รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1535    ปักษ์ แรก    เดือน กรกฎาคม จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2562
1  เพชรบุรี  สังคมสงเคราะห์  -
2  พิษณุโลก  บรรเทาทุกข์  -
3  อุบลราชธานี  บรรเทาทุกข์  -
4  มุกดาหาร  สังคมสงเคราะห์  -
5  ขอนแก่น / บ้านไผ่  โลหิต ดวงตา อวัยวะ  -
6  เชียงใหม่ / สันทราย  สังคมสงเคราะห์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (54) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (304)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 4   1535, 1533, 1528, 1524
2   อุดรธานี 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 3   1527, 1526, 1523
3   นาทวี/สงขลา 1534 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 3   1534, 1530, 1524
4   เบตง/ยะลา 1533 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 3   1533, 1529, 1525
5   นครศรีธรรมราช 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 2   1532, 1524
6   หนองบัวลำภู 1533 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1533, 1526
7   สุราษฎร์ธานี 1534 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 2   1534, 1530
8   สตูล 1534 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 2   1534, 1524
9   ตรัง 1534 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 2   1534, 1527
10   กาฬสินธุ์ 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1529, 1525
11   ลพบุรี 1533 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1533, 1523
12   ปราจีนบุรี 1533 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1533, 1528
13   กระสัง/บุรีรัมย์ 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 2   1528, 1523
14   ปทุมธานี 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 2   1532, 1525
15   ชัยภูมิ 1533 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1533, 1526
16   เชียงแสน/เชียงราย 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1529, 1526
17   มุกดาหาร 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1535, 1532
18   แพร่ 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1529, 1524
19   เพชรบุรี 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1535, 1526
20   ประจวบคีรีขันธ์ 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
21   พะเยา 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
22   แม่ริม/เชียงใหม่ 1534 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1534
23   สันทราย/เชียงใหม่ 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1535
24   ลำปาง 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
25   เชียงราย 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
26   นครสวรรค์ 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1528
27   ตาก 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
28   พิษณุโลก 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1535
29   พิจิตร 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1529
30   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
31   บ่อพลอย/กาญจนบุรี 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
32   สุพรรณบุรี 1524 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1524
33   สมุทรสงคราม 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
34   อำนาจเจริญ 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
35   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
36   ท่าวุ้ง/ลพบุรี 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
37   บุรีรัมย์ 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1529
38   ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
39   อุบลราชธานี 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1535
40   วานรนิวาส/สกลนคร 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
41   ขอนแก่น 1534 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1534
42   เพ็ญ/อุดรธานี 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
43   เลย 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
44   ท่าบ่อ/หนองคาย 1526 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1526
45   มหาสารคาม 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
46   สมเด็จ/กาฬสินธุ์ 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
47   ร่องคำ/กาฬสินธุ์ 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
48   พัทลุง 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
49   ปัตตานี 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
50   พังงา 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
51   ภูเก็ต 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
52   ยะลา 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1528
53   นราธิวาส 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1528
54   สงขลา 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   แว้ง/นราธิวาส
2   สะเดา/สงขลา
