รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1543    ปักษ์ แรก    เดือน พฤศจิกายน จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 12 พ.ย. 2562
1  ชัยภูมิ  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
2  ยะลา  โลหิต ดวงตา อวัยวะ  -
3  พัทลุง  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
4  ลพบุรี  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
5  เพชรบูรณ์ / หล่มสัก  บรรเทาทุกข์  -
6  เชียงราย / เชียงของ  สังคมสงเคราะห์  -
  ฉบับที่ 1544    ปักษ์ หลัง    เดือน พฤศจิกายน จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 26 พ.ย. 2562
1  อุทัยธานี  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
2  ตาก  บรรเทาทุกข์  -
3  พะเยา  โลหิต ดวงตา อวัยวะ  -
4  เลย  สังคมสงเคราะห์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (63) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (295)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   ชัยภูมิ 1543 - ปักษ์แรก - พ.ย. 4   1543, 1540, 1533, 1526
2   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 4   1535, 1533, 1528, 1524
3   อุดรธานี 1541 - ปักษ์แรก - ต.ค. 4   1541, 1527, 1526, 1523
4   กาฬสินธุ์ 1542 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 4   1542, 1537, 1529, 1525
5   มุกดาหาร 1542 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 4   1542, 1539, 1535, 1532
6   สุราษฎร์ธานี 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 4   1539, 1537, 1534, 1530
7   นาทวี/สงขลา 1540 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 4   1540, 1534, 1530, 1524
8   ตรัง 1542 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 4   1542, 1537, 1534, 1527
9   เบตง/ยะลา 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 4   1539, 1533, 1529, 1525
10   ยะลา 1543 - ปักษ์แรก - พ.ย. 3   1543, 1541, 1528
11   นราธิวาส 1541 - ปักษ์แรก - ต.ค. 3   1541, 1538, 1528
12   สตูล 1537 - ปักษ์แรก - ส.ค. 3   1537, 1534, 1524
13   นครศรีธรรมราช 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 3   1538, 1532, 1524
14   พังงา 1540 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 3   1540, 1536, 1525
15   แพร่ 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 3   1539, 1529, 1524
16   ท่าบ่อ/หนองคาย 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 3   1539, 1536, 1526
17   ปทุมธานี 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 3   1536, 1532, 1525
18   ลพบุรี 1543 - ปักษ์แรก - พ.ย. 3   1543, 1533, 1523
19   ปราจีนบุรี 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 3   1536, 1533, 1528
20   กระสัง/บุรีรัมย์ 1542 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 3   1542, 1528, 1523
21   เลย 1544 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 2   1544, 1525
22   ขอนแก่น 1540 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1540, 1534
23   อำนาจเจริญ 1541 - ปักษ์แรก - ต.ค. 2   1541, 1530
24   หนองบัวลำภู 1533 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1533, 1526
25   พะเยา 1544 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 2   1544, 1531
26   เชียงแสน/เชียงราย 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1529, 1526
27   เวียงป่าเป้า/เชียงราย 1541 - ปักษ์แรก - ต.ค. 2   1541, 1537
28   นครสวรรค์ 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 2   1536, 1528
29   อุทัยธานี 1544 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 2   1544, 1538
30   ตาก 1544 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 2   1544, 1531
31   วานรนิวาส/สกลนคร 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1538, 1525
32   อุบลราชธานี 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1538, 1535
33   ร่องคำ/กาฬสินธุ์ 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 2   1536, 1530
34   เพชรบุรี 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1535, 1526
35   พิษณุโลก 1540 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1540, 1535
36   พิจิตร 1542 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 2   1542, 1529
37   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1543 - ปักษ์แรก - พ.ย. 2   1543, 1523
38   พัทลุง 1543 - ปักษ์แรก - พ.ย. 2   1543, 1530
39   ปัตตานี 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
40   สงขลา 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
41   บ่อพลอย/กาญจนบุรี 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
42   สุพรรณบุรี 1524 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1524
43   สมุทรสงคราม 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
44   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ 1542 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 1   1542
45   ประจวบคีรีขันธ์ 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
46   ภูเก็ต 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
47   แม่ริม/เชียงใหม่ 1534 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1534
48   สันทราย/เชียงใหม่ 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1535
49   เมืองปาน/ลำปาง 1540 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 1   1540
