รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1541    ปักษ์ แรก    เดือน ตุลาคม จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 4 ต.ค. 2562
1  ยะลา  บรรเทาทุกข์  -
2  อำนาจเจริญ  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
3  สุโขทัย / สวรรคโลก  สังคมสงเคราะห์  -
4  เชียงราย / เวียงป่าเป้า  สังคมสงเคราะห์  -
5  อุดรธานี  โลหิต ดวงตา อวัยวะ  -
6  นราธิวาส  สังคมสงเคราะห์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (61) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (297)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 4   1535, 1533, 1528, 1524
2   อุดรธานี 1541 - ปักษ์แรก - ต.ค. 4   1541, 1527, 1526, 1523
3   สุราษฎร์ธานี 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 4   1539, 1537, 1534, 1530
4   นาทวี/สงขลา 1540 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 4   1540, 1534, 1530, 1524
5   เบตง/ยะลา 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 4   1539, 1533, 1529, 1525
6   สตูล 1537 - ปักษ์แรก - ส.ค. 3   1537, 1534, 1524
7   ตรัง 1537 - ปักษ์แรก - ส.ค. 3   1537, 1534, 1527
8   นครศรีธรรมราช 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 3   1538, 1532, 1524
9   พังงา 1540 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 3   1540, 1536, 1525
10   นราธิวาส 1541 - ปักษ์แรก - ต.ค. 3   1541, 1538, 1528
11   ท่าบ่อ/หนองคาย 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 3   1539, 1536, 1526
12   ชัยภูมิ 1540 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 3   1540, 1533, 1526
13   ปทุมธานี 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 3   1536, 1532, 1525
14   ปราจีนบุรี 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 3   1536, 1533, 1528
15   กาฬสินธุ์ 1537 - ปักษ์แรก - ส.ค. 3   1537, 1529, 1525
16   มุกดาหาร 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 3   1539, 1535, 1532
17   แพร่ 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 3   1539, 1529, 1524
18   เชียงแสน/เชียงราย 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1529, 1526
19   เวียงป่าเป้า/เชียงราย 1541 - ปักษ์แรก - ต.ค. 2   1541, 1537
20   นครสวรรค์ 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 2   1536, 1528
21   วานรนิวาส/สกลนคร 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1538, 1525
22   อุบลราชธานี 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1538, 1535
23   ร่องคำ/กาฬสินธุ์ 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 2   1536, 1530
24   กระสัง/บุรีรัมย์ 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 2   1528, 1523
25   ลพบุรี 1533 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1533, 1523
26   อำนาจเจริญ 1541 - ปักษ์แรก - ต.ค. 2   1541, 1530
27   หนองบัวลำภู 1533 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1533, 1526
28   ขอนแก่น 1540 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1540, 1534
29   เพชรบุรี 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1535, 1526
30   พิษณุโลก 1540 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1540, 1535
31   ยะลา 1541 - ปักษ์แรก - ต.ค. 2   1541, 1528
32   สงขลา 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
33   พัทลุง 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
34   ปัตตานี 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
35   พิจิตร 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1529
36   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
37   บ่อพลอย/กาญจนบุรี 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
38   สุพรรณบุรี 1524 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1524
39   สมุทรสงคราม 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
40   ประจวบคีรีขันธ์ 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
41   ภูเก็ต 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
42   เพ็ญ/อุดรธานี 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
43   มหาสารคาม 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
44   สมเด็จ/กาฬสินธุ์ 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
45   เลย 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
46   สัตหีบ/ชลบุรี 1537 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1537
47   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
48   ท่าวุ้ง/ลพบุรี 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
49   บุรีรัมย์ 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1529
50   ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
51   ด่านขุนทด/นครราชสีมา 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1538
52   แม่ริม/เชียงใหม่ 1534 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1534
53   สันทราย/เชียงใหม่ 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1535
54   เมืองปาน/ลำปาง 1540 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 1   1540
55   ลำปาง 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