3   รัตภูมิ/สงขลา
4   ระโนด/สงขลา
5   ชุมพร
6   หลังสวน/ชุมพร
7   ท่าแซะ/ชุมพร
8   ระนอง
9   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
10   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
11   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
12   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
13   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
14   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
15   กระบี่
16   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
17   สิชล/นครศรีธรรมราช
18   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
19   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
20   พิปูน/นครศรีธรรมราช
21   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
22   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
23   นาบอน/นครศรีธรรมราช
24   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
25   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
26   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
27   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
28   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
29   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
30   ขนอม/นครศรีธรรมราช
31   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์
32   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
33   สมุทรสาคร
34   นครปฐม
35   บางเลน/นครปฐม
36   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
37   กาญจนบุรี
38   สังขละบุรี/กาญจนบุรี
39   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
40   ราชบุรี
41   บ้านโป่ง/ราชบุรี
42   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
43   เพชรบูรณ์
44   หล่มเก่า/เพชรบูรณ์
45   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
46   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
47   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
48   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
49   ชนแดน/เพชรบูรณ์
50   สามง่าม/พิจิตร
51   สากเหล็ก/พิจิตร
52   วังทรายพูน/พิจิตร
53   โพทะเล/พิจิตร
54   บางมูลนาก/พิจิตร
55   ตะพานหิน/พิจิตร
56   วังทอง/พิษณุโลก
57   พรหมพิราม/พิษณุโลก
58   บางระกำ/พิษณุโลก
59   นครไทย/พิษณุโลก
60   สุโขทัย
61   ทุ่งเสลี่ยม/สุโขทัย
62   ศรีสำโรง/สุโขทัย
63   ศรีสัชนาลัย/สุโขทัย
64   สวรรคโลก/สุโขทัย
65   อุ้มผาง/ตาก
66   สามเงา/ตาก
67   แม่สอด/ตาก
68   แม่ระมาด/ตาก
69   พบพระ/ตาก
70   บ้านตาก/ตาก
71   ท่าสองยาง/ตาก
72   กำแพงเพชร
73   ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร
74   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
75   ไทรงาม/กำแพงเพชร
76   คลองขลุง/กำแพงเพชร
77   อุทัยธานี
78   ลานสัก/อุทัยธานี
79   ห้วยคต/อุทัยธานี
80   หนองฉาง/อุทัยธานี
81   ท่าตะโก/นครสวรรค์
82   หนองบัว/นครสวรรค์
83   ลาดยาว/นครสวรรค์
84   ตาคลี/นครสวรรค์
85   ชุมแสง/นครสวรรค์
86   โกรกพระ/นครสวรรค์
87   แม่ฮ่องสอน
88   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
89   ปาย/แม่ฮ่องสอน
90   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
91   เวียงแก่น/เชียงราย
92   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
93   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
94   เวียงชัย/เชียงราย
95   แม่สาย/เชียงราย
96   แม่สรวย/เชียงราย
97   แม่ลาว/เชียงราย
98   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
99   แม่จัน/เชียงราย
100   พาน/เชียงราย
101   พญาเม็งราย/เชียงราย
102   ป่าแดด/เชียงราย
103   เทิง/เชียงราย
104   ดอยหลวง/เชียงราย
105   เชียงของ/เชียงราย
106   ขุนตาล/เชียงราย
107   แม่ใจ/พะเยา
108   ปง/พะเยา
109   ดอกคำใต้/พะเยา
110   เชียงม่วน/พะเยา
111   เชียงคำ/พะเยา
112   จุน/พะเยา
113   น่าน
114   ปัว/น่าน
115   นาน้อย/น่าน
116   ทุ่งช้าง/น่าน
117   ท่าวังผา/น่าน
118   เชียงกลาง/น่าน
119   หนองม่วงไข่/แพร่
120   สูงเม่น/แพร่
121   สอง/แพร่
122   วังชิ้น/แพร่
123   ลอง/แพร่
124   ร้องกวาง/แพร่
125   เด่นชัย/แพร่
126   อุตรดิตถ์
127   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
128   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
129   ลับแล/อุตรดิตถ์
130   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
131   พิชัย/อุตรดิตถ์
132   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
133   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
134   ตรอน/อุตรดิตถ์
135   ห้างฉัตร/ลำปาง
136   เสริมงาม/ลำปาง
137   สบปราบ/ลำปาง
138   วังเหนือ/ลำปาง
139   แม่เมาะ/ลำปาง
140   แม่พริก/ลำปาง
141   แม่ทะ/ลำปาง
142   เมืองปาน/ลำปาง
143   เถิน/ลำปาง
144   แจ้ห่ม/ลำปาง
145   งาว/ลำปาง
146   เกาะคา/ลำปาง
147   ลำพูน
148   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
149   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
150   ลี้/ลำพูน
151   แม่ทา/ลำพูน
152   ป่าซาง/ลำพูน
153   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
