รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1527    ปักษ์ หลัง    เดือน มีนาคม จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 7 มี.ค. 2562
1  ลำปาง  บรรเทาทุกข์  -
2  อุดรธานี  บรรเทาทุกข์  -
3  เชียงราย  สังคมสงเคราะห์  -
4  กาญจนบุรี / บ่อพลอย  บรรเทาทุกข์  -
5  ตรัง  บรรเทาทุกข์  -
6  กาฬสินธุ์ / สมเด็จ  โลหิต ดวงตา อวัยวะ  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (28) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (327)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   อุดรธานี 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 3   1527, 1526, 1523
2   เลย 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
3   ท่าบ่อ/หนองคาย 1526 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1526
4   มหาสารคาม 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
5   สมเด็จ/กาฬสินธุ์ 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
6   กาฬสินธุ์ 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
7   วานรนิวาส/สกลนคร 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
8   ลำปาง 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
9   แพร่ 1524 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1524
10   เชียงแสน/เชียงราย 1526 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1526
11   เชียงราย 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
12   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
13   บ่อพลอย/กาญจนบุรี 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
14   สุพรรณบุรี 1524 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1524
15   เพชรบุรี 1526 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1526
16   นครศรีธรรมราช 1524 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1524
17   พังงา 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
18   นาทวี/สงขลา 1524 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1524
19   สงขลา 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
20   สตูล 1524 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1524
21   ตรัง 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
22   เบตง/ยะลา 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
23   ปทุมธานี 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
24   ลพบุรี 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
25   กระสัง/บุรีรัมย์ 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
26   ชัยภูมิ 1526 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1526
27   หนองบัวลำภู 1526 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1526
28   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1524 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1524
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   นราธิวาส
2   แว้ง/นราธิวาส
3   ยะลา
4   ปัตตานี
5   พัทลุง
6   สะเดา/สงขลา
7   รัตภูมิ/สงขลา
8   ระโนด/สงขลา
9   ชุมพร
10   หลังสวน/ชุมพร
11   ท่าแซะ/ชุมพร
12   ระนอง
13   สุราษฎร์ธานี
14   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
15   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
16   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
17   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
18   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
19   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
20   ภูเก็ต
21   กระบี่
22   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
23   สิชล/นครศรีธรรมราช
24   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
25   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
26   พิปูน/นครศรีธรรมราช
27   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
28   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
29   นาบอน/นครศรีธรรมราช
30   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
31   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
32   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
33   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
34   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
35   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
36   ขนอม/นครศรีธรรมราช
37   ประจวบคีรีขันธ์
38   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์
39   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
