รายงานสรุปวารสารกาชาดสัมพันธ์ ปี พ.ศ.
 
ตรวจสอบผลการนำข่าวไปลงวารสารได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th/ebook_report
 
ที่ ผู้เลิอก เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประเภทข่าว เนื้อหา ที่มา หมายเหตุ
  ฉบับที่ 1539    ปักษ์ แรก    เดือน กันยายน จองและส่งข่าวได้ถึงวันที่ 5 ก.ย. 2562
1  มุกดาหาร  บรรเทาทุกข์  -
2  สุราษฎร์ธานี  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
3  ยะลา / เบตง  สังคมสงเคราะห์  -
4  แพร่  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -
5  หนองคาย / ท่าบ่อ  สังคมสงเคราะห์  -
6  กำแพงเพชร  สังคมสงเคราะห์  -
 
หมายเหตุ : คำอธิบายภาพ
                 สภากาชาดไทย      เหล่ากาชาดจังหวัด      กิ่งกาชาดอำเภอ    หน้าเว็บไซต์ที่ลงข่าว     ดำเนินการจองและส่งข่าวได้ถึงวันที่กำหนด
                 คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด
รอการตีพิมพ์ และลงวารสารข่าวแล้ว (59) ยังไม่มีกิจกรรมลงวารสาร (299)
   
ค้นหาจาก   ค้นหาจาก
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
ลงล่าสุดเมื่อ จำนวน(ข่าว) ข้อมูลฉบับที่ได้ลงข่าว
1   บ้านไผ่/ขอนแก่น 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 4   1535, 1533, 1528, 1524
2   สุราษฎร์ธานี 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 4   1539, 1537, 1534, 1530
3   เบตง/ยะลา 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 4   1539, 1533, 1529, 1525
4   นาทวี/สงขลา 1534 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 3   1534, 1530, 1524
5   สตูล 1537 - ปักษ์แรก - ส.ค. 3   1537, 1534, 1524
6   ตรัง 1537 - ปักษ์แรก - ส.ค. 3   1537, 1534, 1527
7   แพร่ 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 3   1539, 1529, 1524
8   นครศรีธรรมราช 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 3   1538, 1532, 1524
9   อุดรธานี 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 3   1527, 1526, 1523
10   ท่าบ่อ/หนองคาย 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 3   1539, 1536, 1526
11   ปทุมธานี 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 3   1536, 1532, 1525
12   ปราจีนบุรี 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 3   1536, 1533, 1528
13   กาฬสินธุ์ 1537 - ปักษ์แรก - ส.ค. 3   1537, 1529, 1525
14   มุกดาหาร 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 3   1539, 1535, 1532
15   วานรนิวาส/สกลนคร 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1538, 1525
16   หนองบัวลำภู 1533 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1533, 1526
17   ร่องคำ/กาฬสินธุ์ 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 2   1536, 1530
18   นครสวรรค์ 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 2   1536, 1528
19   กระสัง/บุรีรัมย์ 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 2   1528, 1523
20   ลพบุรี 1533 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1533, 1523
21   อุบลราชธานี 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1538, 1535
22   ชัยภูมิ 1533 - ปักษ์แรก - มิ.ย. 2   1533, 1526
23   พังงา 1536 - ปักษ์หลัง - ก.ค. 2   1536, 1525
24   เพชรบุรี 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 2   1535, 1526
25   เชียงแสน/เชียงราย 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 2   1529, 1526
26   นราธิวาส 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 2   1538, 1528
27   เวียงป่าเป้า/เชียงราย 1537 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1537