154   เชียงใหม่
155   พร้าว/เชียงใหม่
156   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
157   เวียงแหง/เชียงใหม่
158   ฮอด/เชียงใหม่
159   อมก๋อย/เชียงใหม่
160   หางดง/เชียงใหม่
161   สารภี/เชียงใหม่
162   สันป่าตอง/เชียงใหม่
163   สันกำแพง/เชียงใหม่
164   สะเมิง/เชียงใหม่
165   แม่อาย/เชียงใหม่
166   แม่วาง/เชียงใหม่
167   แม่แตง/เชียงใหม่
168   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
169   ฝาง/เชียงใหม่
170   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
171   ดอยเต่า/เชียงใหม่
172   ไชยปราการ/เชียงใหม่
173   เชียงดาว/เชียงใหม่
174   จอมทอง/เชียงใหม่
175   นครพนม
176   สกลนคร
177   วาริชภูมิ/สกลนคร
178   สว่างแดนดิน/สกลนคร
179   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
180   ร้อยเอ็ด
181   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
182   หนองคาย
183   หนองวัวซอ/อุดรธานี
184   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
185   บ้านดุง/อุดรธานี
186   ซำสูง/ขอนแก่น
187   หนองสองห้อง/ขอนแก่น
188   เปือยน้อย/ขอนแก่น
189   อุบลรัตน์/ขอนแก่น
190   เขาสวนกวาง/ขอนแก่น
191   บ้านฝาง/ขอนแก่น
192   น้ำพอง/ขอนแก่น
193   กระนวน/ขอนแก่น
194   ภูเวียง/ขอนแก่น
195   พล/ขอนแก่น
196   หนองเรือ/ขอนแก่น
197   ชุมแพ/ขอนแก่น
198   บึงกาฬ
199   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
200   เซกา/บึงกาฬ
201   ภูเขียว/ชัยภูมิ
202   คอนสาร/ชัยภูมิ
203   ยโสธร
204   คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร
205   มหาชนะชัย/ยโสธร
206   เดชอุดม/อุบลราชธานี
207   ศรีสะเกษ
208   ขุขันธ์/ศรีสะเกษ
209   กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ
210   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
211   สุรินทร์
212   สนม/สุรินทร์
213   กาบเชิง/สุรินทร์
214   สำโรงทาบ/สุรินทร์
215   รัตนบุรี/สุรินทร์
216   ปราสาท/สุรินทร์
217   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
218   แคนดง/บุรีรัมย์
219   หนองหงส์/บุรีรัมย์
220   บ้านกรวด/บุรีรัมย์
221   คูเมือง/บุรีรัมย์
222   หนองกี่/บุรีรัมย์
223   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
224   ห้วยราช/บุรีรัมย์
225   สตึก/บุรีรัมย์
226   ละหานทราย/บุรีรัมย์
227   พุทไธสง/บุรีรัมย์
228   ปะคำ/บุรีรัมย์
229   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
230   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
231   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
232   นางรอง/บุรีรัมย์
233   นครราชสีมา
234   เสิงสาง/นครราชสีมา
235   บัวลาย/นครราชสีมา
236   หนองบุญมาก/นครราชสีมา
237   บ้านเหลื่อม/นครราชสีมา
238   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
239   สูงเนิน/นครราชสีมา
240   สีคิ้ว/นครราชสีมา
241   พิมาย/นครราชสีมา
242   ปากช่อง/นครราชสีมา
243   ปักธงชัย/นครราชสีมา
244   ประทาย/นครราชสีมา
245   บัวใหญ่/นครราชสีมา
246   โนนไทย/นครราชสีมา
247   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
248   ชุมพวง/นครราชสีมา
249   จักราช/นครราชสีมา
250   สระแก้ว
251   อรัญประเทศ/สระแก้ว
252   นครนายก
253   ฉะเชิงเทรา
254   บางคล้า/ฉะเชิงเทรา
255   บางปะกง/ฉะเชิงเทรา
256   ตราด
257   คลองใหญ่/ตราด
258   จันทบุรี
259   สอยดาว/จันทบุรี
260   ระยอง
261   แกลง/ระยอง
262   ชลบุรี
263   ศรีราชา/ชลบุรี
264   สัตหีบ/ชลบุรี
265   บางละมุง/ชลบุรี
266   สระบุรี
267   ชัยนาท
268   สิงห์บุรี
269   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
270   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
271   บางระจัน/สิงห์บุรี
272   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
273   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
274   โคกเจริญ/ลพบุรี
275   หนองม่วง/ลพบุรี
276   พัฒนานิคม/ลพบุรี
277   บ้านหมี่/ลพบุรี
278   ชัยบาดาล/ลพบุรี
279   โคกสำโรง/ลพบุรี
280   อ่างทอง
281   สามโก้/อ่างทอง
282   ป่าโมก/อ่างทอง
283   พระนครศรีอยุธยา
284   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
285   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
286   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
287   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
288   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
289   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
290   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
291   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
292   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
293   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
294   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
295   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
296   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
297   นนทบุรี
298   ปากเกร็ด/นนทบุรี
299   บางใหญ่/นนทบุรี
300   บางบัวทอง/นนทบุรี
301   บางกรวย/นนทบุรี
302   ไทรน้อย/นนทบุรี
303   สมุทรปราการ
304   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 72 ข่าว