หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. "จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1คนให้ 3คนรับ" "น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดเดือนธันวาคม" ปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 650,000 
(1)
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 800,000 
(4)
(1)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 702,100 
(1)
(5)
  5. เยี่ยมติดตามและดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 130,000 
(1)
  6. เยี่ยมติดตามและดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 1 ต.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 170,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  7. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
  8. หลักสูตรอุบัติเหตุ อุบัติภัย วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  9. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4