ภาค 1
นนทบุรี 1 2 3 4 
อ่างทอง 1 2 3 4 
ภาค 2
ชัยนาท 1 2 3 4 
นครนายก 1 2 3 4 
ลพบุรี 1 2 3 4 
สระบุรี 1 2 3 4 
ภาค 3
ชลบุรี 1 2 3 4 
ตราด 1 2 3 4 
ระยอง 1 2 3 4 
สระแก้ว 1 2 3 4 
ภาค 4
นครปฐม 1 2 3 4 
ราชบุรี 1 2 3 4 
ภาค 5
ชัยภูมิ 1 2 3 4 
ภาค 6
ขอนแก่น 1 2 3 4 
บึงกาฬ 1 2 3 4 
เลย 1 2 3 4 
สกลนคร 1 2 3 4 
หนองคาย 1 2 3 4 
ภาค 7
นครพนม 1 2 3 4 
ยโสธร 1 2 3 4 
ภาค 8
ตาก 1 2 3 4 
สุโขทัย 1 2 3 4 
ภาค 9
น่าน 1 2 3 4 
พิจิตร 1 2 3 4 
แพร่ 1 2 3 4 
ภาค 10
พะเยา 1 2 3 4 
ลำปาง 1 2 3 4 
ลำพูน 1 2 3 4 
ภาค 11
กระบี่ 1 2 3 4 
ชุมพร 1 2 3 4 
พังงา 1 2 3 4 
ภูเก็ต 1 2 3 4 
ระนอง 1 2 3 4 
ภาค 12
ตรัง 1 2 3 4 
ปัตตานี 1 2 3 4 
พัทลุง 1 2 3 4 
ยะลา 1 2 3 4 
สงขลา 1 2 3 4 
สตูล 1 2 3 4