50   ลำปาง 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
51   สวรรคโลก/สุโขทัย 1541 - ปักษ์แรก - ต.ค. 1   1541
52   กำแพงเพชร 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 1   1539
53   เชียงราย 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
54   เชียงของ/เชียงราย 1543 - ปักษ์แรก - พ.ย. 1   1543
55   เพ็ญ/อุดรธานี 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
56   มหาสารคาม 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
57   สมเด็จ/กาฬสินธุ์ 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
58   บุรีรัมย์ 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1529
59   ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
60   ด่านขุนทด/นครราชสีมา 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1538
61   สัตหีบ/ชลบุรี 1537 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1537
62   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
63   ท่าวุ้ง/ลพบุรี 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   แว้ง/นราธิวาส
2   สะเดา/สงขลา
3   รัตภูมิ/สงขลา
4   ระโนด/สงขลา
5   ชุมพร
6   หลังสวน/ชุมพร
7   ท่าแซะ/ชุมพร
8   ระนอง
9   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
10   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
11   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
12   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
13   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
14   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
15   กระบี่
16   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
17   สิชล/นครศรีธรรมราช
18   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
19   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
20   พิปูน/นครศรีธรรมราช
21   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
22   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
23   นาบอน/นครศรีธรรมราช
24   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
25   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
26   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
27   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
28   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
29   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
30   ขนอม/นครศรีธรรมราช
31   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์
32   สมุทรสาคร
33   นครปฐม
34   บางเลน/นครปฐม
35   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
36   กาญจนบุรี
37   สังขละบุรี/กาญจนบุรี
38   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
39   ราชบุรี
40   บ้านโป่ง/ราชบุรี
41   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
42   เพชรบูรณ์
43   หล่มเก่า/เพชรบูรณ์
44   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
45   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
46   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
47   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
48   ชนแดน/เพชรบูรณ์
49   สามง่าม/พิจิตร
50   สากเหล็ก/พิจิตร
51   วังทรายพูน/พิจิตร
52   โพทะเล/พิจิตร
53   บางมูลนาก/พิจิตร
54   ตะพานหิน/พิจิตร
55   วังทอง/พิษณุโลก
56   พรหมพิราม/พิษณุโลก
57   บางระกำ/พิษณุโลก
58   นครไทย/พิษณุโลก
59   สุโขทัย
60   ทุ่งเสลี่ยม/สุโขทัย
61   ศรีสำโรง/สุโขทัย
62   ศรีสัชนาลัย/สุโขทัย
63   อุ้มผาง/ตาก
64   สามเงา/ตาก
65   แม่สอด/ตาก
66   แม่ระมาด/ตาก
67   พบพระ/ตาก
68   บ้านตาก/ตาก
69   ท่าสองยาง/ตาก
70   ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร
71   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
72   ไทรงาม/กำแพงเพชร
73   คลองขลุง/กำแพงเพชร
74   ลานสัก/อุทัยธานี
75   ห้วยคต/อุทัยธานี
76   หนองฉาง/อุทัยธานี
77   ท่าตะโก/นครสวรรค์
78   หนองบัว/นครสวรรค์
79   ลาดยาว/นครสวรรค์
80   ตาคลี/นครสวรรค์
81   ชุมแสง/นครสวรรค์
82   โกรกพระ/นครสวรรค์
83   แม่ฮ่องสอน
84   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
85   ปาย/แม่ฮ่องสอน
86   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
87   เวียงแก่น/เชียงราย
88   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
89   เวียงชัย/เชียงราย
90   แม่สาย/เชียงราย
91   แม่สรวย/เชียงราย
92   แม่ลาว/เชียงราย
93   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
94   แม่จัน/เชียงราย
95   พาน/เชียงราย
96   พญาเม็งราย/เชียงราย
97   ป่าแดด/เชียงราย
98   เทิง/เชียงราย
99   ดอยหลวง/เชียงราย
100   ขุนตาล/เชียงราย
101   แม่ใจ/พะเยา
102   ปง/พะเยา
103   ดอกคำใต้/พะเยา
104   เชียงม่วน/พะเยา
105   เชียงคำ/พะเยา
106   จุน/พะเยา
107   น่าน
108   ปัว/น่าน
109   นาน้อย/น่าน
110   ทุ่งช้าง/น่าน
111   ท่าวังผา/น่าน
112   เชียงกลาง/น่าน
113   หนองม่วงไข่/แพร่
114   สูงเม่น/แพร่
115   สอง/แพร่
116   วังชิ้น/แพร่
117   ลอง/แพร่
118   ร้องกวาง/แพร่
119   เด่นชัย/แพร่
120   อุตรดิตถ์
121   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
122   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
123   ลับแล/อุตรดิตถ์
124   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
125   พิชัย/อุตรดิตถ์
126   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
127   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
128   ตรอน/อุตรดิตถ์
129   ห้างฉัตร/ลำปาง
130   เสริมงาม/ลำปาง
