รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1603    ปักษ์ แรก    เดือน พฤษภาคม จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 6 พ.ค. 2565
1  นครนายก  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
2  พังงา  สังคมสงเคราะห์  -
3  พะเยา  บรรเทาทุกข์  -
4  นครพนม  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
5  พระนครศรีอยุธยา / บางปะอิน  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
6  น่าน / ท่าวังผา  สังคมสงเคราะห์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (87) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (274)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   สัตหีบ/ชลบุรี 1601 - ปักษ์แรก - เม.ย. 9   1601, 1597, 1595, 1591, 1589, 1585, 1583, 1577, 1568
2   ชัยนาท 1596 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 8   1596, 1591, 1589, 1585, 1582, 1579, 1574, 1570
3   ชัยภูมิ 1599 - ปักษ์แรก - มี.ค. 8   1599, 1595, 1593, 1591, 1589, 1577, 1576, 1569
4   อำนาจเจริญ 1592 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 7   1592, 1588, 1578, 1575, 1573, 1571, 1567
5   เชียงใหม่ 1596 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 7   1596, 1594, 1592, 1590, 1586, 1583, 1575
6   สุราษฎร์ธานี 1601 - ปักษ์แรก - เม.ย. 7   1601, 1600, 1594, 1585, 1572, 1567, 1565
7   สุโขทัย 1595 - ปักษ์แรก - ม.ค. 6   1595, 1593, 1581, 1577, 1576, 1573
8   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1594 - ปักษ์หลัง - ธ.ค. 6   1594, 1580, 1578, 1576, 1572, 1567
9   สุพรรณบุรี 1599 - ปักษ์แรก - มี.ค. 5   1599, 1597, 1594, 1580, 1578
10   มุกดาหาร 1602 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 5   1602, 1586, 1580, 1577, 1574
11   นครราชสีมา 1602 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 5   1602, 1597, 1592, 1590, 1583
12   กระสัง/บุรีรัมย์ 1598 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 5   1598, 1583, 1580, 1578, 1573
13   เบตง/ยะลา 1596 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 5   1596, 1594, 1586, 1584, 1582
14   สะเดา/สงขลา 1588 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 4   1588, 1581, 1577, 1574
15   ปราจีนบุรี 1581 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 4   1581, 1573, 1568, 1565
16   เลย 1602 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 4   1602, 1600, 1572, 1568
17   ลพบุรี 1587 - ปักษ์แรก - ก.ย. 4   1587, 1579, 1568, 1565
18   สมุทรปราการ 1596 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 4   1596, 1588, 1585, 1583
19   นนทบุรี 1590 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 4   1590, 1585, 1582, 1567
20   อ่างทอง 1589 - ปักษ์แรก - ต.ค. 4   1589, 1588, 1582, 1567
21   ท่าตะโก/นครสวรรค์ 1593 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 4   1593, 1590, 1579, 1570
22   พิษณุโลก 1599 - ปักษ์แรก - มี.ค. 3   1599, 1570, 1568
23   พังงา 1603 - ปักษ์แรก - พ.ค. 3   1603, 1593, 1575
24   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี 1602 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 3   1602, 1596, 1592
25   ร้อยเอ็ด 1600 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 3   1600, 1584, 1566
26   วาริชภูมิ/สกลนคร 1575 - ปักษ์แรก - มี.ค. 3   1575, 1568, 1565
27   นครพนม 1603 - ปักษ์แรก - พ.ค. 3   1603, 1601, 1598
28   พะเยา 1603 - ปักษ์แรก - พ.ค. 3   1603, 1587, 1569
29   ปทุมธานี 1591 - ปักษ์แรก - พ.ย. 3   1591, 1583, 1581
30   ฉะเชิงเทรา 1590 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 3   1590, 1586, 1584
31   ห้วยแถลง/นครราชสีมา 1600 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 3   1600, 1595, 1593
32   บ้านกรวด/บุรีรัมย์ 1590 - ปักษ์หลัง - ต.ค. 3   1590, 1579, 1571
33   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ 1598 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 3   1598, 1581, 1566
34   นครศรีธรรมราช 1593 - ปักษ์แรก - ธ.ค. 3   1593, 1572, 1569
35   สงขลา 1578 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1578, 1571
36   ตรัง 1574 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 2   1574, 1571
37   พัทลุง 1577 - ปักษ์แรก - เม.ย. 2   1577, 1576
38   ยะลา 1601 - ปักษ์แรก - เม.ย. 2   1601, 1588
