รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1588    ปักษ์ หลัง    เดือน กันยายน จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 22 ก.ย. 2564
1  อำนาจเจริญ  สังคมสงเคราะห์  -
2  อ่างทอง  สังคมสงเคราะห์  -
3  สมุทรปราการ  บรรเทาทุกข์  -
4  ยะลา  สังคมสงเคราะห์  -
5  สุราษฎร์ธานี / ไชยา  สังคมสงเคราะห์  -
6  สงขลา / สะเดา  สังคมสงเคราะห์  -
  ฉบับที่ 1589    ปักษ์ แรก    เดือน ตุลาคม จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 8 ต.ค. 2564
1  ชัยภูมิ  บรรเทาทุกข์  -
2  นครปฐม  บรรเทาทุกข์  -
3  ชัยนาท  บรรเทาทุกข์  -
4  ชลบุรี / สัตหีบ  สังคมสงเคราะห์  -
5  สุราษฎร์ธานี / เวียงสระ  สังคมสงเคราะห์  -
6  อ่างทอง  บรรเทาทุกข์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (68) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (293)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   ชัยนาท 1589 - ปักษ์แรก - ต.ค. 6   1589, 1585, 1582, 1579, 1574, 1570
2   อำนาจเจริญ 1588 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 6   1588, 1578, 1575, 1573, 1571, 1567
3   สัตหีบ/ชลบุรี 1589 - ปักษ์แรก - ต.ค. 5   1589, 1585, 1583, 1577, 1568
4   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1580 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 5   1580, 1578, 1576, 1572, 1567
5   สุโขทัย 1581 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 4   1581, 1577, 1576, 1573
6   สุราษฎร์ธานี 1585 - ปักษ์แรก - ส.ค. 4   1585, 1572, 1567, 1565
7   สะเดา/สงขลา 1588 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 4   1588, 1581, 1577, 1574
8   ปราจีนบุรี 1581 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 4   1581, 1573, 1568, 1565
9   อ่างทอง 1589 - ปักษ์แรก - ต.ค. 4   1589, 1588, 1582, 1567
10   ลพบุรี 1587 - ปักษ์แรก - ก.ย. 4   1587, 1579, 1568, 1565
11   กระสัง/บุรีรัมย์ 1583 - ปักษ์แรก - ก.ค. 4   1583, 1580, 1578, 1573
12   ชัยภูมิ 1589 - ปักษ์แรก - ต.ค. 4   1589, 1577, 1576, 1569
13   มุกดาหาร 1586 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 4   1586, 1580, 1577, 1574
14   สมุทรปราการ 1588 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 3   1588, 1585, 1583
15   นนทบุรี 1585 - ปักษ์แรก - ส.ค. 3   1585, 1582, 1567
16   เบตง/ยะลา 1586 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 3   1586, 1584, 1582
17   วาริชภูมิ/สกลนคร 1575 - ปักษ์แรก - มี.ค. 3   1575, 1568, 1565
18   เชียงใหม่ 1586 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 3   1586, 1583, 1575
19   ลำพูน 1584 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 2   1584, 1570
20   พะเยา 1587 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1587, 1569
21   พิษณุโลก 1570 - ปักษ์แรก - ม.ค. 2   1570, 1568
22   ชุมแสง/นครสวรรค์ 1573 - ปักษ์แรก - ก.พ. 2   1573, 1572
23   ท่าตะโก/นครสวรรค์ 1579 - ปักษ์แรก - พ.ค. 2   1579, 1570
24   กาญจนบุรี 1579 - ปักษ์แรก - พ.ค. 2   1579, 1566
25   สุพรรณบุรี 1580 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 2   1580, 1578
26   นครปฐม 1589 - ปักษ์แรก - ต.ค. 2   1589, 1570
27   สมุทรสาคร 1580 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 2   1580, 1571
28   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ 1581 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1581, 1566
29   นครศรีธรรมราช 1572 - ปักษ์แรก - ก.พ. 2   1572, 1569
30   สงขลา 1578 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1578, 1571
31   ตรัง 1574 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 2   1574, 1571
32   พัทลุง 1577 - ปักษ์แรก - เม.ย. 2   1577, 1576
33   ไชยา/สุราษฎร์ธานี 1588 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1588, 1576
34   ปทุมธานี 1583 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1583, 1581
35   พระนครศรีอยุธยา 1580 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 2   1580, 1579
36   ชลบุรี 1587 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1587, 1578
