หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 450,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 380,000 
(2)
(3)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
(1)
  5. อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  6. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61
(3)
  7. หลักสูตรด้านการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มี.ค. 62 ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  8. หลักสูตรด้านการปฐมพยาบาล วันที่ 24 พ.ค. 62 (รุ่น2) ณ หอประชุมอำเภอหนองแค 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  9. หลักสูตรด้านการปฐมพยาบาล วันที่ 13 มิ.ย. 62 (รุ่น 3) ณ หอประชุมโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  10. หลักสูตรด้านการปฐมพยาบาล วันที่ 20 มิ.ย. 62 (รุ่น 4 )ณ ศาลาประชาคมอำเภอพระพุทธบาท 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4