39   ขุขันธ์/ศรีสะเกษ 1586 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1586, 1570
40   ศรีสะเกษ 1574 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 2   1574, 1566
41   นครนายก 1603 - ปักษ์แรก - พ.ค. 2   1603, 1601
42   ขอนแก่น 1597 - ปักษ์แรก - ก.พ. 2   1597, 1565
43   อุดรธานี 1591 - ปักษ์แรก - พ.ย. 2   1591, 1584
44   ชัยบาดาล/ลพบุรี 1597 - ปักษ์แรก - ก.พ. 2   1597, 1569
45   พระนครศรีอยุธยา 1580 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 2   1580, 1579
46   ชลบุรี 1587 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1587, 1578
47   ระยอง 1599 - ปักษ์แรก - มี.ค. 2   1599, 1587
48   ตราด 1602 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1602, 1572
49   เชียงราย 1597 - ปักษ์แรก - ก.พ. 2   1597, 1566
50   แพร่ 1592 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 2   1592, 1573
51   ลำพูน 1584 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 2   1584, 1570
52   กาฬสินธุ์ 1600 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 2   1600, 1575
53   เชียงดาว/เชียงใหม่ 1587 - ปักษ์แรก - ก.ย. 2   1587, 1567
54   แม่ริม/เชียงใหม่ 1571 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 2   1571, 1569
55   ไชยา/สุราษฎร์ธานี 1588 - ปักษ์หลัง - ก.ย. 2   1588, 1576
56   นครปฐม 1589 - ปักษ์แรก - ต.ค. 2   1589, 1570
57   สมุทรสาคร 1580 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 2   1580, 1571
58   กาญจนบุรี 1579 - ปักษ์แรก - พ.ค. 2   1579, 1566
59   ยโสธร 1598 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 2   1598, 1596
60   ชุมแสง/นครสวรรค์ 1573 - ปักษ์แรก - ก.พ. 2   1573, 1572
61   นครสวรรค์ 1598 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1598
62   แม่สอด/ตาก 1599 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1599
63   บางมูลนาก/พิจิตร 1565 - ปักษ์แรก - ก.ย. 1   1565
64   สมุทรสงคราม 1576 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1576
65   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี 1599 - ปักษ์แรก - มี.ค. 1   1599
66   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี 1589 - ปักษ์แรก - ต.ค. 1   1589
67   อมก๋อย/เชียงใหม่ 1602 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1602
68   สว่างแดนดิน/สกลนคร 1587 - ปักษ์แรก - ก.ย. 1   1587
69   ลำปาง 1595 - ปักษ์แรก - ม.ค. 1   1595
70   ลี้/ลำพูน 1592 - ปักษ์หลัง - พ.ย. 1   1592
71   ท่าวังผา/น่าน 1603 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1603
72   แม่ฮ่องสอน 1586 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1586
73   บางละมุง/ชลบุรี 1574 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1574
74   หนองม่วง/ลพบุรี 1584 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 1   1584
75   โคกสำโรง/ลพบุรี 1591 - ปักษ์แรก - พ.ย. 1   1591
76   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา 1601 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1601
77   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา 1582 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1582
78   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา 1600 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1600
79   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา 1603 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1603
80   มหาสารคาม 1582 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1582
81   บึงกาฬ 1594 - ปักษ์หลัง - ธ.ค. 1   1594
82   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1585 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1585
83   ปากช่อง/นครราชสีมา 1566 - ปักษ์แรก - ก.ย. 1   1566
84   อุบลราชธานี 1598 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1598
85   นราธิวาส 1595 - ปักษ์แรก - ม.ค. 1   1595
86   กระบี่ 1569 - ปักษ์หลัง - ธ.ค. 1   1569
87   ระนอง 1581 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 1   1581
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   แว้ง/นราธิวาส
2   ปัตตานี
3   สตูล
4   รัตภูมิ/สงขลา
5   ระโนด/สงขลา
6   นาทวี/สงขลา
7   ชุมพร
8   หลังสวน/ชุมพร
9   ท่าแซะ/ชุมพร
10   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
11   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
