราด
262   คลองใหญ่/ตราด
263   จันทบุรี
264   สอยดาว/จันทบุรี
265   ระยอง
266   แกลง/ระยอง
267   ชลบุรี
268   ศรีราชา/ชลบุรี
269   สัตหีบ/ชลบุรี
270   บางละมุง/ชลบุรี
271   สระบุรี
272   ชัยนาท
273   สิงห์บุรี
274   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
275   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
276   บางระจัน/สิงห์บุรี
277   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
278   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
279   โคกเจริญ/ลพบุรี
280   หนองม่วง/ลพบุรี
281   พัฒนานิคม/ลพบุรี
282   บ้านหมี่/ลพบุรี
283   ชัยบาดาล/ลพบุรี
284   โคกสำโรง/ลพบุรี
285   อ่างทอง
286   สามโก้/อ่างทอง
287   ป่าโมก/อ่างทอง
288   พระนครศรีอยุธยา
289   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
290   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
291   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
292   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
293   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
294   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
295   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
296   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
297   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
298   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
299   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
300   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
301   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
302   นนทบุรี
303   ปากเกร็ด/นนทบุรี
304   บางใหญ่/นนทบุรี
305   บางบัวทอง/นนทบุรี
306   บางกรวย/นนทบุรี
307   ไทรน้อย/นนทบุรี
308   สมุทรปราการ
309   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 54 ข่าว