รายงานผลการบันทึกข้อมูลคณะกรรมการ ปีวาระ 2563 - 2564
 
เหล่ากาชาดจังหวัด สถานะการบันทึกข้อมูล สถานะ
นายก เหรัญญิก เลขานุการ รองนายก คณะกรรมการ
คำสั่ง ประวัติ การดำรง
ตำแหน่ง
รูปภาพ คำสั่ง ประวัติ การดำรง
ตำแหน่ง
รูปภาพ คำสั่ง ประวัติ การดำรง
ตำแหน่ง
รูปภาพ
1. กระบี่
2. กาญจนบุรี   กิ่งกาชาด
3. กาฬสินธุ์   กิ่งกาชาด
4. กำแพงเพชร   กิ่งกาชาด
5. ขอนแก่น   กิ่งกาชาด
6. จันทบุรี   กิ่งกาชาด
7. ฉะเชิงเทรา   กิ่งกาชาด
8. ชลบุรี   กิ่งกาชาด
9. ชัยนาท
10. ชัยภูมิ   กิ่งกาชาด
11. ชุมพร   กิ่งกาชาด
12. เชียงราย   กิ่งกาชาด
13. เชียงใหม่   กิ่งกาชาด
14. ตรัง
15. ตราด   กิ่งกาชาด
16. ตาก   กิ่งกาชาด
17. นครนายก
18. นครปฐม   กิ่งกาชาด
19. นครพนม
20. นครราชสีมา   กิ่งกาชาด
21. นครศรีธรรมราช   กิ่งกาชาด
22. นครสวรรค์   กิ่งกาชาด
23. นนทบุรี   กิ่งกาชาด
24. นราธิวาส   กิ่งกาชาด
25. น่าน   กิ่งกาชาด
26. บึงกาฬ   กิ่งกาชาด
27. บุรีรัมย์   กิ่งกาชาด
28. ปทุมธานี   กิ่งกาชาด
29. ประจวบคีรีขันธ์   กิ่งกาชาด
30. ปราจีนบุรี
31. ปัตตานี
32. พระนครศรีอยุธยา   กิ่งกาชาด
33. พะเยา   กิ่งกาชาด
34. พังงา
35. พัทลุง
36. พิจิตร   กิ่งกาชาด
37. พิษณุโลก   กิ่งกาชาด
38. เพชรบุรี
39. เพชรบูรณ์   กิ่งกาชาด
40. แพร่   กิ่งกาชาด
41. ภูเก็ต
42. มหาสารคาม
43. มุกดาหาร
44. แม่ฮ่องสอน   กิ่งกาชาด
45. ยโสธร   กิ่งกาชาด
46. ยะลา   กิ่งกาชาด
47. ร้อยเอ็ด   กิ่งกาชาด
48. ระนอง
49. ระยอง   กิ่งกาชาด
50. ราชบุรี   กิ่งกาชาด
51. ลพบุรี   กิ่งกาชาด
52. ลำปาง   กิ่งกาชาด
53. ลำพูน   กิ่งกาชาด
54. เลย
55. ศรีสะเกษ   กิ่งกาชาด
56. สกลนคร   กิ่งกาชาด
57. สงขลา   กิ่งกาชาด
58. สตูล
59. สมุทรปราการ   กิ่งกาชาด
60. สมุทรสงคราม
61. สมุทรสาคร
62. สระแก้ว   กิ่งกาชาด
63. สระบุรี   กิ่งกาชาด
64. สิงห์บุรี   กิ่งกาชาด
65. สุโขทัย   กิ่งกาชาด
66. สุพรรณบุรี   กิ่งกาชาด
67. สุราษฎร์ธานี   กิ่งกาชาด
68. สุรินทร์   กิ่งกาชาด
69. หนองคาย   กิ่งกาชาด
70. หนองบัวลำภู
71. อ่างทอง   กิ่งกาชาด
72. อำนาจเจริญ
73. อุดรธานี   กิ่งกาชาด
74. อุตรดิตถ์   กิ่งกาชาด
75. อุทัยธานี   กิ่งกาชาด
76. อุบลราชธานี   กิ่งกาชาด