40   สมุทรสงคราม
41   สมุทรสาคร
42   นครปฐม
43   บางเลน/นครปฐม
44   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
45   กาญจนบุรี
46   สังขละบุรี/กาญจนบุรี
47   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
48   ราชบุรี
49   บ้านโป่ง/ราชบุรี
50   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
51   เพชรบูรณ์
52   หล่มเก่า/เพชรบูรณ์
53   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
54   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
55   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
56   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
57   ชนแดน/เพชรบูรณ์
58   พิจิตร
59   สามง่าม/พิจิตร
60   สากเหล็ก/พิจิตร
61   วังทรายพูน/พิจิตร
62   โพทะเล/พิจิตร
63   บางมูลนาก/พิจิตร
64   ตะพานหิน/พิจิตร
65   พิษณุโลก
66   วังทอง/พิษณุโลก
67   พรหมพิราม/พิษณุโลก
68   บางระกำ/พิษณุโลก
69   นครไทย/พิษณุโลก
70   สุโขทัย
71   สวรรคโลก/สุโขทัย
72   ตาก
73   อุ้มผาง/ตาก
74   สามเงา/ตาก
75   แม่สอด/ตาก
76   แม่ระมาด/ตาก
77   พบพระ/ตาก
78   บ้านตาก/ตาก
79   ท่าสองยาง/ตาก
80   กำแพงเพชร
81   ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร
82   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
83   ไทรงาม/กำแพงเพชร
84   คลองขลุง/กำแพงเพชร
85   อุทัยธานี
86   ลานสัก/อุทัยธานี
87   ห้วยคต/อุทัยธานี
88   หนองฉาง/อุทัยธานี
89   นครสวรรค์
90   ท่าตะโก/นครสวรรค์
91   หนองบัว/นครสวรรค์
92   ลาดยาว/นครสวรรค์
93   ตาคลี/นครสวรรค์
94   ชุมแสง/นครสวรรค์
95   โกรกพระ/นครสวรรค์
96   แม่ฮ่องสอน
97   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
98   ปาย/แม่ฮ่องสอน
99   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
100   เวียงแก่น/เชียงราย
101   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
102   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
103   เวียงชัย/เชียงราย
104   แม่สาย/เชียงราย
105   แม่สรวย/เชียงราย
106   แม่ลาว/เชียงราย
107   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
108   แม่จัน/เชียงราย
109   พาน/เชียงราย
110   พญาเม็งราย/เชียงราย
111   ป่าแดด/เชียงราย
112   เทิง/เชียงราย
113   ดอยหลวง/เชียงราย
114   เชียงของ/เชียงราย
115   ขุนตาล/เชียงราย
116   พะเยา
117   แม่ใจ/พะเยา
118   ปง/พะเยา
119   ดอกคำใต้/พะเยา
120   เชียงม่วน/พะเยา
121   เชียงคำ/พะเยา
122   จุน/พะเยา
123   น่าน
124   ปัว/น่าน
125   นาน้อย/น่าน
126   ทุ่งช้าง/น่าน
127   ท่าวังผา/น่าน
128   เชียงกลาง/น่าน
129   หนองม่วงไข่/แพร่
130   สูงเม่น/แพร่
131   สอง/แพร่
132   วังชิ้น/แพร่
133   ลอง/แพร่
134   ร้องกวาง/แพร่
135   เด่นชัย/แพร่
136   อุตรดิตถ์
137   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
138   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
139   ลับแล/อุตรดิตถ์
140   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
141   พิชัย/อุตรดิตถ์
142   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
143   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
144   ตรอน/อุตรดิตถ์
145   ห้างฉัตร/ลำปาง
146   เสริมงาม/ลำปาง
147   สบปราบ/ลำปาง
148   วังเหนือ/ลำปาง
149   แม่เมาะ/ลำปาง
150   แม่พริก/ลำปาง
151   แม่ทะ/ลำปาง
152   เมืองปาน/ลำปาง
153   เถิน/ลำปาง
154   แจ้ห่ม/ลำปาง
155   งาว/ลำปาง
156   เกาะคา/ลำปาง
157   ลำพูน
158   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
159   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
160   ลี้/ลำพูน
161   แม่ทา/ลำพูน
162   ป่าซาง/ลำพูน
163   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
164   เชียงใหม่
165   พร้าว/เชียงใหม่
166   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
167   เวียงแหง/เชียงใหม่
168   ฮอด/เชียงใหม่
169   อมก๋อย/เชียงใหม่
170   หางดง/เชียงใหม่
171   สารภี/เชียงใหม่
172   สันป่าตอง/เชียงใหม่
173   สันทราย/เชียงใหม่
174   สันกำแพง/เชียงใหม่
175   สะเมิง/เชียงใหม่
176   แม่อาย/เชียงใหม่
177   แม่วาง/เชียงใหม่
178   แม่ริม/เชียงใหม่
179   แม่แตง/เชียงใหม่
180   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
181   ฝาง/เชียงใหม่
182   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
183   ดอยเต่า/เชียงใหม่
184   ไชยปราการ/เชียงใหม่
185   เชียงดาว/เชียงใหม่
186   จอมทอง/เชียงใหม่
187   มุกดาหาร
188   นครพนม
189   สกลนคร
190   วาริชภูมิ/สกลนคร
191   สว่างแดนดิน/สกลนคร
192   ร่องคำ/กาฬสินธุ์
193   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