12   ภูเก็ต
13   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
14   สิชล/นครศรีธรรมราช
15   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
16   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
17   พิปูน/นครศรีธรรมราช
18   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
19   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
20   นาบอน/นครศรีธรรมราช
21   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
22   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
23   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
24   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
25   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
26   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
27   ขนอม/นครศรีธรรมราช
28   ประจวบคีรีขันธ์
29   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์
30   เพชรบุรี
31   บางเลน/นครปฐม
32   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
33   สังขละบุรี/กาญจนบุรี
34   บ่อพลอย/กาญจนบุรี
35   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
36   ราชบุรี
37   บ้านโป่ง/ราชบุรี
38   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
39   เพชรบูรณ์
40   หล่มเก่า/เพชรบูรณ์
41   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
42   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
43   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
44   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
45   ชนแดน/เพชรบูรณ์
46   พิจิตร
47   สามง่าม/พิจิตร
48   สากเหล็ก/พิจิตร
49   วังทรายพูน/พิจิตร
50   โพทะเล/พิจิตร
51   ตะพานหิน/พิจิตร
52   วังทอง/พิษณุโลก
53   พรหมพิราม/พิษณุโลก
54   บางระกำ/พิษณุโลก
55   นครไทย/พิษณุโลก
56   ทุ่งเสลี่ยม/สุโขทัย
57   ศรีสำโรง/สุโขทัย
58   ศรีสัชนาลัย/สุโขทัย
59   สวรรคโลก/สุโขทัย
60   ตาก
61   อุ้มผาง/ตาก
62   สามเงา/ตาก
63   แม่ระมาด/ตาก
64   พบพระ/ตาก
65   บ้านตาก/ตาก
66   ท่าสองยาง/ตาก
67   กำแพงเพชร
68   ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร
69   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
70   ไทรงาม/กำแพงเพชร
71   คลองขลุง/กำแพงเพชร
72   อุทัยธานี
73   ลานสัก/อุทัยธานี
74   ห้วยคต/อุทัยธานี
75   หนองฉาง/อุทัยธานี
76   หนองบัว/นครสวรรค์
77   ลาดยาว/นครสวรรค์
78   ตาคลี/นครสวรรค์
79   โกรกพระ/นครสวรรค์
80   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
81   ปาย/แม่ฮ่องสอน
82   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
83   เวียงแก่น/เชียงราย
84   เวียงป่าเป้า/เชียงราย
85   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
86   เวียงชัย/เชียงราย
87   แม่สาย/เชียงราย
88   แม่สรวย/เชียงราย
89   แม่ลาว/เชียงราย
90   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
91   แม่จัน/เชียงราย
92   พาน/เชียงราย
93   พญาเม็งราย/เชียงราย
94   ป่าแดด/เชียงราย
95   เทิง/เชียงราย
96   ดอยหลวง/เชียงราย
97   เชียงแสน/เชียงราย
98   เชียงของ/เชียงราย
99   ขุนตาล/เชียงราย
100   ภูกามยาว/พะเยา
101   ภูซาง/พะเยา
102   แม่ใจ/พะเยา
103   ปง/พะเยา
104   ดอกคำใต้/พะเยา
105   เชียงม่วน/พะเยา
106   เชียงคำ/พะเยา
107   จุน/พะเยา
108   น่าน
109   ปัว/น่าน
110   นาน้อย/น่าน
111   ทุ่งช้าง/น่าน
112   เชียงกลาง/น่าน
113   หนองม่วงไข่/แพร่
114   สูงเม่น/แพร่
115   สอง/แพร่
116   วังชิ้น/แพร่
117   ลอง/แพร่
118   ร้องกวาง/แพร่
119   เด่นชัย/แพร่
120   อุตรดิตถ์
121   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
122   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
123   ลับแล/อุตรดิตถ์
124   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
125   พิชัย/อุตรดิตถ์
126   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
127   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
128   ตรอน/อุตรดิตถ์
129   ห้างฉัตร/ลำปาง
130   เสริมงาม/ลำปาง
131   สบปราบ/ลำปาง
132   วังเหนือ/ลำปาง
133   แม่เมาะ/ลำปาง
134   แม่พริก/ลำปาง
135   แม่ทะ/ลำปาง
136   เมืองปาน/ลำปาง
137   เถิน/ลำปาง
138   แจ้ห่ม/ลำปาง
139   งาว/ลำปาง
140   เกาะคา/ลำปาง
141   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
142   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
143   แม่ทา/ลำพูน
144   ป่าซาง/ลำพูน
145   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
146   พร้าว/เชียงใหม่