28   เชียงราย 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
29   พะเยา 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
30   ประจวบคีรีขันธ์ 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
31   ภูเก็ต 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
32   พัทลุง 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
33   ปัตตานี 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
34   สงขลา 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
35   ยะลา 1528 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1528
36   อำนาจเจริญ 1530 - ปักษ์แรก - เม.ย. 1   1530
37   ขอนแก่น 1534 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1534
38   เพ็ญ/อุดรธานี 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
39   มหาสารคาม 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
40   สมเด็จ/กาฬสินธุ์ 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
41   เลย 1525 - ปักษ์หลัง - ก.พ. 1   1525
42   สัตหีบ/ชลบุรี 1537 - ปักษ์แรก - ส.ค. 1   1537
43   นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
44   ท่าวุ้ง/ลพบุรี 1532 - ปักษ์หลัง - พ.ค. 1   1532
45   บุรีรัมย์ 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1529
46   ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
47   ด่านขุนทด/นครราชสีมา 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1538
48   อุทัยธานี 1538 - ปักษ์หลัง - ส.ค. 1   1538
49   กำแพงเพชร 1539 - ปักษ์แรก - ก.ย. 1   1539
50   ตาก 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
51   พิษณุโลก 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1535
52   พิจิตร 1529 - ปักษ์หลัง - เม.ย. 1   1529
53   หล่มสัก/เพชรบูรณ์ 1523 - ปักษ์หลัง - ม.ค. 1   1523
54   บ่อพลอย/กาญจนบุรี 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
55   สุพรรณบุรี 1524 - ปักษ์แรก - ก.พ. 1   1524
56   สมุทรสงคราม 1531 - ปักษ์แรก - พ.ค. 1   1531
57   แม่ริม/เชียงใหม่ 1534 - ปักษ์หลัง - มิ.ย. 1   1534
58   สันทราย/เชียงใหม่ 1535 - ปักษ์แรก - ก.ค. 1   1535
59   ลำปาง 1527 - ปักษ์หลัง - มี.ค. 1   1527
ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด/
กิ่งกาชาดอำเภอ
1   แว้ง/นราธิวาส
2   สะเดา/สงขลา
3   รัตภูมิ/สงขลา
4   ระโนด/สงขลา
5   ชุมพร
6   หลังสวน/ชุมพร
7   ท่าแซะ/ชุมพร
8   ระนอง
9   เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
10   เวียงสระ/สุราษฎร์ธานี
11   พระแสง/สุราษฎร์ธานี
12   บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี
13   ไชยา/สุราษฎร์ธานี
14   เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี
15   กระบี่
16   หัวไทร/นครศรีธรรมราช
17   สิชล/นครศรีธรรมราช
18   ลานสกา/นครศรีธรรมราช
19   ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช
20   พิปูน/นครศรีธรรมราช
21   พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช
22   ปากพนัง/นครศรีธรรมราช
23   นาบอน/นครศรีธรรมราช
24   ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช
25   ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช
26   ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
27   เชียรใหญ่/นครศรีธรรมราช
28   ชะอวด/นครศรีธรรมราช
29   ฉวาง/นครศรีธรรมราช
30   ขนอม/นครศรีธรรมราช
31   หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์
32   ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์
33   สมุทรสาคร
34   นครปฐม
35   บางเลน/นครปฐม
36   ด่านช้าง/สุพรรณบุรี
37   กาญจนบุรี
38   สังขละบุรี/กาญจนบุรี
39   ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
40   ราชบุรี