37   เชียงดาว/เชียงใหม่ 1587 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1587, 1567
38   แม่ริม/เชียงใหม่ 1571 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 2   1571, 1569
39   ร้อยเอ็ด 1584 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 2   1584, 1566
40   ฉะเชิงเทรา 1586 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1586, 1584
41   เลย 1572 - ปักษ์แรก - ก.พ. 2   1572, 1568
42   บ้านกรวด/บุรีรัมย์ 1579 - ปักษ์แรก - พ.ค. 2   1579, 1571
43   ขุขันธ์/ศรีสะเกษ 1586 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1586, 1570
44   ศรีสะเกษ 1574 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 2   1574, 1566
45   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1585 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1585
46   ขอนแก่น 1565 - ปักษ์แรก - ก.ย. 1   1565
47   อุดรธานี 1584 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 1   1584
48   มหาสารคาม 1582 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1582
49   กาฬสินธุ์ 1575 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1575
50   สว่างแดนดิน/สกลนคร 1587 - ปักษ์แรก - ก.ย. 1   1587
51   ระยอง 1587 - ปักษ์แรก - ก.ย. 1   1587
52   ตราด 1572 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1572
53   ปากช่อง/นครราชสีมา 1566 - ปักษ์แรก - ก.ย. 1   1566
54   นครราชสีมา 1583 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1583
55   บางละมุง/ชลบุรี 1574 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1574
56   ชัยบาดาล/ลพบุรี 1569 - ปักษ์หลัง - ธ.ค. 1   1569
57   หนองม่วง/ลพบุรี 1584 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 1   1584
58   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา 1582 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1582
59   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี 1589 - ปักษ์แรก - ต.ค. 1   1589
60   ระนอง 1581 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 1   1581
61   ยะลา 1588 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 1   1588
62   กระบี่ 1569 - ปักษ์หลัง - ธ.ค. 1   1569
63   พังงา 1575 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1575
64   สมุทรสงคราม 1576 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1576
65   บางมูลนาก/พิจิตร 1565 - ปักษ์แรก - ก.ย. 1   1565
66   เชียงราย 1566 - ปักษ์แรก - ก.ย. 1   1566
67   แม่ฮ่องสอน 1586 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1586
68   แพร่ 1573 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1573
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   นราธิวาส
2   แว้ง/นราธิวาส
3   ปัตตานี
4   สตูล
5   รัตภูมิ/สงขลา
6   ระโนด/สงขลา
7   นาทวี/สงขลา
8   ชุมพร
9   หลังสวน/ชุมพร
10   ท่าแซะ/ชุมพร
11   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
12   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
13   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
14   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
15   ภูเก็ต
16   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
17   สิชล/นครศรีธรรมราช
18   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
19   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
20   พิปูน/นครศรีธรรมราช
21   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
22   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
23   นาบอน/นครศรีธรรมราช
24   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
25   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
26   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
27   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
28   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
29   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
30   ขนอม/นครศรีธรรมราช
31   ประจวบคีรีขันธ์
32   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์
33   เพชรบุรี
34   บางเลน/นครปฐม
35   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
36   สังขละบุรี/กาญจนบุรี
37   บ่อพลอย/กาญจนบุรี
