หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,000,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 846,800 
(3)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  5. เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 92,000 
(1)
  6. เยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 252,000 
(1)
  7. มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 107,000 
(1)
  8. ออกเยี่ยมช่วยเหลือราษฎรยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(1)
  9. เหล่ากาชาดห่วยใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 2,635,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  10. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
  11. หลักสูตรงานบริการโลหิต วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  12. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4