131   สบปราบ/ลำปาง
132   วังเหนือ/ลำปาง
133   แม่เมาะ/ลำปาง
134   แม่พริก/ลำปาง
135   แม่ทะ/ลำปาง
136   เถิน/ลำปาง
137   แจ้ห่ม/ลำปาง
138   งาว/ลำปาง
139   เกาะคา/ลำปาง
140   ลำพูน
141   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
142   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
143   ลี้/ลำพูน
144   แม่ทา/ลำพูน
145   ป่าซาง/ลำพูน
146   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
147   เชียงใหม่
148   พร้าว/เชียงใหม่
149   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
150   เวียงแหง/เชียงใหม่
151   ฮอด/เชียงใหม่
152   อมก๋อย/เชียงใหม่
153   หางดง/เชียงใหม่
154   สารภี/เชียงใหม่
155   สันป่าตอง/เชียงใหม่
156   สันกำแพง/เชียงใหม่
157   สะเมิง/เชียงใหม่
158   แม่อาย/เชียงใหม่
159   แม่วาง/เชียงใหม่
160   แม่แตง/เชียงใหม่
161   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
162   ฝาง/เชียงใหม่
163   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
164   ดอยเต่า/เชียงใหม่
165   ไชยปราการ/เชียงใหม่
166   เชียงดาว/เชียงใหม่
167   จอมทอง/เชียงใหม่
168   นครพนม
169   สกลนคร
170   วาริชภูมิ/สกลนคร
171   สว่างแดนดิน/สกลนคร
172   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
173   ร้อยเอ็ด
174   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
175   หนองคาย
176   หนองวัวซอ/อุดรธานี
177   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
178   บ้านดุง/อุดรธานี
179   ซำสูง/ขอนแก่น
180   หนองสองห้อง/ขอนแก่น
181   เปือยน้อย/ขอนแก่น
182   อุบลรัตน์/ขอนแก่น
183   เขาสวนกวาง/ขอนแก่น
184   บ้านฝาง/ขอนแก่น
185   น้ำพอง/ขอนแก่น
186   กระนวน/ขอนแก่น
187   ภูเวียง/ขอนแก่น
188   พล/ขอนแก่น
189   หนองเรือ/ขอนแก่น
190   ชุมแพ/ขอนแก่น
191   บึงกาฬ
192   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
193   เซกา/บึงกาฬ
194   ภูเขียว/ชัยภูมิ
195   คอนสาร/ชัยภูมิ
196   ยโสธร
197   คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร
198   มหาชนะชัย/ยโสธร
199   เดชอุดม/อุบลราชธานี
200   ศรีสะเกษ
201   ขุขันธ์/ศรีสะเกษ
202   กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ
203   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
204   สุรินทร์
205   สนม/สุรินทร์
206   กาบเชิง/สุรินทร์
207   สำโรงทาบ/สุรินทร์
208   รัตนบุรี/สุรินทร์
209   ปราสาท/สุรินทร์
210   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
211   แคนดง/บุรีรัมย์
212   หนองหงส์/บุรีรัมย์
213   บ้านกรวด/บุรีรัมย์
214   คูเมือง/บุรีรัมย์
215   หนองกี่/บุรีรัมย์
216   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
217   ห้วยราช/บุรีรัมย์
218   สตึก/บุรีรัมย์
219   ละหานทราย/บุรีรัมย์
220   พุทไธสง/บุรีรัมย์
221   ปะคำ/บุรีรัมย์
222   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
223   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
224   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
225   นางรอง/บุรีรัมย์
226   นครราชสีมา
227   เสิงสาง/นครราชสีมา
228   บัวลาย/นครราชสีมา
229   หนองบุญมาก/นครราชสีมา
230   บ้านเหลื่อม/นครราชสีมา
231   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
232   สูงเนิน/นครราชสีมา
233   สีคิ้ว/นครราชสีมา
234   พิมาย/นครราชสีมา
235   ปากช่อง/นครราชสีมา
236   ปักธงชัย/นครราชสีมา
237   ประทาย/นครราชสีมา
238   บัวใหญ่/นครราชสีมา
239   โนนไทย/นครราชสีมา
240   ชุมพวง/นครราชสีมา
241   จักราช/นครราชสีมา
242   สระแก้ว
243   อรัญประเทศ/สระแก้ว
244   นครนายก
245   ฉะเชิงเทรา
246   บางคล้า/ฉะเชิงเทรา
247   บางปะกง/ฉะเชิงเทรา
248   ตราด
249   คลองใหญ่/ตราด
250   จันทบุรี
251   สอยดาว/จันทบุรี
252   ระยอง
253   แกลง/ระยอง
254   ชลบุรี
255   ศรีราชา/ชลบุรี
256   บางละมุง/ชลบุรี
257   สระบุรี
258   ชัยนาท
259   สิงห์บุรี
260   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
261   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
262   บางระจัน/สิงห์บุรี
263   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
264   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
265   โคกเจริญ/ลพบุรี
266   หนองม่วง/ลพบุรี
267   พัฒนานิคม/ลพบุรี
268   บ้านหมี่/ลพบุรี
269   ชัยบาดาล/ลพบุรี
270   โคกสำโรง/ลพบุรี
271   อ่างทอง
272   สามโก้/อ่างทอง
273   ป่าโมก/อ่างทอง
274   พระนครศรีอยุธยา
275   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
276   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
277   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
278   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
279   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
280   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
281   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
282   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
283   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
284   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
285   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
286   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
287   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
288   นนทบุรี
289   ปากเกร็ด/นนทบุรี
290   บางใหญ่/นนทบุรี
291   บางบัวทอง/นนทบุรี
292   บางกรวย/นนทบุรี
293   ไทรน้อย/นนทบุรี
294   สมุทรปราการ
295   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 120 ข่าว