41   บ้านโป่ง/ราชบุรี
42   ดำเนินสะดวก/ราชบุรี
43   เพชรบูรณ์
44   หล่มเก่า/เพชรบูรณ์
45   หนองไผ่/เพชรบูรณ์
46   ศรีเทพ/เพชรบูรณ์
47   วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์
48   บึงสามพัน/เพชรบูรณ์
49   ชนแดน/เพชรบูรณ์
50   สามง่าม/พิจิตร
51   สากเหล็ก/พิจิตร
52   วังทรายพูน/พิจิตร
53   โพทะเล/พิจิตร
54   บางมูลนาก/พิจิตร
55   ตะพานหิน/พิจิตร
56   วังทอง/พิษณุโลก
57   พรหมพิราม/พิษณุโลก
58   บางระกำ/พิษณุโลก
59   นครไทย/พิษณุโลก
60   สุโขทัย
61   ทุ่งเสลี่ยม/สุโขทัย
62   ศรีสำโรง/สุโขทัย
63   ศรีสัชนาลัย/สุโขทัย
64   สวรรคโลก/สุโขทัย
65   อุ้มผาง/ตาก
66   สามเงา/ตาก
67   แม่สอด/ตาก
68   แม่ระมาด/ตาก
69   พบพระ/ตาก
70   บ้านตาก/ตาก
71   ท่าสองยาง/ตาก
72   ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร
73   พรานกระต่าย/กำแพงเพชร
74   ไทรงาม/กำแพงเพชร
75   คลองขลุง/กำแพงเพชร
76   ลานสัก/อุทัยธานี
77   ห้วยคต/อุทัยธานี
78   หนองฉาง/อุทัยธานี
79   ท่าตะโก/นครสวรรค์
80   หนองบัว/นครสวรรค์
81   ลาดยาว/นครสวรรค์
82   ตาคลี/นครสวรรค์
83   ชุมแสง/นครสวรรค์
84   โกรกพระ/นครสวรรค์
85   แม่ฮ่องสอน
86   ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
87   ปาย/แม่ฮ่องสอน
88   แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน
89   เวียงแก่น/เชียงราย
90   เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย
91   เวียงชัย/เชียงราย
92   แม่สาย/เชียงราย
93   แม่สรวย/เชียงราย
94   แม่ลาว/เชียงราย
95   แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
96   แม่จัน/เชียงราย
97   พาน/เชียงราย
98   พญาเม็งราย/เชียงราย
99   ป่าแดด/เชียงราย
100   เทิง/เชียงราย
101   ดอยหลวง/เชียงราย
102   เชียงของ/เชียงราย
103   ขุนตาล/เชียงราย
104   แม่ใจ/พะเยา
105   ปง/พะเยา
106   ดอกคำใต้/พะเยา
107   เชียงม่วน/พะเยา
108   เชียงคำ/พะเยา
109   จุน/พะเยา
110   น่าน
111   ปัว/น่าน
112   นาน้อย/น่าน
113   ทุ่งช้าง/น่าน
114   ท่าวังผา/น่าน
115   เชียงกลาง/น่าน
116   หนองม่วงไข่/แพร่
117   สูงเม่น/แพร่
118   สอง/แพร่
119   วังชิ้น/แพร่
120   ลอง/แพร่
121   ร้องกวาง/แพร่
122   เด่นชัย/แพร่
123   อุตรดิตถ์
124   บ้านโคก/อุตรดิตถ์
125   ท่าปลา/อุตรดิตถ์
126   ลับแล/อุตรดิตถ์
127   ฟากท่า/อุตรดิตถ์
128   พิชัย/อุตรดิตถ์
129   น้ำปาด/อุตรดิตถ์
130   ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์
131   ตรอน/อุตรดิตถ์
132   ห้างฉัตร/ลำปาง
133   เสริมงาม/ลำปาง
134   สบปราบ/ลำปาง
135   วังเหนือ/ลำปาง
136   แม่เมาะ/ลำปาง
137   แม่พริก/ลำปาง
138   แม่ทะ/ลำปาง
139   เมืองปาน/ลำปาง
140   เถิน/ลำปาง
141   แจ้ห่ม/ลำปาง
142   งาว/ลำปาง
143   เกาะคา/ลำปาง
144   ลำพูน
145   ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน
146   เวียงหนองล่อง/ลำพูน
147   ลี้/ลำพูน
148   แม่ทา/ลำพูน
149   ป่าซาง/ลำพูน
150   บ้านโฮ่ง/ลำพูน
151   เชียงใหม่
152   พร้าว/เชียงใหม่
153   ดอยหล่อ/เชียงใหม่
154   เวียงแหง/เชียงใหม่
155   ฮอด/เชียงใหม่
156   อมก๋อย/เชียงใหม่
157   หางดง/เชียงใหม่
158   สารภี/เชียงใหม่
159   สันป่าตอง/เชียงใหม่
160   สันกำแพง/เชียงใหม่
161   สะเมิง/เชียงใหม่
162   แม่อาย/เชียงใหม่
163   แม่วาง/เชียงใหม่
164   แม่แตง/เชียงใหม่
165   แม่แจ่ม/เชียงใหม่
166   ฝาง/เชียงใหม่
167   ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
168   ดอยเต่า/เชียงใหม่
169   ไชยปราการ/เชียงใหม่
170   เชียงดาว/เชียงใหม่
171   จอมทอง/เชียงใหม่
172   นครพนม
173   สกลนคร
174   วาริชภูมิ/สกลนคร
175   สว่างแดนดิน/สกลนคร
176   กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์
177   ร้อยเอ็ด
178   สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด
179   หนองคาย
180   หนองวัวซอ/อุดรธานี
181   พิบูลย์รักษ์/อุดรธานี
182   บ้านดุง/อุดรธานี
183   ซำสูง/ขอนแก่น
184   หนองสองห้อง/ขอนแก่น
185   เปือยน้อย/ขอนแก่น
186   อุบลรัตน์/ขอนแก่น
187   เขาสวนกวาง/ขอนแก่น
188   บ้านฝาง/ขอนแก่น
189   น้ำพอง/ขอนแก่น
190   กระนวน/ขอนแก่น
191   ภูเวียง/ขอนแก่น
192   พล/ขอนแก่น
193   หนองเรือ/ขอนแก่น
194   ชุมแพ/ขอนแก่น
195   บึงกาฬ
196   บึงโขงหลง/บึงกาฬ
197   เซกา/บึงกาฬ
198   ภูเขียว/ชัยภูมิ
199   คอนสาร/ชัยภูมิ
200   ยโสธร
201   คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร
202   มหาชนะชัย/ยโสธร
203   เดชอุดม/อุบลราชธานี
204   ศรีสะเกษ
205   ขุขันธ์/ศรีสะเกษ
206   กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ
207   ขุนหาญ/ศรีสะเกษ
208   สุรินทร์
209   สนม/สุรินทร์
210   กาบเชิง/สุรินทร์
211   สำโรงทาบ/สุรินทร์
212   รัตนบุรี/สุรินทร์
213   ปราสาท/สุรินทร์
214   ชุมพลบุรี/สุรินทร์
215   แคนดง/บุรีรัมย์
216   หนองหงส์/บุรีรัมย์
217   บ้านกรวด/บุรีรัมย์
218   คูเมือง/บุรีรัมย์
219   หนองกี่/บุรีรัมย์
220   ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์
221   ห้วยราช/บุรีรัมย์
222   สตึก/บุรีรัมย์
223   ละหานทราย/บุรีรัมย์
224   พุทไธสง/บุรีรัมย์
225   ปะคำ/บุรีรัมย์
226   ประโคนชัย/บุรีรัมย์
227   บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์
228   โนนดินแดง/บุรีรัมย์
229   นางรอง/บุรีรัมย์
230   นครราชสีมา
231   เสิงสาง/นครราชสีมา
232   บัวลาย/นครราชสีมา
233   หนองบุญมาก/นครราชสีมา
234   บ้านเหลื่อม/นครราชสีมา
235   ห้วยแถลง/นครราชสีมา
236   สูงเนิน/นครราชสีมา
237   สีคิ้ว/นครราชสีมา
238   พิมาย/นครราชสีมา
239   ปากช่อง/นครราชสีมา
240   ปักธงชัย/นครราชสีมา
241   ประทาย/นครราชสีมา
242   บัวใหญ่/นครราชสีมา
243   โนนไทย/นครราชสีมา
244   ชุมพวง/นครราชสีมา
245   จักราช/นครราชสีมา
246   สระแก้ว
247   อรัญประเทศ/สระแก้ว
248   นครนายก
249   ฉะเชิงเทรา
250   บางคล้า/ฉะเชิงเทรา
251   บางปะกง/ฉะเชิงเทรา
252   ตราด
253   คลองใหญ่/ตราด
254   จันทบุรี
255   สอยดาว/จันทบุรี
256   ระยอง
257   แกลง/ระยอง
258   ชลบุรี
259   ศรีราชา/ชลบุรี
260   บางละมุง/ชลบุรี
261   สระบุรี
262   ชัยนาท
263   สิงห์บุรี
264   อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
265   พรหมบุรี/สิงห์บุรี
266   บางระจัน/สิงห์บุรี
267   ท่าช้าง/สิงห์บุรี
268   ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี
269   โคกเจริญ/ลพบุรี
270   หนองม่วง/ลพบุรี
271   พัฒนานิคม/ลพบุรี
272   บ้านหมี่/ลพบุรี
273   ชัยบาดาล/ลพบุรี
274   โคกสำโรง/ลพบุรี
275   อ่างทอง
276   สามโก้/อ่างทอง
277   ป่าโมก/อ่างทอง
278   พระนครศรีอยุธยา
279   อุทัย/พระนครศรีอยุธยา
280   เสนา/พระนครศรีอยุธยา
281   วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา
282   ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา
283   มหาราช/พระนครศรีอยุธยา
284   ภาชี/พระนครศรีอยุธยา
285   ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา
286   บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา
287   บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา
288   บางบาล/พระนครศรีอยุธยา
289   บางไทร/พระนครศรีอยุธยา
290   บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา
291   ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา
292   นนทบุรี
293   ปากเกร็ด/นนทบุรี
294   บางใหญ่/นนทบุรี
295   บางบัวทอง/นนทบุรี
296   บางกรวย/นนทบุรี
297   ไทรน้อย/นนทบุรี
298   สมุทรปราการ
299   พระประแดง/สมุทรปราการ
จากข้อมูลที่ได้ลงในวารสารทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 96 ข่าว