38   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
39   ราชบุรี
40   บ้านโป่ง/ราชบุรี
41   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
42   เพชรบูรณ์
43   หล่มเก่า/เพชรบูรณ์
44   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
45   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
46   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
47   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
48   ชนแดน/เพชรบูรณ์
49   พิจิตร
50   สามง่าม/พิจิตร
51   สากเหล็ก/พิจิตร
52   วังทรายพูน/พิจิตร
53   โพทะเล/พิจิตร
54   ตะพานหิน/พิจิตร
55   วังทอง/พิษณุโลก
56   พรหมพิราม/พิษณุโลก
57   บางระกำ/พิษณุโลก
58   นครไทย/พิษณุโลก
59   ทุ่งเสลี่ยม/สุโขทัย
60   ศรีสำโรง/สุโขทัย
61   ศรีสัชนาลัย/สุโขทัย
62   สวรรคโลก/สุโขทัย
63   ตาก
64   อุ้มผาง/ตาก
65   สามเงา/ตาก
66   แม่สอด/ตาก
67   แม่ระมาด/ตาก
68   พบพระ/ตาก
69   บ้านตาก/ตาก
70   ท่าสองยาง/ตาก
71   กำแพงเพชร
72   ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร
73   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
74   ไทรงาม/กำแพงเพชร
75   คลองขลุง/กำแพงเพชร
76   อุทัยธานี
77   ลานสัก/อุทัยธานี
78   ห้วยคต/อุทัยธานี
79   หนองฉาง/อุทัยธานี
80   นครสวรรค์
81   หนองบัว/นครสวรรค์
82   ลาดยาว/นครสวรรค์
83   ตาคลี/นครสวรรค์
84   โกรกพระ/นครสวรรค์
85   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
86   ปาย/แม่ฮ่องสอน
87   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
88   เวียงแก่น/เชียงราย
89   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
90   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
91   เวียงชัย/เชียงราย
92   แม่สาย/เชียงราย
93   แม่สรวย/เชียงราย
94   แม่ลาว/เชียงราย
95   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
96   แม่จัน/เชียงราย
97   พาน/เชียงราย
98   พญาเม็งราย/เชียงราย
99   ป่าแดด/เชียงราย
100   เทิง/เชียงราย
101   ดอยหลวง/เชียงราย
102   เชียงแสน/เชียงราย
103   เชียงของ/เชียงราย
104   ขุนตาล/เชียงราย
105   ภูกามยาว/พะเยา
106   ภูซาง/พะเยา
107   แม่ใจ/พะเยา
108   ปง/พะเยา
109   ดอกคำใต้/พะเยา
110   เชียงม่วน/พะเยา
111   เชียงคำ/พะเยา
112   จุน/พะเยา
113   น่าน
114   ปัว/น่าน
115   นาน้อย/น่าน
116   ทุ่งช้าง/น่าน
117   ท่าวังผา/น่าน
118   เชียงกลาง/น่าน
119   หนองม่วงไข่/แพร่
120   สูงเม่น/แพร่
121   สอง/แพร่
122   วังชิ้น/แพร่
123   ลอง/แพร่
124   ร้องกวาง/แพร่
125   เด่นชัย/แพร่
126   อุตรดิตถ์
127   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
128   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
129   ลับแล/อุตรดิตถ์
130   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
131   พิชัย/อุตรดิตถ์
132   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
133   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
134   ตรอน/อุตรดิตถ์
135   ลำปาง
136   ห้างฉัตร/ลำปาง
137   เสริมงาม/ลำปาง
138   สบปราบ/ลำปาง
139   วังเหนือ/ลำปาง
140   แม่เมาะ/ลำปาง
141   แม่พริก/ลำปาง
142   แม่ทะ/ลำปาง
143   เมืองปาน/ลำปาง
144   เถิน/ลำปาง
145   แจ้ห่ม/ลำปาง
146   งาว/ลำปาง
147   เกาะคา/ลำปาง
148   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
149   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
150   ลี้/ลำพูน
151   แม่ทา/ลำพูน
152   ป่าซาง/ลำพูน
153   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
154   พร้าว/เชียงใหม่
155   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
156   เวียงแหง/เชียงใหม่
157   ฮอด/เชียงใหม่
158   อมก๋อย/เชียงใหม่
159   หางดง/เชียงใหม่
160   สารภี/เชียงใหม่
161   สันป่าตอง/เชียงใหม่
162   สันทราย/เชียงใหม่
163   สันกำแพง/เชียงใหม่
164   สะเมิง/เชียงใหม่
165   แม่อาย/เชียงใหม่
166   แม่วาง/เชียงใหม่
167   แม่แตง/เชียงใหม่
168   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
169   ฝาง/เชียงใหม่
170   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
171   ดอยเต่า/เชียงใหม่
172   ไชยปราการ/เชียงใหม่
173   จอมทอง/เชียงใหม่
174   นครพนม
175   สกลนคร
176   วานรนิวาส/สกลนคร
177   ร่องคำ/กาฬสินธุ์
178   สมเด็จ/กาฬสินธุ์