56   อุทัยธานี 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1538
57   กำแพงเพชร 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 1   1539
58   ตาก 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
59   สวรรคโลก/สุโขทัย 1541 - ปักษ์แรก - ต.ค. 1   1541
60   เชียงราย 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
61   พะเยา 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   แว้ง/นราธิวาส
2   สะเดา/สงขลา
3   รัตภูมิ/สงขลา
4   ระโนด/สงขลา
5   ชุมพร
6   หลังสวน/ชุมพร
7   ท่าแซะ/ชุมพร
8   ระนอง
9   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
10   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
11   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
12   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
13   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
14   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
15   กระบี่
16   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
17   สิชล/นครศรีธรรมราช
18   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
19   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
20   พิปูน/นครศรีธรรมราช
21   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
22   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
23   นาบอน/นครศรีธรรมราช
24   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
25   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
26   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
27   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
28   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
29   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
30   ขนอม/นครศรีธรรมราช
31   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์
32   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
33   สมุทรสาคร
34   นครปฐม
35   บางเลน/นครปฐม
36   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
37   กาญจนบุรี
38   สังขละบุรี/กาญจนบุรี
39   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
40   ราชบุรี
41   บ้านโป่ง/ราชบุรี
42   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
43   เพชรบูรณ์
44   หล่มเก่า/เพชรบูรณ์
45   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
46   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
47   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
48   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
49   ชนแดน/เพชรบูรณ์
50   สามง่าม/พิจิตร
51   สากเหล็ก/พิจิตร
52   วังทรายพูน/พิจิตร
53   โพทะเล/พิจิตร
54   บางมูลนาก/พิจิตร
55   ตะพานหิน/พิจิตร
56   วังทอง/พิษณุโลก
57   พรหมพิราม/พิษณุโลก
58   บางระกำ/พิษณุโลก
59   นครไทย/พิษณุโลก
60   สุโขทัย
61   ทุ่งเสลี่ยม/สุโขทัย
62   ศรีสำโรง/สุโขทัย
63   ศรีสัชนาลัย/สุโขทัย
64   อุ้มผาง/ตาก
65   สามเงา/ตาก
66   แม่สอด/ตาก
67   แม่ระมาด/ตาก
68   พบพระ/ตาก
69   บ้านตาก/ตาก
70   ท่าสองยาง/ตาก
71   ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร
72   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
73   ไทรงาม/กำแพงเพชร
74   คลองขลุง/กำแพงเพชร
75   ลานสัก/อุทัยธานี
76   ห้วยคต/อุทัยธานี
77   หนองฉาง/อุทัยธานี
78   ท่าตะโก/นครสวรรค์
79   หนองบัว/นครสวรรค์
80   ลาดยาว/นครสวรรค์
81   ตาคลี/นครสวรรค์
82   ชุมแสง/นครสวรรค์
83   โกรกพระ/นครสวรรค์
84   แม่ฮ่องสอน
85   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
86   ปาย/แม่ฮ่องสอน
87   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
88   เวียงแก่น/เชียงราย
89   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
90   เวียงชัย/เชียงราย
91   แม่สาย/เชียงราย
92   แม่สรวย/เชียงราย
93   แม่ลาว/เชียงราย
94   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
95   แม่จัน/เชียงราย
96   พาน/เชียงราย
97   พญาเม็งราย/เชียงราย
98   ป่าแดด/เชียงราย
99   เทิง/เชียงราย
100   ดอยหลวง/เชียงราย
101   เชียงของ/เชียงราย
102   ขุนตาล/เชียงราย
103   แม่ใจ/พะเยา
104   ปง/พะเยา
105   ดอกคำใต้/พะเยา
106   เชียงม่วน/พะเยา
107   เชียงคำ/พะเยา
108   จุน/พะเยา
109   น่าน
110   ปัว/น่าน
111   นาน้อย/น่าน
112   ทุ่งช้าง/น่าน
113   ท่าวังผา/น่าน
114   เชียงกลาง/น่าน
115   หนองม่วงไข่/แพร่
116   สูงเม่น/แพร่
117   สอง/แพร่
118   วังชิ้น/แพร่
119   ลอง/แพร่
120   ร้องกวาง/แพร่
121   เด่นชัย/แพร่
122   อุตรดิตถ์
123   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
124   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
125   ลับแล/อุตรดิตถ์
126   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
127   พิชัย/อุตรดิตถ์
128   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
129   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
130   ตรอน/อุตรดิตถ์
131   ห้างฉัตร/ลำปาง
132   เสริมงาม/ลำปาง
133   สบปราบ/ลำปาง
134   วังเหนือ/ลำปาง
135   แม่เมาะ/ลำปาง
136   แม่พริก/ลำปาง
137   แม่ทะ/ลำปาง
138   เถิน/ลำปาง
139   แจ้ห่ม/ลำปาง
140   งาว/ลำปาง
141   เกาะคา/ลำปาง
142   ลำพูน
143   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