147   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
148   เวียงแหง/เชียงใหม่
149   ฮอด/เชียงใหม่
150   หางดง/เชียงใหม่
151   สารภี/เชียงใหม่
152   สันป่าตอง/เชียงใหม่
153   สันทราย/เชียงใหม่
154   สันกำแพง/เชียงใหม่
155   สะเมิง/เชียงใหม่
156   แม่อาย/เชียงใหม่
157   แม่วาง/เชียงใหม่
158   แม่แตง/เชียงใหม่
159   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
160   ฝาง/เชียงใหม่
161   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
162   ดอยเต่า/เชียงใหม่
163   ไชยปราการ/เชียงใหม่
164   จอมทอง/เชียงใหม่
165   สกลนคร
166   วานรนิวาส/สกลนคร
167   ร่องคำ/กาฬสินธุ์
168   สมเด็จ/กาฬสินธุ์
169   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
170   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
171   หนองคาย
172   ท่าบ่อ/หนองคาย
173   กุดจับ/อุดรธานี
174   เพ็ญ/อุดรธานี
175   หนองวัวซอ/อุดรธานี
176   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
177   บ้านดุง/อุดรธานี
178   ซำสูง/ขอนแก่น
179   หนองสองห้อง/ขอนแก่น
180   เปือยน้อย/ขอนแก่น
181   อุบลรัตน์/ขอนแก่น
182   เขาสวนกวาง/ขอนแก่น
183   บ้านฝาง/ขอนแก่น
184   น้ำพอง/ขอนแก่น
185   กระนวน/ขอนแก่น
186   ภูเวียง/ขอนแก่น
187   พล/ขอนแก่น
188   หนองเรือ/ขอนแก่น
189   ชุมแพ/ขอนแก่น
190   หนองบัวลำภู
191   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
192   เซกา/บึงกาฬ
193   ภูเขียว/ชัยภูมิ
194   คอนสาร/ชัยภูมิ
195   คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร
196   มหาชนะชัย/ยโสธร
197   ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี
198   เดชอุดม/อุบลราชธานี
199   กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ
200   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
201   สุรินทร์
202   สนม/สุรินทร์
203   กาบเชิง/สุรินทร์
204   สำโรงทาบ/สุรินทร์
205   รัตนบุรี/สุรินทร์
206   ปราสาท/สุรินทร์
207   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
208   บุรีรัมย์
209   แคนดง/บุรีรัมย์
210   หนองหงส์/บุรีรัมย์
211   คูเมือง/บุรีรัมย์
212   หนองกี่/บุรีรัมย์
213   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
214   ห้วยราช/บุรีรัมย์
215   สตึก/บุรีรัมย์
216   ละหานทราย/บุรีรัมย์
217   พุทไธสง/บุรีรัมย์
218   ปะคำ/บุรีรัมย์
219   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
220   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
221   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
222   นางรอง/บุรีรัมย์
223   เสิงสาง/นครราชสีมา
224   บัวลาย/นครราชสีมา
225   หนองบุญมาก/นครราชสีมา
226   บ้านเหลื่อม/นครราชสีมา
227   สูงเนิน/นครราชสีมา
228   สีคิ้ว/นครราชสีมา
229   พิมาย/นครราชสีมา
230   ปักธงชัย/นครราชสีมา
231   ประทาย/นครราชสีมา
232   บัวใหญ่/นครราชสีมา
233   โนนไทย/นครราชสีมา
234   ด่านขุนทด/นครราชสีมา
235   ชุมพวง/นครราชสีมา
236   จักราช/นครราชสีมา
237   สระแก้ว
238   อรัญประเทศ/สระแก้ว
239   บางคล้า/ฉะเชิงเทรา
240   บางปะกง/ฉะเชิงเทรา
241   คลองใหญ่/ตราด
242   จันทบุรี
243   สอยดาว/จันทบุรี
244   แกลง/ระยอง
245   ศรีราชา/ชลบุรี
246   สระบุรี
247   สิงห์บุรี
248   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
249   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
250   บางระจัน/สิงห์บุรี
251   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
252   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
253   โคกเจริญ/ลพบุรี
254   พัฒนานิคม/ลพบุรี
255   บ้านหมี่/ลพบุรี
256   ท่าวุ้ง/ลพบุรี
257   สามโก้/อ่างทอง
258   ป่าโมก/อ่างทอง
259   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
260   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
261   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
262   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
263   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
264   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
265   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
266   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
267   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
268   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา
269   ปากเกร็ด/นนทบุรี
270   บางใหญ่/นนทบุรี
271   บางบัวทอง/นนทบุรี
272   บางกรวย/นนทบุรี
273   ไทรน้อย/นนทบุรี
274   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 227 ข่าว