หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เสร็จสิ้นโครงการ ยกเลิกโครงการ
**หากต้องการตรวจสอบหรือพิมพ์รายงานให้คลิกได้ที่ชื่อจังหวัด
ภาค 1
ภาค 2
ชัยนาท (5)
ไตรมาส     
นครนายก (5)
ไตรมาส     
ภาค 3
ชลบุรี (9)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ตราด
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ปราจีนบุรี
ไตรมาส     
ระยอง (7)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 4
เพชรบุรี
ไตรมาส     
ราชบุรี (16)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สมุทรสงคราม
ไตรมาส     
สมุทรสาคร
ไตรมาส     
ภาค 5
มหาสารคาม
ไตรมาส     
ภาค 6
ขอนแก่น (27)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
เลย
ไตรมาส     
หนองบัวลำภู
ไตรมาส     
ภาค 7
นครพนม
ไตรมาส     
มุกดาหาร
ไตรมาส     
อำนาจเจริญ
ไตรมาส     
ภาค 8
ตาก
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 9
น่าน (18)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
แพร่
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 10
ภาค 11
กระบี่
ไตรมาส     
พังงา (7)
ไตรมาส     
ภูเก็ต
ไตรมาส     
ระนอง
ไตรมาส     
ภาค 12
ตรัง
ไตรมาส     
นราธิวาส (1) (5)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ปัตตานี
ไตรมาส     
พัทลุง
ไตรมาส     
ยะลา (9)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สตูล
ไตรมาส