194   ร้อยเอ็ด
195   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
196   หนองคาย
197   เพ็ญ/อุดรธานี
198   หนองวัวซอ/อุดรธานี
199   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
200   บ้านดุง/อุดรธานี
201   ขอนแก่น
202   ซำสูง/ขอนแก่น
203   หนองสองห้อง/ขอนแก่น
204   เปือยน้อย/ขอนแก่น
205   อุบลรัตน์/ขอนแก่น
206   เขาสวนกวาง/ขอนแก่น
207   บ้านฝาง/ขอนแก่น
208   น้ำพอง/ขอนแก่น
209   กระนวน/ขอนแก่น
210   ภูเวียง/ขอนแก่น
211   พล/ขอนแก่น
212   หนองเรือ/ขอนแก่น
213   ชุมแพ/ขอนแก่น
214   บึงกาฬ
215   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
216   เซกา/บึงกาฬ
217   อำนาจเจริญ
218   ภูเขียว/ชัยภูมิ
219   คอนสาร/ชัยภูมิ
220   ยโสธร
221   คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร
222   มหาชนะชัย/ยโสธร
223   อุบลราชธานี
224   ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี
225   เดชอุดม/อุบลราชธานี
226   ศรีสะเกษ
227   ขุขันธ์/ศรีสะเกษ
228   กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ
229   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
230   สุรินทร์
231   สนม/สุรินทร์
232   กาบเชิง/สุรินทร์
233   สำโรงทาบ/สุรินทร์
234   รัตนบุรี/สุรินทร์
235   ปราสาท/สุรินทร์
236   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
237   บุรีรัมย์
238   แคนดง/บุรีรัมย์
239   หนองหงส์/บุรีรัมย์
240   บ้านกรวด/บุรีรัมย์
241   คูเมือง/บุรีรัมย์
242   หนองกี่/บุรีรัมย์
243   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
244   ห้วยราช/บุรีรัมย์
245   สตึก/บุรีรัมย์
246   ละหานทราย/บุรีรัมย์
247   พุทไธสง/บุรีรัมย์
248   ปะคำ/บุรีรัมย์
249   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
250   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
251   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
252   นางรอง/บุรีรัมย์
253   นครราชสีมา
254   เสิงสาง/นครราชสีมา
255   บัวลาย/นครราชสีมา
256   หนองบุญมาก/นครราชสีมา
257   บ้านเหลื่อม/นครราชสีมา
258   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
259   สูงเนิน/นครราชสีมา
260   สีคิ้ว/นครราชสีมา
261   พิมาย/นครราชสีมา
262   ปากช่อง/นครราชสีมา
263   ปักธงชัย/นครราชสีมา
264   ประทาย/นครราชสีมา
265   บัวใหญ่/นครราชสีมา
266   โนนไทย/นครราชสีมา
267   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
268   ชุมพวง/นครราชสีมา
269   จักราช/นครราชสีมา
270   สระแก้ว
271   อรัญประเทศ/สระแก้ว
272   นครนายก
273   ปราจีนบุรี
274   ฉะเชิงเทรา
275   บางคล้า/ฉะเชิงเทรา
276   บางปะกง/ฉะเชิงเทรา
277   ตราด
278   คลองใหญ่/ตราด
279   จันทบุรี
280   สอยดาว/จันทบุรี
281   ระยอง
282   แกลง/ระยอง
283   ชลบุรี
284   ศรีราชา/ชลบุรี
285   สัตหีบ/ชลบุรี
286   บางละมุง/ชลบุรี
287   สระบุรี
288   ชัยนาท
289   สิงห์บุรี
290   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
291   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
292   บางระจัน/สิงห์บุรี
293   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
294   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
295   โคกเจริญ/ลพบุรี
296   หนองม่วง/ลพบุรี
297   พัฒนานิคม/ลพบุรี
298   บ้านหมี่/ลพบุรี
299   ท่าวุ้ง/ลพบุรี
300   ชัยบาดาล/ลพบุรี
301   โคกสำโรง/ลพบุรี
302   อ่างทอง
303   สามโก้/อ่างทอง
304   ป่าโมก/อ่างทอง
305   พระนครศรีอยุธยา
306   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
307   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
308   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
309   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
310   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
311   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
312   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
313   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
314   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
315   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
316   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
317   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
318   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา
319   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
320   นนทบุรี
321   ปากเกร็ด/นนทบุรี
322   บางใหญ่/นนทบุรี
323   บางบัวทอง/นนทบุรี
324   บางกรวย/นนทบุรี
325   ไทรน้อย/นนทบุรี
326   สมุทรปราการ
327   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 24 ข่าว