144   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
145   ลี้/ลำพูน
146   แม่ทา/ลำพูน
147   ป่าซาง/ลำพูน
148   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
149   เชียงใหม่
150   พร้าว/เชียงใหม่
151   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
152   เวียงแหง/เชียงใหม่
153   ฮอด/เชียงใหม่
154   อมก๋อย/เชียงใหม่
155   หางดง/เชียงใหม่
156   สารภี/เชียงใหม่
157   สันป่าตอง/เชียงใหม่
158   สันกำแพง/เชียงใหม่
159   สะเมิง/เชียงใหม่
160   แม่อาย/เชียงใหม่
161   แม่วาง/เชียงใหม่
162   แม่แตง/เชียงใหม่
163   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
164   ฝาง/เชียงใหม่
165   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
166   ดอยเต่า/เชียงใหม่
167   ไชยปราการ/เชียงใหม่
168   เชียงดาว/เชียงใหม่
169   จอมทอง/เชียงใหม่
170   นครพนม
171   สกลนคร
172   วาริชภูมิ/สกลนคร
173   สว่างแดนดิน/สกลนคร
174   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
175   ร้อยเอ็ด
176   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
177   หนองคาย
178   หนองวัวซอ/อุดรธานี
179   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
180   บ้านดุง/อุดรธานี
181   ซำสูง/ขอนแก่น
182   หนองสองห้อง/ขอนแก่น
183   เปือยน้อย/ขอนแก่น
184   อุบลรัตน์/ขอนแก่น
185   เขาสวนกวาง/ขอนแก่น
186   บ้านฝาง/ขอนแก่น
187   น้ำพอง/ขอนแก่น
188   กระนวน/ขอนแก่น
189   ภูเวียง/ขอนแก่น
190   พล/ขอนแก่น
191   หนองเรือ/ขอนแก่น
192   ชุมแพ/ขอนแก่น
193   บึงกาฬ
194   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
195   เซกา/บึงกาฬ
196   ภูเขียว/ชัยภูมิ
197   คอนสาร/ชัยภูมิ
198   ยโสธร
199   คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร
200   มหาชนะชัย/ยโสธร
201   เดชอุดม/อุบลราชธานี
202   ศรีสะเกษ
203   ขุขันธ์/ศรีสะเกษ
204   กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ
205   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
206   สุรินทร์
207   สนม/สุรินทร์
208   กาบเชิง/สุรินทร์
209   สำโรงทาบ/สุรินทร์
210   รัตนบุรี/สุรินทร์
211   ปราสาท/สุรินทร์
212   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
213   แคนดง/บุรีรัมย์
214   หนองหงส์/บุรีรัมย์
215   บ้านกรวด/บุรีรัมย์
216   คูเมือง/บุรีรัมย์
217   หนองกี่/บุรีรัมย์
218   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
219   ห้วยราช/บุรีรัมย์
220   สตึก/บุรีรัมย์
221   ละหานทราย/บุรีรัมย์
222   พุทไธสง/บุรีรัมย์
223   ปะคำ/บุรีรัมย์
224   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
225   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
226   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
227   นางรอง/บุรีรัมย์
228   นครราชสีมา
229   เสิงสาง/นครราชสีมา
230   บัวลาย/นครราชสีมา
231   หนองบุญมาก/นครราชสีมา
232   บ้านเหลื่อม/นครราชสีมา
233   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
234   สูงเนิน/นครราชสีมา
235   สีคิ้ว/นครราชสีมา
236   พิมาย/นครราชสีมา
237   ปากช่อง/นครราชสีมา
238   ปักธงชัย/นครราชสีมา
239   ประทาย/นครราชสีมา
240   บัวใหญ่/นครราชสีมา
241   โนนไทย/นครราชสีมา
242   ชุมพวง/นครราชสีมา
243   จักราช/นครราชสีมา
244   สระแก้ว
245   อรัญประเทศ/สระแก้ว
246   นครนายก
247   ฉะเชิงเทรา
248   บางคล้า/ฉะเชิงเทรา
249   บางปะกง/ฉะเชิงเทรา
250   ตราด
251   คลองใหญ่/ตราด
252   จันทบุรี
253   สอยดาว/จันทบุรี
254   ระยอง
255   แกลง/ระยอง
256   ชลบุรี
257   ศรีราชา/ชลบุรี
258   บางละมุง/ชลบุรี
259   สระบุรี
260   ชัยนาท
261   สิงห์บุรี
262   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
263   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
264   บางระจัน/สิงห์บุรี
265   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
266   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
267   โคกเจริญ/ลพบุรี
268   หนองม่วง/ลพบุรี
269   พัฒนานิคม/ลพบุรี
270   บ้านหมี่/ลพบุรี
271   ชัยบาดาล/ลพบุรี
272   โคกสำโรง/ลพบุรี
273   อ่างทอง
274   สามโก้/อ่างทอง
275   ป่าโมก/อ่างทอง
276   พระนครศรีอยุธยา
277   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
278   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
279   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
280   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
281   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
282   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
283   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
284   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
285   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
286   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
287   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
288   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
289   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
290   นนทบุรี
291   ปากเกร็ด/นนทบุรี
292   บางใหญ่/นนทบุรี
293   บางบัวทอง/นนทบุรี
294   บางกรวย/นนทบุรี
295   ไทรน้อย/นนทบุรี
296   สมุทรปราการ
297   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 108 ข่าว