หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เสร็จสิ้นโครงการ ยกเลิกโครงการ
**หากต้องการตรวจสอบหรือพิมพ์รายงานให้คลิกได้ที่ชื่อจังหวัด
ภาค 1
นนทบุรี (8) (21)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ปทุมธานี (3) (13)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
อ่างทอง (1) (17)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 2
ชัยนาท (1) (6)
ไตรมาส     
นครนายก (1) (7)
ไตรมาส     
ลพบุรี (12) (52)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สระบุรี (1) (10)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สิงห์บุรี (5) (14)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 3
จันทบุรี (3) (25)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ชลบุรี (18) (25)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ตราด (2) (12)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ปราจีนบุรี (9) (12)
ไตรมาส     
ระยอง (15)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สระแก้ว (2) (14)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 4
กาญจนบุรี (5) (26)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
นครปฐม (1) (18)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
เพชรบุรี (8) (13)
ไตรมาส     
ราชบุรี (7) (12)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สมุทรสงคราม (2) (13)
ไตรมาส     
สมุทรสาคร (3) (12)
ไตรมาส     
ภาค 5
ชัยภูมิ (3) (20)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
บุรีรัมย์ (5) (100)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
มหาสารคาม (3) (8)
ไตรมาส     
ศรีสะเกษ (9) (21)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สุรินทร์ (5) (33)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 6
ขอนแก่น (8) (65)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
บึงกาฬ (7) (9)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
เลย (2) (8)
ไตรมาส     
สกลนคร (7) (35)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
หนองคาย (2) (13)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
หนองบัวลำภู (1) (8)
ไตรมาส     
ภาค 7
กาฬสินธุ์ (1) (22)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
นครพนม (6)
ไตรมาส     
มุกดาหาร (2) (9)
ไตรมาส     
ยโสธร (2) (12)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
อำนาจเจริญ (6)
ไตรมาส     
ภาค 8
ตาก (6) (54)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
นครสวรรค์ (4) (43)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สุโขทัย (13) (13)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
อุทัยธานี (2) (17)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 9
น่าน (8) (48)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
พิจิตร (5) (41)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
พิษณุโลก (3) (26)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
เพชรบูรณ์ (5) (48)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
แพร่ (5) (46)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
อุตรดิตถ์ (6) (57)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 10
เชียงราย (5) (100)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
เชียงใหม่ (11) (97)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
พะเยา (15) (30)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ลำปาง (3) (71)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ลำพูน (7) (39)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
ภาค 11
กระบี่ (4) (11)
ไตรมาส     
ชุมพร (3) (16)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
พังงา (1) (12)
ไตรมาส     
ภูเก็ต (7)
ไตรมาส     
ระนอง (6) (7)
ไตรมาส     
ภาค 12
ตรัง (8) (15)
ไตรมาส     
ปัตตานี (9) (11)
ไตรมาส     
พัทลุง (6) (15)
ไตรมาส     
ยะลา (10) (23)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สงขลา (6) (35)
   กิ่งกาชาด ไตรมาส     
สตูล (4) (15)
ไตรมาส