หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามแผนรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัย(อาหารกล่อง) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 735,000 
(1)
  4. มอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟู มอบเครื่องอุปโภค บริโภคผู้ประสบภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  5. กาชาดปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 850,000 
(4)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  6. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
  7. วันที่ 21 มี.ค. 2562 ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4