179   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
180   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
181   หนองคาย
182   ท่าบ่อ/หนองคาย
183   กุดจับ/อุดรธานี
184   เพ็ญ/อุดรธานี
185   หนองวัวซอ/อุดรธานี
186   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
187   บ้านดุง/อุดรธานี
188   ซำสูง/ขอนแก่น
189   หนองสองห้อง/ขอนแก่น
190   เปือยน้อย/ขอนแก่น
191   อุบลรัตน์/ขอนแก่น
192   เขาสวนกวาง/ขอนแก่น
193   บ้านฝาง/ขอนแก่น
194   น้ำพอง/ขอนแก่น
195   กระนวน/ขอนแก่น
196   ภูเวียง/ขอนแก่น
197   พล/ขอนแก่น
198   หนองเรือ/ขอนแก่น
199   ชุมแพ/ขอนแก่น
200   หนองบัวลำภู
201   บึงกาฬ
202   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
203   เซกา/บึงกาฬ
204   ภูเขียว/ชัยภูมิ
205   คอนสาร/ชัยภูมิ
206   ยโสธร
207   คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร
208   มหาชนะชัย/ยโสธร
209   อุบลราชธานี
210   ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี
211   เดชอุดม/อุบลราชธานี
212   กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ
213   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
214   สุรินทร์
215   สนม/สุรินทร์
216   กาบเชิง/สุรินทร์
217   สำโรงทาบ/สุรินทร์
218   รัตนบุรี/สุรินทร์
219   ปราสาท/สุรินทร์
220   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
221   บุรีรัมย์
222   แคนดง/บุรีรัมย์
223   หนองหงส์/บุรีรัมย์
224   คูเมือง/บุรีรัมย์
225   หนองกี่/บุรีรัมย์
226   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
227   ห้วยราช/บุรีรัมย์
228   สตึก/บุรีรัมย์
229   ละหานทราย/บุรีรัมย์
230   พุทไธสง/บุรีรัมย์
231   ปะคำ/บุรีรัมย์
232   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
233   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
234   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
235   นางรอง/บุรีรัมย์
236   เสิงสาง/นครราชสีมา
237   บัวลาย/นครราชสีมา
238   หนองบุญมาก/นครราชสีมา
239   บ้านเหลื่อม/นครราชสีมา
240   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
241   สูงเนิน/นครราชสีมา
242   สีคิ้ว/นครราชสีมา
243   พิมาย/นครราชสีมา
244   ปักธงชัย/นครราชสีมา
245   ประทาย/นครราชสีมา
246   บัวใหญ่/นครราชสีมา
247   โนนไทย/นครราชสีมา
248   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
249   ชุมพวง/นครราชสีมา
250   จักราช/นครราชสีมา
251   สระแก้ว
252   อรัญประเทศ/สระแก้ว
253   นครนายก
254   บางคล้า/ฉะเชิงเทรา
255   บางปะกง/ฉะเชิงเทรา
256   คลองใหญ่/ตราด
257   จันทบุรี
258   สอยดาว/จันทบุรี
259   แกลง/ระยอง
260   ศรีราชา/ชลบุรี
261   สระบุรี
262   สิงห์บุรี
263   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
264   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
265   บางระจัน/สิงห์บุรี
266   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
267   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
268   โคกเจริญ/ลพบุรี
269   พัฒนานิคม/ลพบุรี
270   บ้านหมี่/ลพบุรี
271   ท่าวุ้ง/ลพบุรี
272   โคกสำโรง/ลพบุรี
273   สามโก้/อ่างทอง
274   ป่าโมก/อ่างทอง
275   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
276   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
277   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
278   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
279   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
280   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
281   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
282   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
283   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
284   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
285   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
286   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา
287   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
288   ปากเกร็ด/นนทบุรี
289   บางใหญ่/นนทบุรี
290   บางบัวทอง/นนทบุรี
291   บางกรวย/นนทบุรี
292   ไทรน้อย/นนทบุรี
293   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 137 ข่าว