หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตา อวัยวะ ร่างกาย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. กาชาดช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(1)
(1)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. จักรยานกาชาดให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในฟื้นที่จังหวัดชลบุรี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 264,000 
(1)
(1)
  5. แว่นสายตากาชาดมอบให้ผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 120,000 
(1)
  6. มอบบ้านกาชาดรวมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 116,675 
(1)
  7. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามบรมราชกุมารี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 13,000 
(1)
  8. กาชาดชลบุรี มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในการออกหน่วย ออกหน่วยบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 992,280 
(1)
(1)
  9. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 15,266 
(1)
  10. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 131,000 
(1)
  11. กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 440,000 
(1)
(1)
  12. กาชาดปันน้ำใจส่งเสริมคนดีสู่สังคมแก่เด็กและสตรี เฉลิมพระเกียยรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  13. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  14. กาชาดชลบุรีสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  15. เครื่องควบคุมให้สารละลายอัตโนมัติ (infution pump) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  16. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
(1)
  17. หลักสูตรบรรเทาภัยพิบัติ วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  18. หลักสูตรการดูแลคนเองผู้สูงอายุ ณ อาคารศาลาประชาคม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  19. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  20. จัดพิธีมอบเสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4